שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שירות לאומי לבנות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שירות לאומי לבנות

[באהבה ובאמונה]


שאלה: ודאי שירות צבאי לבנות אסור מכל וכל כפי שפסקו גדולי ישראל, ובייחוד הרבנות הראשית לישראל שאסרה כל מסגרת של שירות צבאי לבנות. אך לגבי שירות לאומי, יש גדולים ששוללים ויש גדולים שמשבחים, מה שיוצר מבוכה.


תשובה: גם אלה וגם אלה צודקים. הרי למה השוללים שללו? כתב הסטייפלר את הנימוק: "ברור שרובם ככולם של המתגייסות יתקלקלו ויתדרדרו הן באמונה ודעות הן בקדושת ישראל ושמירת הדת" (קריינא דאגרתא ח"ט אגרת קכז). הרי שהכל תלוי במציאות ואי אפשר להכחיש עובדות: אם הבת מידרדרת, הרי זו מצוה הבאה בעבירה, ואם היא עולה רוחנית, הרי זו מצוה. לכן צודקים דברי המתנגדים וצודקים התומכים – הכל תלוי איפה.

ובכלל, בשאלה מסוג זה לא כל רב קובע, גדול ככל שיהיה, אלא הרבנות הראשית


לישראל, שהיא הממונה על שאלות כלל ישראליות. כך אמר רבנו הרב צבי יהודה: "נעשו מהומות כדי לאסור את השירות הלאומי לבנות. תלמיד-חכם אחד בא להתייעץ אתי. אמרתי לו: מי שרוצה באמת לדעת ולהתייעץ, ולא להרוס ולבלבל, רק עצה אחת יש לכך, והיא לשאול את הרבנים הראשיים. כל בעל שכל ישר מבין שכך יש לעשות. עליהם מוטלת האחריות, הם אינם גדולים פחות בתורה מכל עושי המהומות" (שיחות הרב צבי יהודה, כרך ה', בניין הבית עמ' 58 סעיף 14).

אכן בג' אב תשי"ג פנה הרב הראשי הגריא"ה הרצוג לראש הממשלה, שיחזור בו מכוונתו להגיש לכנסת את חוק השירות הלאומי (ספר הרבנות הראשית לישראל עמ' 134). הוא שוב חזר על בקשתו בכ"ג בטבת תשי"ד (שם, עמ' 1348).

אמנם בשנת תש"ל הממשלה אישרה את החוק. הוקמה האגודה להתנדבות בעם שהחלה להפעיל שירות לאומי בהתנדבות לבנות דתיות. אכן בב' בסיוון תשל"ד, אמר הרב הראשי הגר"ש גורן: "יציאת בנות דתיות לשירות לאומי היא מצווה גדולה מהתורה, ולעתים, פעילותן בעיירות הפיתוח חשובה יותר משירות הבנות בצה"ל" (ספר הרבנות הראשית עמ' 1413).

אך לא כל מה שנעשה על ידי האגודה להתנדבות היה לרוחם של הרבנים הראשיים. לכן לפי בקשתם מונתה בתשמ"ז ועדה לבדיקת השירות הלאומי, בה היו שותפים גם נציגי הרבנות הראשית (ספר הרבנות הראשית עמ' 606 ועמ' 191 הערה 94).

מסקנות הוועדה התפרסמו בט"ז באב תשמ"ז באריכות גדולה. והנה כמה נקודות:

- שירות לאומי מיועד לבנות בעלות רמה דתית נאותה.

- יש להקים מדרשות ליהדות בהן תלמדנה הבנות במשך השירות.

- יש צורך בהכשרה מעמיקה ורחבה שתתחיל עוד בזמן הלימוד בתיכון.

- תנאי לכל השירות, שהבנות לא תיפגענה דתית או רגשית.

- השירות לא יהיה בתפקידים ששכירים יכולים למלא.

