שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קט' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:41, 7 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

חב"ד

שאלה: מותר לקרוא עיתון של חב"ד בו מוזכר הרבי שליט"א על אף שהוא מת?

תשובה: כן, זה לא קשור. אלו דברי תורה.מכנסי אישה

שאלה: למה אסור לאשה ללבוש מכנסיים?

תשובה: איסור לא ילבש.

שאלה: ואם אלו מכנסי נשים?

תשובה: זה איסור מהותי בסוג הבגד (שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).


ברכות השחר

שאלה: האם מותר להתפלל ברכות השחר בישיבה בשעת הדחק כגון בעיה גופנית?

תשובה: כן. נהגו לומר בעמידה, אך אין מקור ברור.


חסד לגוי

שאלה: האם יש לעשות חסד גם לגויים?

תשובה: ודאי. להיות טוב לכל.


ערבים

שאלה: האם יש בעיה בשלטים מות לערבים?

תשובה: חילול השם. ודאי יש להילחם נגד אויבים המאיימים על חיינו, וזה תפקידו של צה"ל. אבל חלילה להתבטא כך כלפי כל הערבים. הם בני אדם. מרן הרב קוק כתב באגרותיו לא לעורר שנאה בערבים.


קוראן

שאלה: האם מותר לזרוק את הקוראן לפח?

תשובה: לא. יש שם דברי אמונה עם שם ד'.

שאלה: מותר להביע זלזול בו ברבים?

תשובה: ביקורת כן על מה שצריך. לזכור דברי הרמב"ם שאין ייחוד - כלומר אמונה באל אחד - כייחוד הישמעאלים.


אבות קיימו תורה

שאלה: כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?

תשובה: הם קיימו אותן בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת שעה. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.


דוא"ל לילדים

שאלה: האם מתאים שהיה דוא"ל לילדים קטנים?

תשובה: כן, אם משתמשים בצורה נכונה.


תפלה בבית-ספר

שאלה: בכיתה א בה יש אשכנזים וספרדים באיזה סידור להשתמש?

תשובה: כל ילד כמנהג אבותיו.


מזון אורגני

שאלה: כמה כסף יש להוציא כדי לקנות חזון אורגני?

תשובה: אין הוכחה מדעית שהוא יותר בריא.

שאלה: אבל דורות קדמונים שאכלו מזון כזה חיו הרבה יותר!

תשובה: הרבה פחות. חצי או שליש מעכשיו.


תכנית מציאות

שאלה: אכן בתכנית מציאות התלהבות המגזר הדתי היא דמיונית כאילו יש כאן השפעה, אבל אולי מעז יצא מתוק?

תשובה: אולי. ד' יודע להביא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות רע.


רדיפת הדתיים

שאלה: מה לעשות נגד רדיפת הדתיים בכל ענייני המדינה?

תשובה: להתרפא מתסביך רדיפה.


שם יהודה

שאלה: האם מותר למחוק את השם יהודה?

תשובה: כן. אין זה שם ד'.


ספרי חשק

שאלה: איך אפשר ליישב את האיסור לקרוא ספרי חשק ולהרהר בעריות עם העובדה שהתנ"ך והמדרשים מלאים בתיאורים וסיפורים כאלה?

תשובה: ספרי קודש הם קודש בתוכן של קדושה ובלשון של קדושה. ומי שרואה בהם דברים אחרים, אסור לו לקרוא אותם דברים.


בעל מציק

שאלה: בעלי מציק לי מאוד. הוא אדם טוב, אך ככל שזה הזמן עובר הוא יותר מצער אותי?

תשובה: נושא מורכב למסרון. אם תרצי, טלפני לאשתי.


מלכים ג

שאלה: האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי?

תשובה: הם ספרי מלאי כפירה וניבול פה.


חסידות ברסלב

שאלה: מה לחשוב על חסידות ברסלב?

תשובה: זה חלק מן היהדות אבל לא כל היהדות.


נטיות הפוכות

שאלה: מרן הרב קוק כותב שנטיות הפוכות הן טבעיות. שמונה קבצים ו צט. האם זאת אומרת שאי אפשר לשנות?

תשובה: גם מידה רעה טבעית אפשר לשנות ומצוה לשנות, מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו. רמב"ם דעות א.


שרות לאומי

שאלה: רב חרדי אמר לי ששרות לאומי הוא ביהרג ואל יעבור, אך ברצוני ללכת. מה לעשות?

תשובה: לכי למקום בו יש רב שנותן אישור שהכל כשר, או רבנית. אגב, יש גם במוסדות חרדים בנות שעושות שרות לאומי.


נהרג על קידוש השם

שאלה: למה אדם שנהרג במלחמה או בפיגוע נחשב נהרג על קידוש השם, הרי קידוש השם זה כאשר אדם מחליט להעדיף עבודת ד' על חייו?

