שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שליח ציבור מחלל שבת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־13:35, 25 בינואר 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שליח ציבור מחלל שבת

שאלה: האם מותר למחלל שבת להיות שליח ציבור (חזן) בבית הכנסת?

תשובה: בוודאי ששליח ציבור צריך להתאים להיות שלוחו של כל הציבור. הוא צריך להיות אדם השייך למכנה המשותף הגבוה ביותר של כל הציבור.

כך כתבו רבותינו:

רבנו הגדול הרמב"ם: "אין ממנין שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחכמתו ובמעשיו" (הלכות תפלה ח יא).

ר"י בן הרא"ש: "ראוי לש"ץ להיות ירא השם וחרד על דברו על דברו, וכשהוא היפך מזה הוא סימן רע לשולחיו וכו' כיוון דסאנון שומעניה איננו ראוי להיות ש"ץ" (שו"ת זכרון יהודה סי' פז).

שולחן ערוך: "שליח ציבור צריך שיהיה הגון. ואיזהו הגון? שיהא ריקן מעבירות" (שו"ע או"ח נג ד).

כמובן, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אך בוודאי ששמירת שבת היא מן הדברים החשובים והחמורים שבאומה הישראלית (עיין שם ה).

מרן הרב קוק נשאל על אדם שחנותו פתוחה בשבת קודש. אותו אדם אינו עובד בחנותו, אלא אשתו עובדת והוא אינו יכול למנוע בעדה. מרן הרב פסק שזהו חילול שבת גדול וחילול השם גדול ואי אפשר למסור לאדם זה לביצוע דברים דתיים שונים עבור הקהילה (שו"ת אורח משפט או"ח יב-יג).

בשו"ת דברי מלכיאל (ו יא) כותב שאסור למנות אדם שמחלל שבת בפרהסיה לשליח ציבור ואף לדברים דרבנן.

כך פסקו הג"ר אליעזר דוד גרינוולד, ראש ישיבה בסאטמר בשו"ת קרן לדוד (או"ח סי' כב). גם דעת הג"ר עובדיה יוסף המובאת בילקוט יוסף (שארית יוסף חלק ב עמ' מג. ומובאים בספר קול יעקב לדיני שליח ציבור לרב יעקב זרוק א, סב).

הדרכה הלכתית זו היא דבר שהשכל מחייבו, מכיון שאדם העומד בראש הקהל ומכריז דברים מול ריבונו של עולם צריך להזדהות איתם עד תום ולא לעשות שקר בנפשו. הרי כיצד יאמר בתפלה: "אתה קידשת את יום השביעי לשמך" או "ישמחו במלכותך שומרי שבת", "עם מקדשי שביעי", "ושמרו בני ישראל את השבת", "ברוך אתה ד' מקדש השבת" ועוד אם אין פיו ולבו שווים?!

זכורני שהייתי בחתונה. אחד מקרובי המשפחה היה שופט בבית המשפט הגבוה לצדק ורצה שיכבדו אותו בברכה אחת תחת החופה, אך הוא היה חילוני. אמר לו אבי הכלה: האם אדם יכול להצהיר הצהרה בה אינה מאמין על פי האמת המשפטית? השופט בכנותו וענוותנותו הודה שלא כן ייעשה.

דווקא בעידן המודרני שחרט על דגלו אידיאלים של אמת ויושר, הלכה זו של הזדהות שליח הציבור עם מה שמכריז קבל עם ועדה וקיומו בעצמו את הדברים בחייו – הינה מופיעה ביתר תוקף.


  • פורסם בשאילת שלמה 327