שיעורי הרב שלמה אבינר

שויון בנטל הצבאי ולימוד תורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר