שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר אשה בבחירות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיר אשה בבחירות

שאלה:

יש לבית-יהודי שיר בחירות בו שומעים זמרת מפורסמת. זה מותר? כי שמעתי שאם לא מכירים את הזמרת, אז מותר לשמוע קולה דרך מכשיר?


תשובה:

ודאי אסור (עיין ברכות כד א. רמב"ם איסורי ביאה כא. שולחן ערוך אה"ע כא. קיצור שו"ע קנב ח. ועיין מסילת ישרים יא).

א. הלכה כחלקת יואב או"ח ל, שגם אם לא מכירים אותה אסור. ופסק הגר"ע יוסף שאשה המוציאה לאור תקליטור עם שירים שלה צריכה לכתוב עליו שהוא רק לנשים (שו"ת מעין אומר חלק יב עמ' קעג).

ב. אמרת שהיא מפורסמת ומוכרת.

ג. היא הוקלטה באולפן על ידי גברים וזה ודאי אסור, ועתה שמיעתה מוגדרת בהלכה כחיזוק ידי עוברי עבירה.

ד. אוי למפלגה דתית שזה חלון הראווה שלה.


  • פורסם בשאילת שלמה 372