שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "שו"ת סמס - דף קט' (שו"ת)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "'''חב"ד''' '''שאלה:''' מותר לקרוא עיתון של חב"ד בו מוזכר הרבי שליט"א על אף שהוא מת? '''תשובה:''' כן,...")
 
 
שורה 10: שורה 10:
 
'''מכנסי אישה'''
 
'''מכנסי אישה'''
  
'''שאלה:''' למה אסור לאשה ללבוש מכנסיים?
+
'''שאלה:''' למה אסור לאשה ללבוש מכנסיים?
  
'''תשובה:''' איסור לא ילבש.
+
'''תשובה:''' איסור לא ילבש.
  
'''שאלה:''' ואם אלו מכנסי נשים?
+
'''שאלה:''' ואם אלו מכנסי נשים?
  
'''תשובה:''' זה איסור מהותי בסוג הבגד (שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).
+
'''תשובה:''' זה איסור מהותי בסוג הבגד (שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).
  
  
 
'''ברכות השחר'''
 
'''ברכות השחר'''
  
'''שאלה:''' האם מותר להתפלל ברכות השחר בישיבה בשעת הדחק כגון בעיה גופנית?
+
'''שאלה:''' האם מותר להתפלל ברכות השחר בישיבה בשעת הדחק כגון בעיה גופנית?
  
'''תשובה:''' כן. נהגו לומר בעמידה, אך אין מקור ברור.
+
'''תשובה:''' כן. נהגו לומר בעמידה, אך אין מקור ברור.
  
  
שורה 29: שורה 29:
 
'''חסד לגוי'''
 
'''חסד לגוי'''
  
'''שאלה:''' האם יש לעשות חסד גם לגויים?
+
'''שאלה:''' האם יש לעשות חסד גם לגויים?
  
'''תשובה:''' ודאי. להיות טוב לכל.
+
'''תשובה:''' ודאי. להיות טוב לכל.
  
  
שורה 37: שורה 37:
 
'''ערבים'''
 
'''ערבים'''
  
'''שאלה:''' האם יש בעיה בשלטים מות לערבים?
+
'''שאלה:''' האם יש בעיה בשלטים מות לערבים?
  
'''תשובה:''' חילול השם. ודאי יש להילחם נגד אויבים המאיימים על חיינו, וזה תפקידו של צה"ל. אבל  
+
'''תשובה:''' חילול השם. ודאי יש להילחם נגד אויבים המאיימים על חיינו, וזה תפקידו של צה"ל. אבל  
 
חלילה להתבטא כך כלפי כל הערבים. הם בני אדם. מרן הרב קוק כתב באגרותיו לא לעורר שנאה בערבים.
 
חלילה להתבטא כך כלפי כל הערבים. הם בני אדם. מרן הרב קוק כתב באגרותיו לא לעורר שנאה בערבים.
  
שורה 46: שורה 46:
 
'''קוראן'''
 
'''קוראן'''
  
'''שאלה:''' האם מותר לזרוק את הקוראן לפח?
+
'''שאלה:''' האם מותר לזרוק את הקוראן לפח?
  
'''תשובה:''' לא. יש שם דברי אמונה עם שם ד'.
+
'''תשובה:''' לא. יש שם דברי אמונה עם שם ד'.
  
'''שאלה:''' מותר להביע זלזול בו ברבים?
+
'''שאלה:''' מותר להביע זלזול בו ברבים?
  
'''תשובה:''' ביקורת כן על מה שצריך. לזכור דברי הרמב"ם שאין ייחוד - כלומר אמונה באל אחד - כייחוד  
+
'''תשובה:''' ביקורת כן על מה שצריך. לזכור דברי הרמב"ם שאין ייחוד - כלומר אמונה באל אחד - כייחוד  
 
הישמעאלים.
 
הישמעאלים.
  
שורה 59: שורה 59:
 
'''אבות קיימו תורה'''
 
'''אבות קיימו תורה'''
  
'''שאלה:''' כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?
+
'''שאלה:''' כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?
  
'''תשובה:''' הם קיימו אותן בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת  
+
'''תשובה:''' הם קיימו אותן בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת  
 
שעה. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.
 
שעה. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.
  
שורה 68: שורה 68:
 
'''דוא"ל לילדים'''
 
'''דוא"ל לילדים'''
  
'''שאלה:''' האם מתאים שהיה דוא"ל לילדים קטנים?
+
'''שאלה:''' האם מתאים שהיה דוא"ל לילדים קטנים?
  
'''תשובה:''' כן, אם משתמשים בצורה נכונה.
+
'''תשובה:''' כן, אם משתמשים בצורה נכונה.
  
