שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קי' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קינואה בפסח

שאלה: האם מותר לאשכנזים לאכול קינואה בפסח?

תשובה: לשיטת הגר"מ פיינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח ג סג) מותר כי לא היה קיים בזמן שהחל המנהג אצל הראשונים. אבל רוב פוסקים לא קיבלו שיטה זו (שו"ת אבני נזר או"ח שעג. שו"ת מלמד להועיל א פח) ושו"ת מנחת יצחק (ג קלח).


מקרר לפסח

שאלה: האם חייבים לנקות תחת מקרר לפסח אם קשה מאוד להזיז?

תשובה: לא חייבים.


כיבוד הורים

שאלה: מה עדיף, ללכת לשיעור תורה או לעזור לאימי בניקוי פסח?

תשובה: ודאי לעזור. זו מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. מועד קטן ט.


גניזה

שאלה: האם יש לגנוז את עלוני פרשת השבוע?

תשובה: כן. יש שם דברי תורה.


זוג בלי ילדים

שאלה: זוג שנשואים עשר שנים בלי ילדים וחיים באהבה צריכים להתגרש?

תשובה: נפסק בשולחן ערוך שלא. רמ"א, וכן גם ספרדים, עיין אוצר הפוסקים (שו"ע ורמ"א אה"ע א ג. קנד י – רשם מ"צ).


סעודה שלישית

שאלה: אני מדריך בתנועת נוער ובגלל זה מפסיד סעודה שלישית כל שבת. מה לעשות?

תשובה: לאכול קצת לפני הפעילות. אפשר אחר חצות. לכל הפחות דבר קטן.


ברכה אחרונה

שאלה: אם שכחתי לברך ברכה ראשונה, עליי לברך ברכה אחרונה?

תשובה: ודאי.


ניסיון העקידה

שאלה: אולי בניסיון העקידה, ד' רצה שאברהם אבינו יסרב ולא יציית באופן עוור?

תשובה: תאוריה ישנה ומטופשת של עמי-הארץ שאפילו לא קוראים פסוקים: עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך... יען עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך.


פגם הברית

שאלה: חטאתי בפגם הברית. כיצד אני מתקן?

תשובה: לחדול. והקושי הכרוך בזה גם יכפר על העבר.


גלעד שליט

שאלה: שמעתי שאביו של גלעד שליט הוא גוי. האם היה צריך לשחררו?

תשובה: אז הוא יהודי וחובה לשחררו. אגב, יש גם לשחרר חייל שלנו שהוא גוי. אבל גם יהודי לא משחררים בכל מחיר.


עזרה לאשתו

שאלה: מה עדיף ביום ששי ללמוד תורה או לעזור לאשתו?

תשובה: לעזור מה שהיא צריכה (פעם שאלו את הגרי"י קניבסקי על אברך שאשתו התלוננה שאינו עוזר לה ביום שישי, האם צריך להוכיחו ע"ז? ענה: ביום שישי צריכים גם ללמוד ולא להתבטל, אבל צריך גם שהאשה לא תראה עצמה כשפחה בבית, צריך גם לעזור, הוא לא לקח שפחה. הליכות והנהגות לבעל קהילת יעקב עמ' יז-יח – רשם מ"צ).


ריפוי באנרגיה

שאלה: האם אפשר להתרפא על ידי אנרגיות?

תשובה: הבל.


לשון הרע

שאלה: האם על אנשים מפורסמים יש איסור לשון הרע?

תשובה: ודאי.


גידול שער

שאלה: האם מותר לבן לגדל שער כדי לתרום לחולי סרטן?

תשובה: ודאי לא. מצוה הבאה בעבירה.


מיסים

שאלה: גילינו שבעל ההסעה שלנו אינו משלם מיסים. מותר להמשיך לנסוע איתו?

תשובה: ודאי לא.


קבוצת כדורגל

שאלה: האם אפשר לאהוד קבוצת כדורגל?

תשובה: הבל.


שנים עשר הצעדים

שאלה: האם תכנית שנים עשר הצעדים היא שיטה טובה כדי להתמודד עם חוסר אונים?

תשובה: כן. שיטה טובה של קבוצות תמיכה עבור מכורים לאלכוהול A.A., לסמים N.A., להימורים G.A., לאכילה כפייתית O.A..


שלום לאביו ולרבו

שאלה: מותר לי לשאול את אבי או רבי מה שלומך?

תשובה: כן דרך כבוד: מה שלומך אבא? מה שלום הרב?


פדיון הבן

שאלה: כיצד מחשבים שלושים יום לפדיון הבן?

תשובה: תמיד חל יומיים אחר כך בשבוע.


מוזיקה בסלולרי

שאלה: כאשר מישהו מטלפן לסלולרי שלי, עד שאני עונה הוא שומע מוזיקה, וזה עולה לו כסף. מותר לי?

תשובה: לא. אתה גורם לו להוצאות בלי שביקשת רשותו.


