שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיר- אני מפחד מהר הבית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אני מפחד לבטא את המילים הר הבית

אני מפחד לחשוב על הר הבית

אני מפחד להסתכל על הר הבית

אני מפחד לראות תמונה של הר הבית.

אני רועד מפחד.

פעם הג"ר שלמה מן ההר זצ"ל

נתן לנו שיעור

בבית המערבים שברחוב חברון.

לרגע הוא הביט דרך החלון

וראה את הר הבית

מיד הסתובב כנשוך נחש

עם ידיו על עיניו כאילו נשרפו

כמעט התעלף.

הוא היה אדם גדול

לכן פחד מהר הבית.

אינינו פחדנים

אנו עם גיבור

אנו עולים לארץ

אנו בונים את הארץ

אנו הולכים לצבא

אנו הולכים למלחמה

אנו גיבורים

אבל מהר הבית אנו מפחדים.

מרבונו של עולם ששיכן שמו שם

אנו מפחדים

ביראת כבוד

ביראת רוממות.

יעקב אבינו פחד

"ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה

אין זה כי אם בית אלהים

וזה שער השמים "(בראשית כח יז).

בודאי - שמחה וגבורה וחרות ושלווה

אבל לפני הכל

"ליראה את ד' הנכבד והנורא" (דברים כח).

משה ואהרן היו אחוזי יראה נוראה

מפני רבונו של עולם (הוריות יב. מסילת ישרים כד).

מלאכי השרת, מלאי אימה

מרוממותו יתברך ומזיעים זיעה של אש (חגיגה יג. מסילת ישרים שם).

רבנו הגדול הרמב"ם

היה גיבור גדול

והוא מביא רשימה ארוכה

של עשרות מצוות

אשר מטרתן רוממות המקדש

ויראה מפניו (מורה נבוכים ג מה).

לכן כשאדם לא מפחד מהר הבית

מזה אני מפחד

אדם שנכנס ומטייל

אדם מצטלם ומחייך

מביא ילדות וילדים

אז אני מפחד

אני ירא.

וכשאני רואה שגדולי ישראל לדורותיהם

מפחדים

אני מתמלא גבורה

כשאני רואה שעם ישראל רובו ככולו

מפחד

אני מתמלא עוז ומנוחה.

אשרי אדם מפחד תמיד

מפחד מהר הבית.

  • פורסם בשאילת שלמה 546

====