  
שורה 76: שורה 76:
 
'''תפלה בבית-ספר'''
 
'''תפלה בבית-ספר'''
  
'''שאלה:''' בכיתה א בה יש אשכנזים וספרדים באיזה סידור להשתמש?
+
'''שאלה:''' בכיתה א בה יש אשכנזים וספרדים באיזה סידור להשתמש?
  
'''תשובה:''' כל ילד כמנהג אבותיו.
+
'''תשובה:''' כל ילד כמנהג אבותיו.
  
  
שורה 84: שורה 84:
 
'''מזון אורגני'''
 
'''מזון אורגני'''
  
'''שאלה:''' כמה כסף יש להוציא כדי לקנות חזון אורגני?
+
'''שאלה:''' כמה כסף יש להוציא כדי לקנות חזון אורגני?
  
'''תשובה:''' אין הוכחה מדעית שהוא יותר בריא.
+
'''תשובה:''' אין הוכחה מדעית שהוא יותר בריא.
  
'''שאלה:''' אבל דורות קדמונים שאכלו מזון כזה חיו הרבה יותר!
+
'''שאלה:''' אבל דורות קדמונים שאכלו מזון כזה חיו הרבה יותר!
  
'''תשובה:''' הרבה פחות. חצי או שליש מעכשיו.
+
'''תשובה:''' הרבה פחות. חצי או שליש מעכשיו.
  
  
שורה 96: שורה 96:
 
'''תכנית מציאות'''
 
'''תכנית מציאות'''
  
'''שאלה:''' אכן בתכנית מציאות התלהבות המגזר הדתי היא דמיונית כאילו יש כאן השפעה, אבל אולי מעז  
+
'''שאלה:''' אכן בתכנית מציאות התלהבות המגזר הדתי היא דמיונית כאילו יש כאן השפעה, אבל אולי מעז  
 
יצא מתוק?
 
יצא מתוק?
  
'''תשובה:''' אולי. ד' יודע להביא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות רע.
+
'''תשובה:''' אולי. ד' יודע להביא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות רע.
  
  
שורה 105: שורה 105:
 
'''רדיפת הדתיים'''
 
'''רדיפת הדתיים'''
  
'''שאלה:''' מה לעשות נגד רדיפת הדתיים בכל ענייני המדינה?
+
'''שאלה:''' מה לעשות נגד רדיפת הדתיים בכל ענייני המדינה?
  
'''תשובה:''' להתרפא מתסביך רדיפה.
+
'''תשובה:''' להתרפא מתסביך רדיפה.
  
  
שורה 113: שורה 113:
 
'''שם יהודה'''
 
'''שם יהודה'''
  
'''שאלה:''' האם מותר למחוק את השם יהודה?
+
'''שאלה:''' האם מותר למחוק את השם יהודה?
  
'''תשובה:''' כן. אין זה שם ד'.
+
'''תשובה:''' כן. אין זה שם ד'.
  
  
שורה 121: שורה 121:
 
'''ספרי חשק'''
 
'''ספרי חשק'''
  
'''שאלה:''' אין אפשר ליישב את האיסור לקרוא ספרי חשק ולהרהר בעריות עם העובדה שהתנ"ך  
+
'''שאלה:''' איך אפשר ליישב את האיסור לקרוא ספרי חשק ולהרהר בעריות עם העובדה שהתנ"ך  
 
והמדרשים מלאים בתיאורים וסיפורים כאלה?
 
והמדרשים מלאים בתיאורים וסיפורים כאלה?
  
'''תשובה:''' ספרי קודש הם קודש בתוכן של קדושה ובלשון של קדושה. ומי שרואה בהם דברים אחרים,  
+
'''תשובה:''' ספרי קודש הם קודש בתוכן של קדושה ובלשון של קדושה. ומי שרואה בהם דברים אחרים,  
 
אסור לו לקרוא אותם דברים.
 
אסור לו לקרוא אותם דברים.
  
שורה 131: שורה 131:
 
'''בעל מציק'''
 
'''בעל מציק'''
  
'''שאלה:''' בעלי מציק לי מאוד. הוא אדם טוב, אך ככל שזה הזמן עובר הוא יותר מצער אותי?
+
'''שאלה:''' בעלי מציק לי מאוד. הוא אדם טוב, אך ככל שזה הזמן עובר הוא יותר מצער אותי?
  
'''תשובה:''' נושא מורכב למסרון. אם תרצי, טלפני לאשתי.
+
'''תשובה:''' נושא מורכב למסרון. אם תרצי, טלפני לאשתי.
  
