שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר אהבה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הנך יפה רעייתי

ואני כעור ומפוחם.

כה זרחת משמחה תחת חופתך

ואני שברתי מטה אושרך

פגעתי, העלבתי ורשעתי

נגחתי ונשכתי.

ואת לא פתחת חוט שפתייך

ולא הפרת עדינות דומייתך.


רק הבטת עלי בתמהון וצער

בעינייך הרטובות מדמע

ובכית במסתרי חדרייך.

אנא אל תשכחיני

כי רוח רעה ביעתתני

ועתה כמקדם הומה לבי אלייך

מאד אהבתיך

התמחקי כל אשר הרעותי לך

בהמיית לבך הזך?

רעייתי התמה, למה אינך עונה לי

למה דמעות ניגרות על לחייך הענוגות?

- - -

רעי שלי

כל השנים חיכיתי לך

כל השנים אהבתיך.

התסלח לי?

כל כך הרגזתיך

התאמין לי שלא משנאה עשיתי.

רק לא הבנתי צפייתך

אני בכל אשמתי

אני אוהב אותך רעי לעולם

ורוצה להימשך כולי אליך.

- - -

אל תעזביני לשאול

רעייתי

חלציני מגיהנום

כי אפפוני מצריו.

נשבעתי לך אמונים

אבל טרם קידשתיך

טרם שמרתי מחשבותיי

אך אהבתיך

==


==