- חינוך הוא השירות המתאים ביותר, אך לא בסתם עבודה טכנית.

- בשירות בבתי-חולים יש קשיים רבים.

- להפסיק מיד שירות במד"א, בתי-סוהר, בתי-משפט ומשטרה.

- יש צורך בליווי ופיקוח, כולל במקומות מגורים.

- "למרות הישגיה של האגודה להתנדבות בעם בעבר, מסקנתנו היא חד משמעית שאין הנהלת האגודה הנוכחית יכולה להמשיך בכהונתה עקב הליקויים שיפורטו בהמשך המסקנות" (כל ההמלצות נדפסו בעיטורי כהנים 204 עמ' 41). למעשה לא חל שיפור.

בי"ז בכסל"ו תשמ"ו הביע הרב הראשי הגר"א שפירא את דעתו: "יש חשיבות רבה בשירות הלאומי של בנות דתיות, אך יחד עם זאת, יש צורך להמשיך לשפר את התכנים הרוחניים במסגרת זו" (ספר הרבנות הראשית לישראל עמ' 1460).

לאור נתוני הוועדה, הביע בשנת תש"נ הגר"מ אליהו את התנגדותו למסגרת שירות לאומי כפי שהופעלה אז (הרבנות הראשית לישראל עמ' 191 הערה 94). הוא כתב: "אין שום היתר לאפשר לבנות ללכת לשירות לאומי אפילו מה שנקרא התנדבות" (עיטורי כהנים 104 עמ' 30). אמנם הגר"ש אליהו בירר בכ"א אב תשס"ו שאביו הגר"מ אליהו התנגד לשירות הלאומי בצורתו הנוכחית ולא באופן עקרוני, והסביר באריכות שהכל תלוי - מי אחראי, עם מי היא עובדת, תחת פיקוד מי היא נמצאת, והכי חשוב אם זה בהתאם להלכות צניעות, וזה הכלל צריך מקום מוגן וכל מקום לגופו (אתר ישיבה). וכן כאשר הבאתי אני הדל שאלה של תלמידה שביקשה שאפנה בשמה לגר"מ אליהו אם יכולה לעשות שירות לאומי באולפנא בה למדה, השיב בחיוב.

באשר לדעתו של רבנו הרב צבי יהודה, הוא כתב: "משנתנו הקדושה קבועה וקיימת כי למלחמת מצווה, יוצאת גם כלה מחופתה, ולפי הכרעתו ובירורו של גדול רבותינו האחרונים שאחרי הרמב"ם, רדב"ז – הוא לסייע לאנשי הצבא, והוא מסתדר כעת בסידורו של 'השירות הלאומי', בהתחשבות חרדת קודש של חז"ל כלפי מצבי הצניעות והפריצות, כפי המתואר והמסופר בסוף מסכת קידושין" (שיחות הרב צבי יהודה, פרק ה ,בניין הבית, עמ' 59). כלומר, שירות לאומי הוא מצוה בתנאי של חרדת קודש של צניעות.

כתב הגר"א צוקרמן, ראש ישיבת כפר הראה ושאר ישיבות בני עקיבא שהשירות הלאומי לבנות הוא מצוה גדולה של עשיית חסד, כדרכי ד', חינוך לנתינה, חינוך להיות עזר כנגדו (אתר ישיבה, ג' בכסלו תשס"ז).

בוודאי ראשי האולפנות הם המומחים הכי גדולים לדעת איפה שירות לאומי הוא לברכה לבת ולאומה, ואיפה הוא גורם דרדור חלילה.

סיכום כל האמור: א. שירות לאומי לבנות הוא מצוה גדולה של חסד. ב. הוא גם מחנך את הבת לחסד ולאחריות, מה שמכין אותה להיות רעיה ואם. ג. הוא חייב להיות רק במקום שבו יש השגחה של רב המאשר שהכל כשר וטוב.


  • פורסם בשאילת שלמה 378