  
שורה 139: שורה 139:
 
'''מלכים ג'''
 
'''מלכים ג'''
  
'''שאלה:''' האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר  
+
'''שאלה:''' האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר  
 
טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי?
 
טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי?
  
'''תשובה:''' הם ספרי מלאי כפירה וניבול פה.
+
'''תשובה:''' הם ספרי מלאי כפירה וניבול פה.
  
  
שורה 148: שורה 148:
 
'''חסידות ברסלב'''
 
'''חסידות ברסלב'''
  
'''שאלה:''' מה לחשוב על חסידות ברסלב?
+
'''שאלה:''' מה לחשוב על חסידות ברסלב?
  
'''תשובה:''' זה חלק מן היהדות אבל לא כל היהדות.
+
'''תשובה:''' זה חלק מן היהדות אבל לא כל היהדות.
  
  
שורה 156: שורה 156:
 
'''נטיות הפוכות'''
 
'''נטיות הפוכות'''
  
'''שאלה:''' מרן הרב קוק כותב שנטיות הפוכות הן טבעיות. שמונה קבצים ו צט. האם זאת אומרת שאי  
+
'''שאלה:''' מרן הרב קוק כותב שנטיות הפוכות הן טבעיות. שמונה קבצים ו צט. האם זאת אומרת שאי  
 
אפשר לשנות?
 
אפשר לשנות?
  
'''תשובה:''' גם מידה רעה טבעית אפשר לשנות ומצוה לשנות, מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו. רמב"ם  
+
'''תשובה:''' גם מידה רעה טבעית אפשר לשנות ומצוה לשנות, מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו. רמב"ם  
 
דעות א.
 
דעות א.
  
שורה 166: שורה 166:
 
'''שרות לאומי'''
 
'''שרות לאומי'''
  
'''שאלה:''' רב חרדי אמר לי ששרות לאומי הוא ביהרג ואל יעבור, אך ברצוני ללכת. מה לעשות?
+
'''שאלה:''' רב חרדי אמר לי ששרות לאומי הוא ביהרג ואל יעבור, אך ברצוני ללכת. מה לעשות?
  
'''תשובה:''' לכי למקום בו יש רב שנותן אישור שהכל כשר, או רבנית. אגב, יש גם במוסדות חרדים בנות  
+
'''תשובה:''' לכי למקום בו יש רב שנותן אישור שהכל כשר, או רבנית. אגב, יש גם במוסדות חרדים בנות  
 
שעושות שרות לאומי.
 
שעושות שרות לאומי.
  
שורה 175: שורה 175:
 
'''נהרג על קידוש השם'''
 
'''נהרג על קידוש השם'''
  
'''שאלה:''' למה אדם שנהרג במלחמה או בפיגוע נחשב נהרג על קידוש השם, הרי קידוש השם זה כאשר  
+
'''שאלה:''' למה אדם שנהרג במלחמה או בפיגוע נחשב נהרג על קידוש השם, הרי קידוש השם זה כאשר  
 
אדם מחליט להעדיף עבודת ד' על חייו?
 
אדם מחליט להעדיף עבודת ד' על חייו?
  
'''תשובה:''' יש סוגים שונים. גם זה קידוש השם. עיין סנהדרין מז א. תהילים עט א רש"י. שו"ת חת"ס יו"ד  
+
'''תשובה:''' יש סוגים שונים. גם זה קידוש השם. עיין סנהדרין מז א. תהילים עט א רש"י. שו"ת חת"ס יו"ד  
 
שלג.
 
שלג.
  
שורה 185: שורה 185:
 
'''ארבעים בכותל'''
 
'''ארבעים בכותל'''
  
'''שאלה:''' מה המקור של הסגולה של מ' יום בכותל?
+
'''שאלה:''' מה המקור של הסגולה של מ' יום בכותל?
  
'''תשובה:''' אין. זה חדש (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).
+
'''תשובה:''' אין. זה חדש (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).
  
  
שורה 193: שורה 193:
 
'''נ נח נחמן'''  
 
'''נ נח נחמן'''  
  
'''שאלה:''' הרב כתב שלנ-נח-נחמ-נמחן אין מקור. המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!
+
'''שאלה:''' הרב כתב שלנ-נח-נחמ-נמחן אין מקור. המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!
  
'''תשובה:''' ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.
+
'''תשובה:''' ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.
  
'''שאלה:''' הוא עצמו המקור?
+
'''שאלה:''' הוא עצמו המקור?
  
'''תשובה:''' צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה  
+
'''תשובה:''' צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה  
 
המקור במשנה. וכן הלאה.
 
