שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר הכבוד על ידי בת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיר כבוד על ידי בת

שאלה: האם בנות יכולות לשיר את שיר הכבוד בבית הכנסת יחד עם הבנים?

תשובה: ודאי שהדבר אסור. שהרי אין לגברים לשמוע קול שירה של בנות (רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא. שו"ע אה"ע כא. קצשו"ע קנב ח). ואמנם יש שלא מקפידים על הלכה זו, אך במקומות קדושים כגון בתי כנסת ודאי יש להקפיד על כך.

עיין עוד בתשובת מרן הרב קוק על שותפות נשים בשירה בבית הכנסת במאמר "למקדש מעט", מאמרי הראיה עמ' 511.

לא נכנסנו כאן לדיון לגבי שירת ילדות קטנות מאוד, כי ממילא יש טרוניה על כך שילדים שרים בכלל את שיר הכבוד שהוא שיר קדוש מאוד שעבורו פותחים את ארון הקודש, מה שלא עושים עבור כמעט אף תפילה ולכן עלינו להיזהר ולא להוסיף על הבעייתיות הזאת (אומרים בשם הגר"א שאין אומרים שיר הכבוד אלא ביו"ט ו\או ראש השנה ויום הכיפורים משום קדושתו. נתיב בינה ח"ב עמ' 273-260).


  • פורסם בשאילת שלמה 280