שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קיג' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בחירת בן זוג

שאלה: אני יוצאת חצי שנה בשידוך, האם לשאול רב שקורא בקבלה כדי לדעת אם זה הזיווג?

תשובה: לא. עצה זו לא הוזכרה בתורה, במשנה, בגמרא ובשולחן ערוך (ע' ריעים אהובים חלק ה – רשם מ"צ).


מקובל שטעה

שאלה: רב מקובל אמר לאדם חולה שאם יתן לו סכום מסויים של כסף הוא יבריא. ולא כן היה. האם מותר לו לדרוש כספו בחזרה?

תשובה: ודאי שכן (כצו שאמר רב אחד: מי שמקבל אינו מקובל – רשם מ"צ).


כפירה

שאלה: למה אסור לקרוא דברי כפירה? האם אין לנו תשובה!?

תשובה: לנו יש תשובות אבל לך אין תשובות. עיין רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ב.


טנטרה

שאלה: האם על פי תורה מותרת שיטת ריפוי טנטרה?

תשובה: לא. לא מדעי. אלילי. לא צנוע.


תותים

שאלה: כיצד מכשירים תות שדה לאכילה?

תשובה: הסרת הירוק עם קצת פרי, שריה במי סבון כמה דקות, שטיפה חזקה (מן המותר בפיך 29 – רשם מ"צ).


סטרא אחרא

שאלה: האם אפשר להעלות את הסטרא אחרא לקדושה?

תשובה: לא אנחנו.


כוס בחופה

שאלה: האם מותר לשבור תחת החופה נורה ישנה במקום כוס?

תשובה: לא. שוברים דבר בעל ערך כדי לעורר צער על חורבן (ע' תוס' ברכות לא א – רשם מ"צ).


40 שיר השירים

שאלה: אמרו לי שאם אומר 40 פעם שיר השירים או תפילת חנה, אז ביום 41 מתגשם מה שכיוונתי אליו שזו סגולה גדולה. עשיתי זאת פעמים רבות בכוונה גדולה ובדמעות, ולא קרה כלום. איפה התממשות התפילה?

תשובה: אין לזה מקור. זו המצאה חדשה. אלא זה ככל תפילה. אבל לא קסם (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).


ריח בפה

שאלה: אני לומד עם חבר שיש לו ריח רע מהפה וזה מאוד מפריע לי. מה לעשות?

תשובה: להעיר לו. זה לטובתו. אבל בעדינות, כגון: סלח לי, אבל יש לי בעיה, אני מאוד רגיש לריח וכולי.


תכנית ריאליטי

שאלה: האם כדאי לדתיים להשתתף בתכנית ריאליטי כדי להציג את עצמם בצורה טובה?

תשובה: זו תכנית רדודה מלאה איסורים, ועניינם של דתיים הוא להיות מוסריים ולא לעשות הצגות (ע' רמב"ם יסודי תורה פרק ה – רשם מ"צ).


תמונה של ירושלים

שאלה: האם על האמה על אמה זכר לחורבן אפשר לשים תמונה יפה של ירושלים?

תשובה: לא. אין זה מיועד ליופי אלא לעגמת נפש (שו"ת שאילת שלמה ב קסג. ג קנא – רשם מ"צ).


מנין באוטובוס

שאלה: מה עדיף להתפלל - ביחידות בבית או במנין באוטובוס?

תשובה: במנין באוטובוס בתנאי שזה לא מפריע לנוסעים (פניני תפלה קכד בשם הגרי"ש אלישיב – רשם מ"צ).


עישון

שאלה: הרב כתב שכל שנה יש עשרת אלפים הרוגים מעישון. הכוונה – בארץ או בעולם?

תשובה: בארץ! בעולם – מליונים. בארצות הברית – חצי מליון לשנה.


