שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמות שונים - שאלות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־16:41, 4 במאי 2017 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

השם איתי

ש: האם השם איתי הוא טוב? הוא היה גוי?

ת: שם טוב. אכן היה גוי. קידושין עו ב. היה עוד איתי יהודי מגיבורי דוד (שמואל ב כג כט – מ"צ).


השם אמנון

ש: האם אמנון הוא שם טוב? הרי היה רשע?

ת: כן. היה עוד אמנון אחר מזרע כלב בן יפונה. דה"י א ד כ.


השם ישעיהו

ש: האם השם ישעיהו הוא שם טוב או לא? הרי הוא נהרג בצורה טרגית.

ת: שם מעולה על שם נביא מגדולי עולם (וכן שמו של החזון אי"ש, ר"ת 'אברהם' על שם אברהם אבינו ו'ישעיהו' על שם ישעיהו הנביא. ולאותה שאלה, אמר הגר"ח קניבסקי: אין לחשוש בכך, הוא שם מצוין – מ"צ).


עקיבא

ש: ב'שו"ת אגרות משה' (יו"ד ב, קכב), הגר"מ פיינשטיין מביא מהחתם סופר (ח"ד אע"ה ב, אות כה), שרבים משנים לכתוב עקיבה באות ה' במקום עקיבא באות א', למרות שהוא על שם התנא רבי עקיבא, כדי שיהיה שינוי קצת, בגלל שר' עקיבא נהרג. האם יש להקפיד לנהוג כך?

ת: אין שום בעיה.

[בס' 'דרך שיחה' (ח"ב עמי שיח) נשאל הגר"ח קניבסקי: ה'בית שמואל' (אה"ע בשמות גיטין) מביא בשם רש"ל שלכתחילה צריך לכתוב עקיבה בה"א, אך אחד נתן שם לבנו עקיבא ע"ש רע"א, שרע"א חותם באל"ף. איך לנהוג עם הילד הנולד עתה? והשיב: בירושלמי הוא בה"א ובבבלי באל"ף. בס' 'אור זרוע' כתב בהקדמה, שנתן שם זה, כי לא ידע אם הוא בא' או בה' ומן השמים הראו לו הפסוק אור זרוע וגו', שסופי התיבות עקיבה בה"א. אבל המנהג הוא באל"ף – רשם מ"צ.]


שלום

ש: האם יש להימנע מלקרוא לילד בשם שלום משום כל מיני בעיות בהלכה: אסור לומר שמו בשירותים, איך בנו יאמר "שלום" שהרי אסור לומר שם אביו, וכו'?

ת: אין בעיה. זה לא שלום במובן של שם ד' אלא במובן של הפך מלחמה.


מיה

ש: האם אפשר לקרוא לילדה מיה?

ת: המקור של השם הוא מגויים. אך יש שמכוונים: מ-יה - מ-ד'.


שני

ש: האם יש בעיה בשם שני? האם הוא מעורר דינים?

ת: לא. חוט השני הציל את רחב, בבגדי כהונה יש שני, חוט שני נקשר לזרת, אשת חיל – כל ביתה לבוש שנים.


שירה

ש: האם אפשר לקרוא לבת בשם שירה?

ת: שם מעולה.

[מובא בס' 'דרך שיחה' (ח"ב עמ' שכ) שנשאל הגר"ח קניבסקי, האם מותר לקרוא לבת בשם שירה, וענה שאין טוב ליתן שמות חדשים – רשם מ"צ.]


נויה

ש: רב גדול אמר ששמה של ביתי, נויה, זה לא שם. מדוע? מה לא בסדר בשם הזה?

ת: השם בסדר גמור.


מיכאל


ש: אמרו לנו לא לקרוא לבנינו מיכאל כי זה שם של מלאך.

ת: אין לזה מקור בגמרא ובפוסקים. זה שם טוב. כך גם השמות רפאל, גבריאל ואוריאל.


קסם

ש: נולדה לנו בת וחשבנו לקרוא לה: קסם. מה חוות דעתו של הרב?

ת: אין איסור, אך עדיף שלא, מפני שאין קסם בישראל (שו"ת שאילת שלמה א שלא. ב ר).


מתן

ש: האם אפשר לתת את השם מתן?

ת: מותר. מוזכר בתנ"ך שהיה מתן שהיה רשע, אבל מי שנותן את השם מתן, לא מתכוון לזכר אותו רשע, אלא הכוונה היא שד' נתן לו מתנה.

['דרך שיחה' (ח"א עמ' עמ' לב): פעם אחת ביקשו מהגר"ח קניבסקי ברכה עבור בחור בשם מתן, ומיד הגיב: "זה שם של רשע!", ואמר לשון הפסוק במלכים (ב יא, יח) "ואת מתן הכהן הבעל הרגו לפני המזבחות", והוסיף שצריף לשנות השם מ"מתן" ל"נתן" – רשם מ"צ.]