שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "שו"ת שירת נשים (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "ש: מאיזה גיל אסור לשמוע קול ילדה? ת: מגיל שרגילה כאורח הנשים. משנה ברורה (עה ס"ק יז), כלומר ג...")
 
 
שורה 69: שורה 69:
  
 
* פורסם בשאילת שלמה 617
 
* פורסם בשאילת שלמה 617
 +
 +
==
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
==
  
 
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: צניעות (מאמרים)]] [[קטגוריה: נשים (מאמרים)]]
 
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: צניעות (מאמרים)]] [[קטגוריה: נשים (מאמרים)]]

גרסה אחרונה מ־16:31, 7 באוקטובר 2019

ש: מאיזה גיל אסור לשמוע קול ילדה?

ת: מגיל שרגילה כאורח הנשים. משנה ברורה (עה ס"ק יז), כלומר גיל 11. שו"ת אגרות משה (או"ח א, כו). ומי שנמנע מגיל שנהנה מקולה, מה טוב. שם. אך תחת לגיל שש-שבע, אין ענין להחמיר (פס"ת שם 118).

ש: מה הדין אם הרבה נשים שרות יחד?

ת: גם אסור וחטא מוכפל כמספרם. שו"ת שבט הלוי (ב, קצז).

ש: מה דין אם אינו מכירה?

ת: יש שהתירו. הגר"ע יוסף. שו"ת ציץ אליעזר. ועיין שו"ת משנה הלכות (שו"ת יביע אומר א או"ח ו. ט קח. שו"ת ציץ אליעזר ה, ב. שו"ת משנה הלכות ד, פו. ז, יג). אבל זה חידוש גדול. כי הסיבה היא בגמרא "כי קולך ערב" (ברכות כד, א), והרמב"ם והשו"ע לא חילקו אם מכירה או לא, אלא רק לגבי בגדים. שו"ת הלוי (שם). ואם מהרהר, אסור לכל הדעות (פס"ת שם 120). ואין הבדל אם כבר נפטרה (פס"ת שם).

ש: מה דין שמיעה ברדיו או בטייפ?

ת: גם אסור כנ"ל.

ש: ואם מנגנת על כלי?

ת: מותר. ערוה"ש (עה, ח. שו"ת משנה הלכות יא, יב), אבל אסור להסתכל עליה.

ש: בשו"ת שרידי אש א ח להגרי"י ויינברג, מתיר שירה מעורבת בתנועת נוער?

ת: זה רק משום פיקוח נפש שלא יתבוללו, וכתב לי הג"ר אהרן וייסטהיים שהגרי"י ויינברג הביע צער שהוציאו דבריו מהקשרם.

ש: הוא מביא משדי חמד (כללים מע' ק כלל מב) שאם זה מתוך רוממות קודש, מותר?

ת: זה חידוש, ומכל מקום אין זה שייך לנו הקטנים, ונאמר על דבורה הנביאה, וגם השדי חמד עצמו אומר להתרחק מזה.

ש: האם האיסור הוא על האיש לשמוע או גם על האישה לשיר?

ת: גם. כי היא מכשילה אחרים. כף החיים (עה ס"ק כג. א"ר שם סק"ה).

ש: ובשביל תינוק שיירדם?

ת: גם אסור. משנה ברורה (תרס שעה"צ ס"ק כה).תשיר בשקט.

ש: לשיר זמירות במשפחה והשכנים שומעים?

ת: תשיר בשקט. שו"ת שבט הלוי (שם. שו"ת שלמת חיים עד).

ש: אשה שרה שמקליטה באולפן קלטת בשביל נשים?

ת: מותר בתנאי שכל המפעילים והנוכחים הם נשים.

ש: ואשה במופעים והאחראי על ההגברה הוא גבר? האם בעבידתיה טריד?

ת: אסור. צריך לקחת אשה או שתעשה בעצמה. שו"ת קנין תורה (א, כ). זה לא נקרא טרוד בעבודתו אלא להיפך. רופא טרוד בעבודתו לרפא, לכן לא שם לב ליופי. פה אדרבה עבודתו היא היופי של השירה ובה הוא טרוד.

ש: קול דיבור מותר?

ת: בתנאי שזה קול דיבור רגיל, ולא אם נואמת בנעימה ודומה לזה. שו"ת שבט הלוי (ג, יד), האדר"ת (עובר אורח קי) ועוד (שו"ת אז נדברו ג, עא. ט, נט. י, נ).

ש: אמירת שלום אסורה. קידושין ע, א?

ת: זה אם אומרת בנעימה. עיין רשב"א ברכות כד, א. אבל אם אומרת בטון רגיל של נימוס, מותר.

ש: ובסיכום?

ת: רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע.

  • פורסם בשאילת שלמה 617

==


==