שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר הגנב

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


שיר הגנב

[הרב שלמה אבינר]


הוא גנב, הוא גנב, הוא גנב,

את אדמתו של הערבי

לא נכון, לא נכון, לא נכון,

לא גנבתי דבר.

עברתי פה וראיתי שאין כאן כלום

ראיתי את החול הצהוב והרקיע הכחול

אז בניתי לי בית בחול

ומסביב שתלתי לי ירק בלי למעול

הוא גנב, הוא גנב, הוא גנב

את ביתו של הערבי

לא נכון, לא נכון, לא נכון,

לא גנבתי מאום

עברתי פה ולא היה כלום

ראיתי את הסלעים היפים ואת ההרים החומים

אז בניתי לי בית על הטרשים

ומסביב נטעתי לי עצים

הוא גנב, הוא גנב, הוא גנב,

את ארצו של הערבי

לא נכון, לא נכון, לא נכון,

אחרי אלפיים שנה חזרתי לארצי,

ראיתי שהיא טובה ויפה

אז הקמתי לי מדינה קטנה,

היא שלי ולא אוותר עליה

הוא אלים הוא אלים, הוא אלים,

הוא הכה את הערבי!

לא נכון, לא נכון, לא נכון

מימי לא הכיתי איש

התיישבתי פה בשקט ובשלווה

חטפתי יריות ופצמ"רים

נפצעתי ונרצחתי

ולא השבתי לאיש

הוא אלים, הוא אלים, הוא אלים,

הוא ירביץ לחיילים

לא נכון, לא נכון, לא נכון,

מימי לא הרבצתי לאיש

אני אדם רך ורגיש

בכלל, אני חייל, אבי חייל ובני חייל

ואני שר: צה"ל אני אוהב אותך

ואני שר: חייל, שוטר, אני אוהב אותך

הוא סחטן, הוא סחטן, הוא סחטן

הוא הגיע בשביל כספים

ויוצא בשביל פיצויים

לא נכון, לא נכון לא נכון,

בניתי את ביתי בעשר אצבעותי

נטעתי את עציי בעמל כפי

שתלתי חממות בזיעת אפי

בניתי אי של טוהר

של אהבה ושל יושר

הוא מסוכן, הוא מסוכן, הוא מסוכן,

הוא פונדמנטליסט, הוא משיחי, הוא קיצוני

כיפתו גדולה מדי, כיפתו עבה מדי

אתם משוגעים אתם מטורפים


הוציאו אותו מביתו

החריבו את ביתו!

אתם משוגעים, אתם מטורפים


פזרו את קהילתו,

נפצו אותו, חסלו אותו!

אתם משוגעים, אתם מטורפים!

הביאו עשרת אלפים חיילים

הביאו עשרת אלפים שוטרים!

אתם משוגעים, אתם מטורפים!

גרשו אותו, גרשו אותו!

אתם משוגעים , אתם מטורפים!

גרשו אותו, גרשו אותו!

אתם משוגעים אתם מטורפים!

גרשו אותו!

מטורפים!

==


==