שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שמור על מדינתנו יהודית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:41, 6 בינואר 2020 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "שבכל דור ודר קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכמובן, אין הכוונה שנשב בחי...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שבכל דור ודר קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

וכמובן, אין הכוונה שנשב בחיבוק ידיים, אלא שנעשה ככל יכולתנו, וברכת ד' תשרה על מעשה ידינו.

ולאורך גלותנו הנוראה, הגויים ניסו להשמידנו גם במובן הגופני וגם במובן הרוחני. אבל ב"ה שרדנו. וכן יהודים מקולקלים מכל סוג ומכל זן, ניסו להשמידנו רוחנית, אבל ב"ה שרדנו.

וסוף סוף התקיים בחסדי ד' חזון נביאינו, וחזרנו לארצנו: בנין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, חזרת התורה לישראל.

גם את מדינתנו רשעי עולם ניסו כמה פעמים להשמיד, והקדוש ברוך הוא הצילנו מידם על ידי צה"ל שליחו הנאמן.

אז עכשיו, רשעי עולם יחד עם מבולבלי עם ישראל, מנסים למחוק את האופי היהודי של מדינתנו, ולהמיר את במדינת היהודים למדינת כל אזרחיה, ובכך ימחקו את זהותו של עם ישראל.

מגמה זו חודרת במיוחד במשרד החינוך ובצה"ל. עמלים למחוק את ההיסטוריה שלנו. עמלים למחוק את המשפחה שלנו: בלי אבא ואמא. עמלים להעלות לארץ מאות אלפים שאינם יהודים.

משאירים את הגוף ושורפים את הנשמה. אבל גוף בלי נשמה אינו יכול לשרוד. כשהיינו קטנים, היה שיר שגור בפינו: "ארץ ישראל בלי תורה, היא כגוף בלי נשמה". אכן, זהו דבר פשוט, שגם ילדים יכולים להבין. כמובן, עוד לא הגיע הזמן שמדינתנו תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל יש לשמור על הסטטוס קוו שהוא המינימום הנשמתי כדי לשרוד.

עתה, לצערנו, יש גם מבוגרים שאינם מבינים זאת, יש גם דתיים-לאומיים שאינם מבינים, ויש אפילו רבנים שאינם מבינים. המזרחי תמיד היה פשרן בעניני דת, אבל גם לו היו גבולות: מדינה יהודית! סטטוס קוו.

אמר רבנו הרב צבי יהודה: "הנהגת המדינה נגד התורה?... לא יקום ולא יהיה, ולא יכול להיות לעולם... חוקיות של הריסת התורה, חס ושלום, דברי שטות והבל, סתם דברים בעלמא, דברים בטלים ומבוטלים. דבר כזה של עקירת התורה, לא יכול להיות. אין מה לדבר. מדינת ישראל מסודרת כניגוד לתורה - לא יכול להיות בעולה. 'לא ינום ולא יישן שומר ישראל'. קודם כל, ודאי לא יהיה, חלילה. אך לו היה עולם על הדעת שזה יקרה, חס ושלום, יש על זה הלכה פסוקה של מסירת נפש. היינו עומדים נגד זה במסירות נפש של ייהרג ואל יעבור. במקרה של כפייה על העברה על הדת, אין הבדל בין דבר קל לדבר חמור (רמב"ם הלכות יסודי התורה ה, א-ג), וכמובן, אין הבדל בין גזרה של גויים לבין זו של יהודים. קיבלנו הוראה מאבא הרב זצ"ל, שאם יש כפייה אנטי-דתית לעבור על דברי תורה, הדין של מסירות נפש קיים לא רק נגד כפייה של גויים, אלא גם כאשר הכפייה היא מצד יהודים (אגרות הראיה א עמ' רפד). מכל מקום אין זה מציאותי" (שיחות רבנו, כרך ו, עם ישראל עמ' 225-224).

נחזור על דברים פשוטים: זו מדינת היהודים ולא מדינת כל אזרחיה. כך נקרא ספרו של אותו חוזה הרצל: "מדינת היהודים" או בגרמנית Judenstaat. ויותר טוב: המדינה היהודית, באנגלית The Jewish State, בצרפתית L'Etat juif, וביידיש: די יידישע מדינה.

  • פורסם בשאילת שלמה 627