שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שטר 50 ש"ח החדש

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

50 שקלים כשרים

[אתר מעריב]


שטר הכסף החדש של 50 ₪ עם דיוקנו של טשרניחובסקי קורא לנו לחשבון נפש לאומי נוקב, במיוחד בימים של תשובה. אמנם טשרניחובסקי היה סופר ומשורר מוכשר ביותר, וגם קשור לעם ישראל, אבל חרפה נוראה היתה דבוקה בעומק חייו, שכן היה נשוי עם אשה גויה נוצריה מאוד אדוקה. לכן דיוקנו צורם באופן נורא על שטר מדינת ישראל, במיוחד בצירוף למילה שקל שיש לה מקור בקודש.

נישואים עם גויה, קל וחומר נוצריה אדוקה, הם, כדברי רבנו הגדול הרמב"ם, חורבן האומה, ואיך יתכן להאדירה על שטר של האומה.

נכון שספרות היא דבר נכבד, אבל לא הצורה היא העיקר אלא התוכן. רבותינו הראשונים נקראו סופרים, אומרים חז"ל, מפני שהיו סופרים את כל אותיותיה של תורה, - כלומר עומדים בחרדת קודש מול כל אות ואות שבדבר ד'. מגמת החיים היא עבודת ד', והספרות נקראת לשמש כאמצעי, ואינה היא מטרה לעצמה.

רבנו הרב צבי יהודה קוק מספר שפעם הזדמן באותה ספינה עם טשרניחובסקי, שהקדיש ערב להקראת שיריו על הסיפון, וגם רבנו הקשיב מן הצד. לבסוף אמר לו המשורר: תמהתי בראותי אותך מקשיב. וזאת למה? שאל רבנו. השיב הסופר: מה לכם אנשי הקודש עם שירת החול?! אמר לו רבנו: אין סתירה בין קודש לחול, יש סתירה בין קודש לטומאה, והגיע הזמן שתוציא טומאה מביתך. אולי, השיב הסופר מהורהר. יתכן שהיו אלה הרהורי תשובה...

אך לא רק בחייו היתה טומאה אלא גם ביצירתו. הוא ראה לנכון לתרגם את הספרים של הומרוס איליאדה ואודיסאוס הגדושות באלילות יוונית. גם בשירו "לנוכח פסל אפולו" בולטת הערצתו הגדולה לתרבות יוון ובעיקר ליופי. אבל אנחנו תלמידי משה רבנו אומרים: שקר החן והבל היופי אשה יראת ד' היא תתהלל. היופי הוא רק עטיפה חיצונה, הוא אינו תוכן. גם תרגומו של האפוס הפיני קאלאוואדה המלא אמונות אלילות, אמונות טפלות ועלילות מוזרות מעורר תמיה גדולה.

וודאי הכסף הוא חשוב, הוא מעמיד את האומה על רגליה בחיים, אך העיקר הוא מה האדם עושה בחיים.

ונקווה שאף אדם לא ישתפל לשאלה האווילית האם מותר להשתמש באותו שטר. כל אדם ישר מבין שלא זו השאלה, אלא השאלה היא מה אנו ומה חיינו.


  • פורסם בשאילת שלמה 355