שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר הלל ליהודי הפשוט (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יהודי כשר ופשוט, אל תאמר: מי אני הדל והחדל. - אתה חשוב בעיני רבונו של עולם. אתה יחיד ומיוחד. אין כמוך בכל העולמות ובכל הדורות. אם היית מיותר, לא היית נברא ונוצר. רבונו של עולם אינו עושה שום דבר לשוא ואינו יוצר שום אדם שאינו נצרך.

אל תאמר: אני מחכה ליומי, אני מחכה לשעתי, למלא תפקידי בעולם – כל רגע וכל שניה אתה ממלא תפקידך. בכל מצוה, בכל מעשה טוב, בכל מידה טובה, בכל התגברות על יצרך, אתה מתקן תיקונים נוראים בעולם העליונים, כדברי רבנו חיים מוולוז'ין בתחילת ספרו העלאי נפש החיים. אתה עושה תיקונים בכל הנשמות של עם ישראל ושל כל המין האנושי, גם אם אינך מרגיש בכך.

אל תאמר: איני איש חשוב, אינו רב, איני רמטכ"ל, איני מנכ"ל, אני יהודי פשוט – כי את רבונו של עולם אין זה מענין, כי מה שמענין אותו זה אדם אציל רוח, אדם עם לב טוב, אדם ישר, אדם שאינו נבל, אדם מוסרי, אדם שעוזר בכל הלב למי שנמצא במצוקה.

אל תאמר: מה אני מועיל בעולם, מה יוצא ממני, מה היה חסר לו לא הייתי נוצר, מה אני שוה – שאכן "עד שלא נוצרתי איני כדאי", כל זמן שלא הייתי נצרך, עברו אלפי שנים, ולא נוצרת, ובדיוק ברגע שהיית נצרך, רבונו של עולם יצר אותך, לא שניה קודם ולא שניה אחר כך. אינינו יודעים למה אתה נצרך בדיוק עתה, זה סוד ד', אבל אתה מאוד חיוני והכרחי לכל תכניתו של רבונו של עולם לגבי בריאת העולמים.

אל תאמר: איני תלמיד חכם, איני לומד תורה כל יום, אל מה אגיע כבר – לא נכון, עיין סוף ספר מסילת ישרים, שהמדרגה העילאית של חסידות אינה דווקא למי שלומד תורה כל יום, אלא גם לסוחר, וגם לפועל, כל אחד כפי עניינו ועולמו.

אל תאמר: איני אדם מרכזי בחברה, אני יצור צדדי בשוליים – כי על זה רצו לשרוף את גליליאו, כי אמר שכדור הארץ אינו מרכז היקום, ואם כך הוא כבר לא שווה כלום, וכתוצאה מזה, גם אנחנו בני אדם לא שווים כלום. אבל אותנו זה לא הרשים, כי זאת ידענו מזמן מהרמב"ם במורה נבוכים, שאדם לא שווה כלום לעומת מלאך, ובכל זאת הוא שווה הרבה מאוד בעבודת ד'.

אל תאמר: איני קצין, איני רמטכ"ל, אני חייל פשוט, גם בצבא הגנה לישראל, וגם בצבא החיים של עם ישראל – כי את המלחמות שלנו ניצחנו לא על ידי הקצינים ועל ידי הרמטכ"לים אלא על ידי החיילים הפשוטים. יחי החייל הפשוט.

אל תאמר: אך מה אוכל לעשות כל כך חשוב כיוון שאיני אדם חשוב – כי אתה יכול לעשות דברים מאוד חשובים: תפילה בהתלהבות, לימוד תורה בהתלהבות, מסירות נפש, אמונה פשוטה.

אל תאמר: כל זה נכון בעיקרון, אך במציאות, אי אפשר לאדם פשוט להיות במדרגה גבוהה – לא נכון, במשך כל הדורות, ובכל הארצות, ובכל העדות, היו אנשים פשוטים שחיו חיים יהודיים כשרים ונפלאים, בעלי מלאכה פשוטים, סוחרים פשוטים, והם טפסו באישיותם לעילא ועילא, וכן יש היום למאות אלפים בחסדי ד'.

אל תאמר: כל זה נכון, אבל אלו ניחומים, כי יותר טוב להיות אדם גדול מאשר אדם פשוט – לא נכון, כי גם אדם גדול, וגאון גדול, ותלמיד חכם גדול, ומנהיג רוחני גדול, מתאמץ יומם וליל להיות גם אדם פשוט, ולקבל על עצמו עול מלכות שמים של אדם פשוט, בתמימות פשוטה ובאמונה פשוטה. וכן היו אברהם אבינו ושרה אמנו.

  • פורסם בשאילת שלמה 547