שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שלא עשנו כגויי הארצות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[מ"באהבה ובאמונה"]

עלינו לשבח לאדון הכל, תמיד לשבח, יום ולילה לשבח, בין שהוא נותן לנו הכל, בין שאינו נותן לנו מאומה. אבל באמת הוא נותן לנו כל כך הרבה ברכה בין בנס בין בטבע, שלוּ רצינו להודות יומם ולילה, אין אנו מספיקים.

עלינו לשבח על האוויר שאנו נושמים, על העיניים בהן אנו רואים, על השמש ועל הירח, על הפרחים ועל הגנים, על הגוף ועל הנשמה.

אבל מעל הכל ולפני הכל, עלינו לשבח שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. הוא אדון הכל, אבל בתוך ה"כל" הזה, הננו מיוחדים. אנחנו שייכים למשפחת כדור הארץ, אך בתוך משפחה זו אנו משפחה מיוחדת, נשמת אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, משפחה מיוחדת, משפחה מופלאה, משפחה שאין כמוה. משפחה עוד לפני מתן תורה, משפחה של עם סגולה, משפחה אהובה לנצח.

זה החסד הכי גדול שבעולם. אשרינו שאנחנו אנחנו. בין שאנחנו מודעים לכך, בין שאיננו מודעים.

אנו רואים סוג של גויים, ד' ירחם עליהם, פראי אדם, אדם מבחוץ חיה מבפנים. ברוך אתה ד' שלא עשנו גוי.

איננו שונאים אותם. יום יום אנו מתפללים עליהם, שלוש פעמים בכל יום תמיד: "...לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ".

איננו שונאים אותם. בסיום תפילותינו אנו מתפללים עליהם שיזכו להיות כולם חסידי אומות העולם. ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. אך בינתיים, זה אנחנו.

חביב האדם שנברא בצלם אלהים, ומעליו חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, ועתידים כל בני בשר להיות כולם חביבים וישרים, בשלום עולמים.

אנו משפחת אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני, ויחד עם זה ד' בירכו: ונברכו בך כל משפחות האדמה. להפנות אליך כל רשעי ארץ. זה יגיע. לא היום לא מחר וכנראה גם לא מחרתיים אבל זה יתקיים, ואנחנו בסבלנות נחכה.

אנו תלמידי יהושע בן נון, שכבש את הארץ והתנחל בארץ, והוא הוא שחיבר תפילת עלינו לשבח, אותה אנו מתפללים לאורך דורותינו, על הגויים אשר שפכו את דמנו, ועדיין שופכים.

ואנחנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אשרינו שאנחנו אנחנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 306