השגחה פרטית

שאלה: אם הכל מן השמים, אז למה ד' מעניש מי שעושה רע, הרי ממילא זה צריך לקרות?

תשובה: ההשגחה הפרטית אינה סותרת את הבחירה החופשית של האדם. נושא מורכב לסמ"ס. עיין הרמב"ם הלכות תשבוה סוף פרק ה.


שבח גוי

שאלה: האם אסור לשבח גויים על ענינים של התקדמות מוסרית?

תשובה: על דברים כאלה מותר. כגון ברכות ג, משבח אני את הפרסיים.


קוסם

שאלה: מותר להזמין לבית ספר קוסם שפועל בזריזות ידיים?

תשובה: מחלוקת. שו"ת יחוה דעת (ג סח) אוסר. שו"ת עשה לך רב מתיר (ב מד). אפשר להקל אם הקוסם יגלה כיצד הוא פועל (ע' חכמת אדם פט ו. שו"ת יביע אומר ה יו"ד יד. שו"ת אגרות משה ג מד. שו"ת בצל החכמה ד יג – רשם מ"צ).


קניון

שאלה: שמעתי שאסור ללכת לקניון. למה?

תשובה: אין זה מקום צנוע. ללכת רק אם צריך.


צער בעלי חיים

שאלה: האם תרומה ל"תן לחיות לחיות" היא מעשר כספים?

תשובה: לא. מעשר כספים הוא לעניים.


יתום

שאלה: יש ילד יתום שרוצה להיות חבר שלי. אבל כיוון שמרכל עליי, איני מעוניין. יש לי עוון?

תשובה: לא. כיון שאינך מציק לו.


ביצים של גוי

שאלה: האם מותר לאכול ביצים שהתבשלו במלון לא יהודי בחוץ לארץ?

תשובה: לא. אולי הכלי לא כשר. וגם איסור בישול גוי.


תיאטרון מעורב

שאלה: מותר להכין הצגת תיאטרון בו משתתפים גברים ונשים כאשר הכל בצניעות?

תשובה: עצם הקירבה הזאת אינה צנועה. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קיצור שו"ע קנב ח.


מצה שמורה

שאלה: יש חובה לאכול מצה שמורה?

תשובה: זו חומרה לשיטת הגר"א שגם בשאר ימי הפסח מקיימים מצוה באכילת מצות, אבל רוב פוסקים אומרים שיש חיוב לאכול רק 4 זיתים בליל הסדר, 2 על המצה, 1 על הכורך, 1 אפיקומן.


הסבה

שאלה: מה הזוית שיש להסב בליל הסדר?

תשובה: על המרפק שיהיה נוח.


מטאטא לפסח

שאלה: ראיתי בחנות מטאטא כשר לפסח. יש דבר כזה?

תשובה: אפשר להשתמש במטאטא הרגיל, רק לנקותו קצת.


מניות חמץ

שאלה: האם מותר להחזיק מניות מחברה בחוץ לארץ היוצרת מזון?

תשובה: כן. אפילו מזון לא כשר או מזון חמץ, כי אין זו בעלות בחברה אלא חוב של החברה אליך.


חמץ אחר הפסח

שאלה: האם אפשר להתיר חמץ שעבר עליו הפסח על סמך הביטול?

תשובה: מחלוקת אחרונים. אפשר להתיר אם יש עוד סניף להתיר. ביה"ל תמח.


מצה רטובה

שאלה: האם מותר לאכול מצה רטובה?

תשובה: כן. יש נמנעים ממצה שרויה, אך זו חומרה, במיוחד בימינו שאין כיסי קמח בתוך המצות.


קטניות ופיקוח נפש

שאלה: אני אשכנזי. אם אין מה לאכול, אפשר להקל בקטניות?

תשובה: ודאי. פיקוח נפש דוחה קטניות.


עוגיות יין

שאלה: האם מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח?

תשובה: אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה. לספרדים, הגר"ע יוסף מתיר וכן יעשו תלמידיו, הגר"מ אליהו אוסר וכן יעשה תלמידיו, ומי שלא תלמיד של זה או זה יעשה כרצונו.


עוגיות יין אחר הפסח

שאלה: מותר לאכול עוגיות יין שעבר עליהן הפסח?

תשובה: כן. חמץ שעבר עליו הפסח הוא איסור מדרבנן, ועוגיות יין הן מחלוקת, וספק מדרבנן להקל.


קטניות אחר פסח

שאלה: האם מותר לאשכנזי לאכול קטניות שעבר עליהם הפסח?

תשובה: כן. אינן חמץ.


פלסטלינה

שאלה: האם מותר לילדים לשחק בפלסטלינה בפסח?

תשובה: כן. אינו חמץ, כי נפסל לאכילת כלב. ובחול המועד מותר לילדים לילדים בה כי זו מלאכת הדיוט לצורך המועד.

====