שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שלישיה ישרה במפלגת "יחד"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שלישיה ישרה במפלגת "יחד"

[אתר סרוגים]


ש: מה דעת הרב על מפלגת "יחד - העם איתנו"?

ת: יש לחכות לראות אותה בהרכבה השלם. אך בינתיים, נבחרו שלושה אנשים ישרים, אלי ישי, יוני שטבון והרב משה הגר.


ש: הרב מכיר אותם אישית?

ת: הרב הגר עשרות שנים, יוני שטבון זכיתי להכיר קצת, ואלי ישי רק שמעתי עליו מפי אחרים – העיקר שהם אנשים ישרים.


ש: די להיות ישר כדי להיות חבר כנסת?

ת: לא. אך זה קודם לכל. דברים אחרים אפשר ללמוד ,אך זה חייב להיות תנאי ראשון.


ש: למה?

ת: כי כח משחית. אין מי שיפקח על בעלי עמדות כח כדי שלא ישתמשו בהן לטובתם ולא יעקמו את הצדק והאמת. לכן הכרחי שיהיו ישרים. כיון שיהודה היה אדם ישר והודה על חטא הוא זכה למלוכה. וכן יותר מאוחר דוד הודה על אשמתו בהריגת כהני נוב ובחטא בת שבע.


ש: ובמפלגות אחרות אין אנשים ישרים?

ת: ב"ה יש גם. אך כרגע אנו מדברים על אלו שלושה.


ש: גם יתכן אדם חילוני יהיה ישר. אז יוכל להיבחר לחבר כנסת?

ת: לא. יש ישרות כלל-אנושית, ויש ישרות ישראלית מיוחדת שכוללת יראת שמים. הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים פרק א שאי אפשר למנות לאף מינוי בישראל מי שאינו ירא שמים. הוא כותב שבן יורש את אביו בכל השררות והמינויים: "והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה. היה ממלא ביראה, אף על פי שאינו ממלא בחכמה, מעמידין אותו במקום אביו ומלמדין אותו. וכל מי שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל". ובהלכות כלי המקדש הוא מוסיף שאם מינו אותו כאשר היה ירא שמים, וחדל מהיות ירא שמים, מסלקים אותו.


ש: אבל גם אשה יכול להיות יראת שמים. התוכל להיות חברת כנסת?

ת: ודאי יש נשים רבות יראות שמים. אבל גם בזה פוסק שם הרמב"ם: "אין מעמידים אשה במלכות... וכן כל המשימות שבישראל, אין ממנים בהם אלא איש". וכן כותב באריכות מרן הרב קוק במאמרי הראיה עמ' 190 שזה סותר כל כבודה בת מלך פנימה.


ש: אז לנשים אין דרך להשפיע על חיי האומה?

ת: ודאי יש דרכים רבות מלבד היותה חבר כנסת או שאר מינויים. בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים, והן לא היו חברות כנסת. מרן הרב קוק עצמו השפיע רבות, בלי היותו חבר כנסת.


ש: נחזור לישרות וליראת שמים. הרב מסכים שלא די בכך?

ת: אלו שלושה האנשים מנוסים שהוכיחו את עצמם בתפקידי הנהגה. הרי אי אפשר לשפוט מועמד לתפקיד על פי הבטחותיו, אלא על פי מה שהוא עשה בעבר, אז יש מקום לאומדן מלבר, אקסטרפולציה, שכן ימשיך בעתיד, מה שנקרא בהלכה חזקה.


ש: ומה המשימה הראשית, לפי הרב, שמוטלת עליהם עתה?

ת: לעצור את החקיקה נגד האופי היהודי של המדינה ולתקן את הנזקים שכבר נגרמו בחקיקות כאלה.


ש: מה למשל?

ת: גיור שלא כהלכה. נישואים שלא כהלכה. צמצום הרבנות הראשית. בחירת דיינים שלא כהלכה. צמצום תקציב ישיבות. הכנסה לבית סוהר של תלמידי ישיבות. חוק פונדקאות עבור שני גברים נשואים יחד. אזורי רישום נישואים. תחבורה בשבת. ועוד ועוד. גם התוכנית של התנ"ך שהיא אסון.


ש: ומפלגת הבית-היהודי?

ת: אנשים טובים ויקרים, אך כיון שלא לחמו במסירות נפש על כל אלה, צריך חישוב מסלול מחדש.


ש: איך הרב מסכם?

ת: כהדרכת רבנו הרב צבי יהודה ביחס לבחירות: "חבר אני לכל אשר יראוך" (תהילים קיט סג).


  • פורסם בשאילת שלמה 373