שיעורי הרב שלמה אבינר

שכרות - מדוע?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה מניע את האדם להשתכר? האם להשתכר בפורים?

שיעור שהועבר בתאריך: ח' אדר ב' התשע"ד