שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שלא תימלא הארץ זימה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שלא תימלא הארץ זימה

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: שמעתי שפרופסור אחד טען שיש היתר פילגש לכל אדם, כלומר שמותר לגבר לחיות עם אשה בלי נישואים בתנאי שתטבול - מה שיפתור את בעיית הרווקים והרווקות שאין להם דרך אחרת לספק צרכיהם. ועוד טוען שרבנים הסתירו היתר זה.


תשובה: קודם כל, רבנים לא הסתירו כלום, אין סודות. כל הספרים פתוחים. ילד קטן לומד בתנ"ך שמלכים היו מותרים בפילגשים. הם גם לומדים על פרשת פילגש בגבעה ושזה איסור ועברה ופריצות, אלא שבאותם הימים, גם באלו שלא היו מלכים, נהגו כן, כי כל איש הישר בעיניו יעשה (עיין שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם, ס' רא).

ואיך בכלל אפשר לומר שרבנים הסתירו, שהרי מנין נודע לו? - מדברי חכמינו - הרי שלא הסתירו. אף על פי שהאמת חייבת להאמר, שאם היו רוצים להסתיר, היו רשאים לעשות זאת, כי יש מצבים ש"כבוד אלהים הסתר דבר" (משלי כה ב) ואמנם אותו פרופסור חושב שגילה את אמריקה, אך באמת עניין זה נמצא בספרים הגדולים והנגישים והמצויים בידו של כל אדם, כגון רמב"ם ונושאי כליו ושולחן ערוך ונושאי כליו.

המעיין שם יראה שיש דיון בין רבותינו בנדון, ושהכרעת הפוסקים היא לאיסור משום "לא תהיה קדשה" (דברים כג יח), כלומר זונה.

נכון שאחד מרבותינו האחרונים הגאון רבי יעקב עמדן, הורה היתר בדבר (שו"ת שאילת יעבץ ב טו), אך הוא דעת יחיד ולא עוד אלא שהוא בעצמו כתב כמה סייגים. קודם, שדברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, הינם אסורים. והרי ידוע שכולם נהגו בזה איסור. עוד סייג שיש לאסור אם זה עלול להביא מכשול. ואין צורך לפרט אלו מכשולים נוראים של שחיתות עלולים לצאת מזה.

ובמיוחד סיים: "מכל מקום איני רוצה שיסמוך אדם על ידי בזה, כי אם על ידי הסכמת גדולי הדור". והרי לא הסכימו אתו גדולי הדור, ועברו מאז מאתיים שנה ועדיין לא מסכימים.

לבד ממקרים יוצאי דופן, כגון אדם שאשתו נעלה למרחקים שנים רבות והוא לא מצליח לגרשה ש.... תעלומות לב התיר לו פילגש (ח"ג סי' לב אות א) אך הוא לא הסתיר להסר כללי (שם ח"א סימן ה; אוצר הפוסקים כרך י אבן העזר סי' כו).

הרי אנו מכירים את המציאות שלצערנו, חילוניים ורבים חיים חיי הפקרות, ועתה באים הדתיים ורוצים ללכת בדרכם ולהרבות טומאה כאילו בשם התורה. ואדרבה, ככל שאדם לומד תורה, עליו להוסיף טהרה וקדושה. מעתה כל דתי יוכל לקיים חלילה חיי הפקרות, ולטעון זו פילגשי, וכמי שכתב המהרשל: "ותימלא הארץ זימה" (לפי ויקרא יט כט).

ואני תמה איפה כבוד בנות ישראל בהצעה המגעילה הזאת? איזו בחורה תסכים לתואר לא מכובד של פילגש, שאחרי נישואים סוג ב, היא תישאר משומשת סוג ב', עם כתם נורא של הנפש, אחרי שזרקו אותה כלימון סחוט.

באשר לטענה שיש לרווקים ולרווקות יצר הרע, שמנו לב, ואין זו בעיה חדשה, כי כך יצר ד' את האדם. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו. רצון ד' שאדם יתגבר על יצרו, וזו עבודתו עלי אדמות.

"כך הקב"ה אמר להם לישראל" בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל, ב).

רצונו יתברך שיבנה בית בקדושה ולא בכדי זה נקרא קידושין - "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו).