שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קיב' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פיגוע בחו"ל

שאלה: היה פיגוע בצרפת ונהרגו ארבעה יהודים. אנשים מגיבים: מגיע להם כי היו בחו"ל. איך יתכן?

תשובה: המגיבים כן הינם לא נורמליים, ד' ירחם עליהם. ובכלל, זה רב שליח מן הארץ וילדיו, זצ"ל, הי"ד.


ספר אורות

שאלה: מה ההבדל בין ספר אורות לספר אורות הקודש?

תשובה: אורות הקודש הוא קדושת הפרט, אורות הוא קדושת הכלל, לכן הוא קודש קודשים. הקדמה לאורות.


מטפחת וזיווג

שאלה: האם זה נכון שאם קונים מטפחות לפני החתונה, זה יכול לעכב את הזיווג?

תשובה: הבל.


מה ד' חושב

שאלה: יש אפשרות לדעת מה ד' חושב עליי?

תשובה: בודאי. בשביל זה קיבלנו תורה. כלומר אם אתה עושה מצוה, ד' שמח בך. ואם אתה עושה עבירה, ד' מצטער, ויש לעשות תשובה.


דיבור בעברית

שאלה: האם יש מצוה לדבר בעברית?

תשובה: כן. ודיברת בם, בלשון הקודש. סיפרי.


ירושה

שאלה: האם אפשר לחלק ירושה בשווה בין בנים ובנות?

תשובה: כן. לא בתורת ירושה אלא בתורת מתנה.


גולם המהר"ל

שאלה: האם באמת המהר"ל יצר גולם?

תשובה: אין שום אסמכתא היסטורית, אלא מסורת עם, שאין להכחישה.


מנהגי מרוקו

שאלה: שמעתי רב אומר שכל מנהגי מרוקו מוטעים ועליהם לחדול מהם?

תשובה: לא נכון. הם אמיתיים. וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.


נדר

שאלה: שמעתי שאם עשיתי דבר טוב שלוש פעמים, זה נדר?

תשובה: סוג זה הותר על ידי התרה ערב ראש השנה או כל נדרי.


מזל רע על הבית

שאלה: מה בדבר המנהג לשטוף את הבית כדי לגרש ממנו מזל רע?

תשובה: הבל. אלא יש לשטוף אותו כדי שיהיה נקי.


קטניות

שאלה: האם מותר לאשכנזים לאכול מזון בלי קטניות אבל מבושל בכלים של קטניות או מעורב בהם קטניות או שמן קטניות?

תשובה: כן. קטניות בטלות ברוב. רמ"א (או"ח תנג א – רשם מ"צ).


מזון בעלי חיים

שאלה: האם מותר להאכיל חמץ לכלבים?

תשובה: לא. מלבד איסור אכילת חמץ, יש גם איסור להנות ממנו ולהשהות אותו.


ברירת אורז בחוה"מ

שאלה: האם מותר לספרדים שאוכלים אורז בפסח לברור אותו בחול המועד?

תשובה: מותר. ואם יש שם חמץ, לזרוק לפח.


תשבצים וסודוקו

שאלה: האם מותר לכתוב תשבצים וסודוקו בחול המועד?

תשובה: כן. מעשה הדיוט לתורך מועד.


גילוח בחול המועד

שאלה: האם מי שמתגלח בכל יום, יכול להתגלח בחול המועד?

תשובה: כבר דנו בזה הראשונים. אמנם יש מתירים, אך רוב רבותינו אוסרים (שו"ע או"ח תקלא ב. ע' שו"ת אגרות משה או"ח א קסג).


צביעת תפילין בחוה"מ

שאלה: האם מותר לצבוע תפילין בחול המועד?

תשובה: כן. עבודת עשיית תפילין שאין בה טרחה.


סת"ם בחוה"מ

שאלה: מותר להתאמן בכתיבת סת"ם בחוה"מ?

תשובה: לא.


שירה עם נוצרים

שאלה: האם מותר ליהודי להשתתף בשירה יחד עם מקהלה כנסייתית, מחוץ לכנסיה ובתוך כנסיה, תופעה יותר ויותר נפוצה?

תשובה: בודאי אסור. הנצרות מוגדרת עבורנו לכל הדעות כאלילות, וכל מגע דתי איתה הינו אסור באיסור חמור. קל וחומר אם הדבר מתקיים בכנסיה, שאסור להיכנס בה בתור מקום אלילי. הטענה שאותם נוצרים אוהבים את עם ישראל ואת מדינת ישראל, אין לה שום השלכה הלכתית. מלבד זאת, יש לדעת שאהבה זו מתחברת עם פעילות ישירה או עקיפה לקרבנו לנצרות. וכבר בראשית שיבת ציון, לעומת המוסלמים שהחליטו: להרוג, החליטו הנוצרים: לחבוק ולחנוק.