תשובה: יש סוגים שונים. גם זה קידוש השם. עיין סנהדרין מז א. תהילים עט א רש"י. שו"ת חת"ס יו"ד שלג.


ארבעים בכותל

שאלה: מה המקור של הסגולה של מ' יום בכותל?

תשובה: אין. זה חדש (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).


נ נח נחמן

שאלה: הרב כתב שלנ-נח-נחמ-נמחן אין מקור. המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!

תשובה: ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.

שאלה: הוא עצמו המקור?

תשובה: צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה המקור במשנה. וכן הלאה.


תענית דיבור

שאלה: מה המקור לתענית דיבור?

תשובה: אין מקור. זה חדש. המשנה ברורה כותב שראה זאת בספר אחד. שו"ע או"ח תקעא א.

שאלה: האם מומלץ?

תשובה: יש לדבר בטבעיות עם אנשים, לומר שלום, ולשמור על שמירת הלשון.


חלום

שאלה: אם חלמתי חלום והוא קרה, זה סימן?

תשובה: לא. אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו (פסקי תשובות רכ א – רשם מ"צ).


ציצית בחוץ

שאלה: אני מרגיש שהציציות בחוץ הם עבורי הצגה ולא באמת מה שיש לי בפנים?

תשובה: אז להוציא רק קצת. עיין במשנה ברורה שצריך בחוץ. וכן יש פוסקים ספרדים גדולים שסוברים כן (מ"ב ח כו. כה"ח ח מג. חסד לאלפים כד ג. שו"ת עשה לך רב ג ב. שו"ת וישב הים א ג – רשם מ"צ).


מופע זמר מעורב

שאלה: האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב? ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?

תשובה: אין ללכת. אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד. אם נשים שרות, אז לצאת מיד.


תחפושת ציצית

שאלה: האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?

תשובה: כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.


תאות אכילה

שאלה: יש לי יצר תאות אכילה. כיצד ניתן לפתור?

תשובה: קבוצת תמיכהO.A. , כלומר אכלני יתר אנונימיים.


תנועת נוער מעורבת

שאלה: על איזה איסור עוברים בתנועת נוער מעורבת?

תשובה: קצור שו"ע קנב ח-ט-י.


ערב רב

שאלה: כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב. האם זהו שלטון ישראל?

תשובה: לא. הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים. לא על זה מדבר הזוהר. ועיין אבן שלמה יא ח.


כבוד רבו

שאלה: אם ראש הישיבה מעביר שיעור ואני חושב שהוא טועה, אפשר להביע דעתי?

תשובה: וודאי, אבל דרך כבוד וענווה. כלומר, דרך שאלה: איני מבין את דברי הרב וכו'.


צבא וישיבה

שאלה: כמה שנים ללמוד בישיבה וכמה שנים להיות בצבא?

תשובה: זה אישי. כל המרבה ללמוד תורה הרי זה משובח, כל אחד כפי יכולתו. אור שמח ריש הלכות תלמוד תורה.


איזה ישיבה?

שאלה: מה עדיף – מכינה, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?

תשובה: כל המרבה הרי זה משובח וכל אחד כפי יכולתו. כל אחד כפי רצונו. כתר תורה מונח לכל וכל מי שרוצה, יבוא ויקח. רמב"ם תלמוד תורה ג א.


לימוד תורה באוזניות

שאלה: האם ללמוד תורה עם אוזניות שמונעות את הרעש בבית המדרש כדי להתרכז יותר בלימוד?

תשובה: חייבים לשאול את ראש הישיבה. אמנם כך לומדים בישיבות בתוך רעש ויש להתרגל.


לימוד אמונה

שאלה: כמה שעות ללמוד אמונה כל יום?

תשובה: לשאול כל אחד ראש הישיבה שלו. זה גם עניין אישי. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר ללמד לא פחות משעה ולא יותר משעתיים.


עיסוקים לתלמיד ישיבה

שאלה: האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?

תשובה: במימון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה. ולשאול ראש הישיבה.


בילוי לתלמיד ישיבה

שאלה: האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה? אנא מקור.

תשובה: אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.


מוסיקה בבית-המדרש

שאלה: האם מותר להשמיע לעצמי מוסיקה של שירי קודש באוזניות בהמדרש או יש בזה ביזוי?

תשובה: צריך חרדת קודש אבל חייבים לשאול ראש הישיבה.


לימוד קבלה

שאלה: האם מותר ללמוד קבלה בישיבה עם רב?

תשובה: לימוד קבלה הוא ליחידי יחידים (משנה חגיגה פרק ב. שו"ע יו"ד רמו ד – רשם מ"צ), אבל בישיבה ברור שראש הישיבה הוא המחליט.

==

==