שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שירת נשים בצבא - הנאה שבאה לאדם בעל כורחו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הנאה שבאה לאדם בעל כורחו

שאלה: מה יעשה חייל היושב בטקס בו חיילות שרות? האם עליו להילחם על כך שיפסיקו או שעליו לשתוק?

תשובה: מבחינה מערכתית ודאי הדבר אסור. היה ראוי לאסור דבר כזה בצה"ל, כיוון שצה"ל הוא צבא קדוש, "והיה מחניך קדוש", אך לכל הפחות לאסור את זה משום שצריך מכנה משותף לכל החיילים, וחיילים דתיים אינם יכולים להשתתף בדבר כזה, שהוא לא חיוני מבחינה קרבית.

אך עם כל זאת זהו לא מאבק שהחייל הבודד יכול לנהל. מאבק כזה צריך לנהל הרב הראשי לצה"ל. אם החייל הבודד יעשה מחאות, אנדרלמוסיה ויכריז מלחמת תרבות, זה יגרום רק שיכריזו מלחמת תרבות נגדו והבעיה לא תפטר.

אמנם החייל הבודד אינו יכול לפתור את זה, אך הוא צריך לדעת איך לשרוד במצבים כאלה.

ישנם שתי אפשרויות:

אפשרות א'

לבקש מהקצין שימנע את זה, כיוון שזה לא נעים. לפעמים כשמדברים בעדינות אנשים שומעים. אם זה לא מצליח, אפשר לבקש מהקצין שיוותר לך, שייתן לך להיות ש"ג באותו זמן. יכול להיות שהוא יסכים משום שביקשת יפה.

אפשרות ב'

אם הקצין מסרב לבוא לקראתך, הגענו לסוגיה בפסחים דף כ"ה על "הנאה שבאה לו לאדם בעל כורחו”. הגמרא דנה האם אסור או מותר ללכת ברחוב שיש בו ריח, שירה או מראה של עבודה זרה. הגמרא פוסקת למסקנה שזה מותר בתנאי שהוא לא מתכוון.

באופן אישי ראיתי רבנים שהולכים ברחוב הגיא (בעיר העתיקה בירושלים) בדרך לישיבת 'עטרת ירושלים' למרות שלפני הכניסה לישיבה נמצאת כנסיה שיש בה שירה של עבודה זרה. 'הנאה' היא לאו דווקא במובן שנהנה, אלא שזה 'נכנס לתוך האדם', גם אם אדם לא נהנה מקונצרט נשים אסור לו ללכת לשם.

יש מחלוקת אחרונים האם על "הנאה שבאה לו לאדם בעל כורחו" חייב לסגור את עיניו ולאטום את אוזניו, או שלא חייב. במסכת סוטה (דף כ"ב) כתוב על אדם פרוש שרצה להראות שהוא צדיק אז הוא הלך עם עניים סגורות כדי לא לראות נשים, נתקע בקיר והתיז דם. אך יש אומרים שאלה אינם אותם הגדרים של שבת והאדם לא חייב לסגור את עיניו ולאטום את אוזניו.

למה זה נקרא בעל כורחו? עונים המפרשים שהכוונה היא שהאדם לא הולך למטרה הזאת אלא למטרה אחרת. זאת מטרה נגררת ובעל כורחו האדם סוחב אותה.

אם כן, אדם הנמצא בטקס בו יש נשים ששרות - שלא יקשיב. וכן חייל שהדליקו בחדרו את האור בשבת לא חייב לצאת, אך גם שלא יקרא ספר, כיוון שבכך הוא מראה שהוא נהנה מהאור. גם במקרה שמשמיעים באוטובוס שירים אסורים - זו הנאה שבאה לו לאדם בעל כרחו. כך גם אם אדם הולך במלון ובכל המסדרון יש חיישנים שמדליקים ומכבים את האור - זו הנאה שבאה לו לאדם בעל כרחו. בעיר העתיקה לדוגמא, יש מאות מצלמות וכשאתה הולך ברחוב הן מצלמות אותך. אך זה מותר בשבת כיוון שאתה לא נהנה מזה, זה גרמא.

כשמקרים כאלה קורים בצבא צריך תמיד לשאול את הרבנות הצבאית. יש קו פתוח לחיילים ואפשר לשאול אותם איזה פתרונות הם מציעים.

נלקח משאילת שלמה 169