שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שיח על נישואים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


[ב"אהבה ובאמונה"]


- שלום הרב. יש לי בעיות עם אשתי. היא אינה שומעת בקולי. היא אינה מבצעת את כל מה שאני מבקש ממנה.

- אבל חלק היא כן מבצעת?

- כן.

- ברוך ד'. ואתה כן מבצע כל מה שהיא מבקשת ממך?

- לא. חלק.

- אם כן, הנכם דומים ומתאימים. זיווג מן השמים. הפתרון פשוט: לעיתים אתה תוותר לה ולעתים היא תוותר לך. וכיצד נדע מי אמור לוותר למי? פשוט מאוד. מה שמאוד חשב לך – היא תוותר. ומה שמאוד חשוב לה – אתה תוותר. ואם נושא חשוב לשניכם וכל אחד מושך לכיוון אחר, תקבעו באמצע. הכל בשמחה.

- אבל הרמב"ם כותב שהאשה צריכה לעשות רצון בעלה ולא שהבעל צריך לעשות רצון אשתו?

- זה נכון (רמב"ם הלכות אישות טו כ), אבל בהלכה שלפני כן, הרמב"ם כותב: "ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו" (שם יט).

- אני כן מכבד אותה ואוהב אותה!

- במה זה בא לידי ביטוי?

- אני עובד וקונה לה דברים שהיא אוהבת.

- אבל היא גם אוהבת שתמלא בקשותיה. זה עושה אותה מאושרת יותר מאשר מתנות. אם אתה מכבד אותה ואוהב אותה ודאי תרצה שתהיה מאושרת.

- אבל חכמים מספרים על בעל שציווה על אשתו לשבור נרות על ראשו של בבא בן בוטא והיא עשתה זאת, סימן שבעל הוא הקובע בכל דבר, גם אם זה דבר שאין לו שחר!

- הבעל הזה לא היה נורמלי ואשתו הצדקת והחכמה באה לקראתו גם בדברים משונים כדי לשמור על שלום בית.

- איפה כתוב שהוא לא היה נורמלי?

- אצל הפוסקים. אך גם בלעדיהם אתה יכול להבין מעצמך שמי שמצוה על אשתו לשבור נרות על ראש תלמיד חכם אינו אדם בריא בנפשו. אין אשה חייבת לציית לבעלה בדברים משונים (עיין כתובות עב א) ובוודאי אין זו תפארתך ללכת בדרך הזו.

- אבל גם מספר מנורת המאור כתוב שאשה צריכה להתייחס אל בעלה כאל מלך, ואז הוא יתייחס אליה כמלכה?

- גם אלו מושגי גבול כדי לשמור על שלמות המשפחה. אנא הסתכל על תלמידי חכמים שהנך מכיר, האם זה סוג היחסים בין הרב לבין הרבנית? לא, אלא הם אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה ופועלים בשותפות יחד, והם חברים טובים. אם הנך רוצה נישואים מאושרים, היה חבר טוב לאשתך, כפי שכותב מלאכי הנביא: "הלא היא חברתך, אשת בריתך". וכאשר ההורים חברים ואוהבים, גם הילדים צומחים מאושרים ומוצלחים. ד' יברך אותך, ותזכה לבנות בית נאמן בישראל, באהבה ואחווה ושלום ורעות.

נלקח משאילת שלמה 206