עזרה לאימי

שאלה: אימי חולה, כל אחיי ואחיותיי עסוקים וגם אבי. אני היחידה נשארת בבית כדי לשמור עליה, ולטפל בכל עניני הבית. האם זה נקרא שאני עושה מצוה?

תשובה: בודאי. מצוה גדולה מאוד. אשריך שזכית ללב טוב. ד' יברך אותך.


צמחונות

שאלה: האם מרן הרב קוק היה צמחוני?

תשובה: לא. גם רבנו הרב צבי יהודה לא היה (עי' קובץ צמחונות והשלום. אגרות ראיה ג תרפ, תרפד, תרצט, תתלט, תתנב, תתנג, תתס – רשם מ"צ).


כיבוד אב

שאלה: אבי פוגע בי כל הזמן ומקלל אותי ברבים. האם מותר לי פעם אחת להגיב בתוקף, כדי שיפסיק?

תשובה: אפשר להגיב, אך דרך כבוד, כמו שאתה מגיב למלך.


נהיגה מסוכנת

שאלה: הרב כתב שאין לטרמפיסט להעיר לנהג על נהיגה מסוכנת, כי אין זה עניינו, אלא לרדת בהקדם. אבל האם אני בתור שוטר האחראי על בטחון מותר לי להעיר?

תשובה: כן. להעיר ולתת דו"ח.


הלשנה למס

שאלה: האם מותר להלשין למס הכנסה?

תשובה: מותר, לשם שמים, וגם מצוה של החזרת אבידה.


נדר לד'

שאלה: אני יכול לנדור לד' שאם אצליח בפסיכומטרי אעשה סעודת הודיה לד'?

תשובה: מותר. אך עדיף לתת מזון לעניים במקום להאכיל שבעים. ועוד יותר עדיף לתת צדקה בלי תנאי.


רוחות רפאים

שאלה: האם יש רוחות רפאים?

תשובה: לא.


דורנו

שאלה: בכמה ספרים כתוב שבדורנו דוק העקבתא דמשיחא הוא הכי ירוד, ומרן הרב קוק אומר שהוא הדור הכי גדול. כיצד יתכן?

תשובה: זה בבחירה וזה בסגולה. אגרות תקנה.


עילוי נשמת

שאלה: מה הדבר הכי מועיל לעילוי נשמת אימי?

תשובה: חסד ולימוד תורה.


שמירת הלשון

שאלה: האם זה נכון שאם שלשה אנשים יודעים משהו, אין כבר איסור לשון הרע?

תשובה: יש כלל כזה, אך בחפץ חיים הוכיח שיש לו כל כך הרבה סייגים שהוא לא שימושי למעשה.


שימוש בטלית

שאלה: אני שומר בלילה וקר לי, מותר לי להשתמש בטלית כדי להתכסות?

תשובה: כן. זה בגד ואין זה שימוש של בזיון.


שמע על המטה

שאלה: קראתי שמע על המטה ובן הזוג מתקשר מן הצבא. מותר לי לענות?

תשובה: כן.


איכות הסביבה


שאלה: האם מצוה לתרום לארגון לאיכות הסביבה?

תשובה: איכות הסביבה היא חשובה אך יותר חשוב לתרום לעניים.


טעימות

שאלה: האם מותר לי להנות מטעימות שמציעים לי בסופר אם אני בטוח שלא אקנה?

תשובה: לא. הונאה.


חיבוק דודה

שאלה: האם מותר לבחור לחבק דודתו במקרה שאם יימנע יהיה חילול השם?

תשובה: אסור. קיצור שו"ע קנב ח-ט-י. אדרבה אם יחבק, זה יהיה חילול השם. רמב"ם יסודי התורה ה.


מכתבנים אישיים

שאלה: מותר לי לקרוא מכתבים אישיים של אבי ז"ל?

תשובה: רק אם אתה בטוח שהיה מסכים שתקרא.


בריאת העולם

שאלה: ד' ברא את העולם כדי להיטיב לנו או לכבודו?

תשובה: גם.

==
==