שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שכל ורגש בבחירת בן זוג

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שכל ורגש בבחירת בן זוג

שאלה: מה צריך להיות היחס הנכון בין השכל והרגש בבחירת בן או בת זוג?

תשובה: עיקר האדם זה השכל, זהו הצלם אלהים של האדם. רגש נימצא גם אצל בעלי חיים, אצל היונקים העליונים ומה שמיוחד אצל האדם זה השכל. לכן, השלב הראשון בבחירה, בבחירה הזו שהיא אולי ההחלטה הכי גורלית של האדם, צריכה להיות לפי השכל. צריך בדיקה שכלית האם השני מתאים לי או לא.

באופן פוטנציאלי כולם מתאימים. אדם בוחר את מי הוא אוהב, וכל מי שניכנס לקטגוריות הכלליות שלו נקרא: "שדה הנבחרים". לאחר מכן בתוך שדה הנבחרים, אדם בוחר את מי שהוא אוהב, שהרי כתוב: "ואהבת לרעך כמוך" אמנם זה שייך לכל יהודי, אבל הראשון במלכות האהבה זה כמובן הבן או הבת זוג. כבר נאמר בגמרא קידושין (מא, א) "לא ישא אדם אשה עד שיראנה", כלומר שהאדם צריך לבדוק שהוא אוהב אותה ושהוא יכול לקיים בה "ואהבת לרעך כמוך". אם כן, זהו השלב השני: בתוך שדה הנבחרים צריך לבחור את מי שאוהבים.

יש שואלים האם לכל אדם יש בת/בן זוג אחד, שיש הרבה אפשרויות עם מי להתחתן וצריך לבחור במסלול הנכון. כמובן שישנו בן זוג מן השמים כפי שכתוב בגמרא במסכת סוטה (ב, א): "ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני", הדרך למצוא את הבת פלוני הזאת היא לנהוג בדרך ראויה, אם מתנהגים כפי הראוי יש סייעתא דשמיא. כלומר, אנחנו בוחרים בן זוג קודם ע"י השכל ואחר כך בעזרת הרגש. צריך מאוד להיזהר שהאהבה לא תגרור את האדם מחוץ לשדה הנבחרים והוא יתחתן בטעות אם האדם הלא מתאים.

יש חיפוש אחרי האהבה הרומנטית – האהבה הרגשית – אנו איננו יודעים באמת מהו מקורה, ומדוע אדם מתאהב באחת ולא באחרת. יש אומרים שאולי כשהיה קטן התאהב בילדה ועכשיו הוא מחפש אישה דומה, יש אומרים שכשהיה קטן התאהב בדודה שלו בת עשרים, והוא מחפש בחורה שדומה לדודה שלו, יש אומרים שכשהיה קטן התאהב בתמונה מצויירת בספר מסויים וזה מה שהוא מחפש ויש אומרים שבגלגול הקודם הוא התאהב בבחורה, והוא מחפש אחריה.

בקיצור: איננו יודעים את סוד האהבה הרומנטית, מדוע אוהבים אשה זו ולא אחרת. אך כאמור קודם יש לבחור את שדה הנבחרים ע"פ השכל, ואחר כך את הבן זוג שאוהב ע"פ הרגש (עיין עוד בספר רעים אהובים חלק ה).


  • פורסם בשאילת שלמה 287