המקור במשנה. וכן הלאה.
  
שורה 206: שורה 206:
 
'''תענית דיבור'''
 
'''תענית דיבור'''
  
'''שאלה:''' מה המקור לתענית דיבור?
+
'''שאלה:''' מה המקור לתענית דיבור?
  
'''תשובה:''' אין מקור. זה חדש. המשנה ברורה כותב שראה זאת בספר אחד. שו"ע או"ח תקעא א.
+
'''תשובה:''' אין מקור. זה חדש. המשנה ברורה כותב שראה זאת בספר אחד. שו"ע או"ח תקעא א.
  
'''שאלה:''' האם מומלץ?
+
'''שאלה:''' האם מומלץ?
  
'''תשובה:''' יש לדבר בטבעיות עם אנשים, לומר שלום, ולשמור על שמירת הלשון.
+
'''תשובה:''' יש לדבר בטבעיות עם אנשים, לומר שלום, ולשמור על שמירת הלשון.
  
  
שורה 218: שורה 218:
 
'''חלום'''
 
'''חלום'''
  
'''שאלה:''' אם חלמתי חלום והוא קרה, זה סימן?
+
'''שאלה:''' אם חלמתי חלום והוא קרה, זה סימן?
  
'''תשובה:''' לא. אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו (פסקי תשובות רכ א – רשם מ"צ).  
+
'''תשובה:''' לא. אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו (פסקי תשובות רכ א – רשם מ"צ).  
  
  
שורה 226: שורה 226:
 
'''ציצית בחוץ'''
 
'''ציצית בחוץ'''
  
'''שאלה:''' אני מרגיש שהציציות בחוץ הם עבורי הצגה ולא באמת מה שיש לי בפנים?
+
'''שאלה:''' אני מרגיש שהציציות בחוץ הם עבורי הצגה ולא באמת מה שיש לי בפנים?
  
'''תשובה:''' אז להוציא רק קצת. עיין במשנה ברורה שצריך בחוץ. וכן יש פוסקים ספרדים גדולים שסוברים  
+
'''תשובה:''' אז להוציא רק קצת. עיין במשנה ברורה שצריך בחוץ. וכן יש פוסקים ספרדים גדולים שסוברים  
 
כן (מ"ב ח כו. כה"ח ח מג. חסד לאלפים כד ג. שו"ת עשה לך רב ג ב. שו"ת וישב הים א ג – רשם מ"צ).
 
כן (מ"ב ח כו. כה"ח ח מג. חסד לאלפים כד ג. שו"ת עשה לך רב ג ב. שו"ת וישב הים א ג – רשם מ"צ).
  
שורה 235: שורה 235:
 
'''מופע זמר מעורב'''
 
'''מופע זמר מעורב'''
  
'''שאלה:''' האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב? ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?
+
'''שאלה:''' האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב? ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?
  
'''תשובה:''' אין ללכת. אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד. אם נשים שרות, אז לצאת מיד.
+
'''תשובה:''' אין ללכת. אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד. אם נשים שרות, אז לצאת מיד.
  
  
שורה 243: שורה 243:
 
'''תחפושת ציצית'''
 
'''תחפושת ציצית'''
  
'''שאלה:''' האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?
+
'''שאלה:''' האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?
  
'''תשובה:''' כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.
+
'''תשובה:''' כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.
  
  
שורה 251: שורה 251:
 
'''תאות אכילה'''
 
'''תאות אכילה'''
  
'''שאלה:''' יש לי יצר תאות אכילה. כיצד ניתן לפתור?
+
'''שאלה:''' יש לי יצר תאות אכילה. כיצד ניתן לפתור?
  
'''תשובה:''' קבוצת תמיכהO.A. , כלומר אכלני יתר אנונימיים.
+
'''תשובה:''' קבוצת תמיכהO.A. , כלומר אכלני יתר אנונימיים.
  
  
שורה 259: שורה 259:
 
'''תנועת נוער מעורבת'''
 
'''תנועת נוער מעורבת'''
  
'''שאלה:''' על איזה איסור עוברים בתנועת נוער מעורבת?
+
'''שאלה:''' על איזה איסור עוברים בתנועת נוער מעורבת?
  
'''תשובה:''' קצור שו"ע קנב ח-ט-י.
+
'''תשובה:''' קצור שו"ע קנב ח-ט-י.
  
  
שורה 267: שורה 267:
 
'''ערב רב'''
 
'''ערב רב'''
  
'''שאלה:''' כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב. האם זהו שלטון ישראל?
+
'''שאלה:''' כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב. האם זהו שלטון ישראל?
  