בריכה מעורבת

שאלה: האם מותר ללכת לבריכה מעורבת אם הנשים לבושות שם צנוע?

תשובה: חלילה. כל הכבוד ליצר הרע שהוא ממש יצירתי.


חתן וכלה

שאלה: האם 40 יום אחרי החופה אסור לחתן וכלה להשתתף בלויה וניחום אבלים?

תשובה: מותר.


נדר

שאלה: האם מותר לנדור?

תשובה: כללית, מומלץ לא לנדור. אם זה חיוני, לשקול היטב.


כשרות כסא תינוק

שאלה: האם לכסא תינוק צריך שני מגשים, חלבי ובשרי?

תשובה: לא. השימוש אינו ביד סולדת. די לנקות.


מס סטודנט

שאלה: אני חבר באגדות סטודנטים ובמס שאני משלם לאגודה גם משתמשים לנהגים גויים שיסיעו סטודנטים חינם בשבת. האם אני חייב לפרוש?

תשובה: לא. בכסף שלך משתמשים לדבר אחר מותר. "יש ברירה". וכן הוא לגבי מיסי המדינה.


יהודי שמתחתן בחתונה לא יהודית

שאלה: האם אני יכול להשתתף בחתונה לא יהודית של יהודי מאוד יקר לי והוא ייעלב אם לא יבוא?

תשובה: חלילה. מחזק ידי עוברי עבירה. נכון שהוא נעלב, אך אין לו מונופול על העלבות.


אהבת ישראל

שאלה: האם יש לשנוא שמאל קיצוני ונטורי קרתא שביקרו באיראן?

תשובה: יש לשנוא את מעשיהם ולאהוב אותם. ספר התניא פרק לב.


הנחה באוטובוס

שאלה: אם נהג אוטובוס אומר לי שאיני צריך לשלם כי אני סטודנט עני, זה בסדר?

תשובה: לא נראה שיש לו סמכות לזה. אלא לשלם. או להשאיר ניקובים בסוף.


מדבקות ברשות הרבים

שאלה: האם מותר להדביק מדבקות כגון תן חיוך על מתקנים ציבוריים כגון תחנות אוטובוס?

תשובה: לא. אין זה רשותך. וזה משתית את רשות הרבים. ויש לתקן.


נזק באופניים

שאלה: שאלתי אופנים מחברי, והוא מאשים אותי שגרמתי להם נזק בצמיג. איני זוכר זאת. וכן נסעתי בכבישים רגילים לגמרי?

תשובה: אם השתמשת רגיל, אתה פטור, אבל ראוי כן לשלם בגלל הכרת טובה.


עדות אשה

שאלה: למה אשה פסולה לעדות?

תשובה: כי חקירת שתי וערב קשה בבית-דין אינה לכבודה ולצניעותה. אפילו אם נתבעת לבית-דין, היא יכולה משום צניעות לסרב לבוא לבית דין ברבים אלא יחקרו אותה בבית.


קונה מגנב

שאלה: האם זה נכון שהקונה מגנב פטור?

תשובה: לא נכון. הוא רק פטור מכפל אבל אסור לקנות מגנב. חז"ל אמרו לא העכבר גונב אלא החור גונב. העכבר גונב כי יש לו חור להחביא, הגנב גונב כי יש לו ממי שיקנה ממנו (גיטין מה א – רשם מ"צ).


טעות במחיר

שאלה: קניתי מוצר שמחירו האמיתי הוא 20 ש"ח וניצלתי זאת שהיתה מדבקה 15 ש"ח. זה בסדר?

תשובה: ע"פ החוק זה בסדר, ע"פ ההלכה זה לא בסדר. זו הונאה עצמית.


שימוש באבידה

שאלה: האם מותר להשתמש באבידה עד שיבואו הבעלים אם אין זה גורם נזק?

תשובה: לא. יש לך דין שומר שכר.


מציאה בבית קפה

שאלה: בבית קפה מלצר מצא סכום כסף על הרצפה ולא הצלחנו לאתר את המאבד. האם זה שייך לבעל הקפה או למלצר?

תשובה: למלצר.


משפט פלילי

שאלה: האם בית-משפט פלילי אין דינו כערכאות?

תשובה: כן. אך בינתיים אין ברירה אחרת כדי להציל מעוול, כמובן בתנאי שבאמת מציל.


דין רודף למעשן

שאלה: האם יש דין רודף למעשן במקום ציבורי?

תשובה: לא. כי אינו מסוכן מיידית. אלא דין מזיק.

==
==