שיעורי הרב שלמה אבינר

שידוך עם בת פושע (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מותר לשדך עם בחור שאביו יושב בבית הסוהר?

תשובה: אינני יכול לענות כי אני נוגע בדבר. יש לי סבא אחד שהתחתן עם בחורה שהייתה בתו של גנב וסבא אחד שהתחתן עם בחורה שהייתה בתו של רוצח. זה לא לשון הרע כיוון שכולם מכירים אותם: אחד הוא יצחק אבינו והשני הוא יעקב אבינו. מה הבחור אשם ומה פשעו? צריך לדון אותו בפני עצמו.

[ע' 'קהילות יעקב' יבמות לח. פעם נשאל החזו"א על שידוך של בחורה שאביה לא היה ת"ח, והשיב: "מי היה החותן של יצחק אבינו?! ומי היה החותן של יעקב אבינו?! ('מעשה איש' ח"ז עמ' קכה)].