'''תשובה:''' לא. הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים. לא על זה מדבר הזוהר. ועיין אבן שלמה יא ח.
+
'''תשובה:''' לא. הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים. לא על זה מדבר הזוהר. ועיין אבן שלמה יא ח.
  
  
שורה 275: שורה 275:
 
'''כבוד רבו'''
 
'''כבוד רבו'''
  
'''שאלה:''' אם ראש הישיבה מעביר שיעור ואני חושב שהוא טועה, אפשר להביע דעתי?
+
'''שאלה:''' אם ראש הישיבה מעביר שיעור ואני חושב שהוא טועה, אפשר להביע דעתי?
  
'''תשובה:''' וודאי, אבל דרך כבוד וענווה. כלומר, דרך שאלה: איני מבין את דברי הרב וכו'.
+
'''תשובה:''' וודאי, אבל דרך כבוד וענווה. כלומר, דרך שאלה: איני מבין את דברי הרב וכו'.
  
  
שורה 283: שורה 283:
 
'''צבא וישיבה'''
 
'''צבא וישיבה'''
  
'''שאלה:''' כמה שנים ללמוד בישיבה וכמה שנים להיות בצבא?
+
'''שאלה:''' כמה שנים ללמוד בישיבה וכמה שנים להיות בצבא?
  
'''תשובה:''' זה אישי. כל המרבה ללמוד תורה הרי זה משובח, כל אחד כפי יכולתו. אור שמח ריש הלכות  
+
'''תשובה:''' זה אישי. כל המרבה ללמוד תורה הרי זה משובח, כל אחד כפי יכולתו. אור שמח ריש הלכות  
 
תלמוד תורה.
 
תלמוד תורה.
  
שורה 292: שורה 292:
 
'''איזה ישיבה?'''
 
'''איזה ישיבה?'''
  
'''שאלה:''' מה עדיף – מכינה, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?
+
'''שאלה:''' מה עדיף – מכינה, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?
  
'''תשובה:''' כל המרבה הרי זה משובח וכל אחד כפי יכולתו. כל אחד כפי רצונו. כתר תורה מונח לכל וכל מי  
+
'''תשובה:''' כל המרבה הרי זה משובח וכל אחד כפי יכולתו. כל אחד כפי רצונו. כתר תורה מונח לכל וכל מי  
 
שרוצה, יבוא ויקח. רמב"ם תלמוד תורה ג א.
 
שרוצה, יבוא ויקח. רמב"ם תלמוד תורה ג א.
  
שורה 301: שורה 301:
 
'''לימוד תורה באוזניות'''
 
'''לימוד תורה באוזניות'''
  
'''שאלה:''' האם ללמוד תורה עם אוזניות שמונעות את הרעש בבית המדרש כדי להתרכז יותר בלימוד?
+
'''שאלה:''' האם ללמוד תורה עם אוזניות שמונעות את הרעש בבית המדרש כדי להתרכז יותר בלימוד?
  
'''תשובה:''' חייבים לשאול את ראש הישיבה. אמנם כך לומדים בישיבות בתוך רעש ויש להתרגל.
+
'''תשובה:''' חייבים לשאול את ראש הישיבה. אמנם כך לומדים בישיבות בתוך רעש ויש להתרגל.
  
  
שורה 309: שורה 309:
 
'''לימוד אמונה'''
 
'''לימוד אמונה'''
  
'''שאלה:''' כמה שעות ללמוד אמונה כל יום?
+
'''שאלה:''' כמה שעות ללמוד אמונה כל יום?
  
'''תשובה:''' לשאול כל אחד ראש הישיבה שלו. זה גם עניין אישי. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר ללמד לא  
+
'''תשובה:''' לשאול כל אחד ראש הישיבה שלו. זה גם עניין אישי. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר ללמד לא  
 
פחות משעה ולא יותר משעתיים.
 
פחות משעה ולא יותר משעתיים.
  
שורה 318: שורה 318:
 
'''עיסוקים לתלמיד ישיבה'''
 
'''עיסוקים לתלמיד ישיבה'''
  
'''שאלה:''' האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?
+
'''שאלה:''' האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?
  
'''תשובה:''' במימון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה. ולשאול ראש הישיבה.
+
'''תשובה:''' במימון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה. ולשאול ראש הישיבה.
  
  
שורה 326: שורה 326:
 
'''בילוי לתלמיד ישיבה'''
 
'''בילוי לתלמיד ישיבה'''
  
'''שאלה:''' האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה? אנא מקור.
+
'''שאלה:''' האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה? אנא מקור.
  
'''תשובה:''' אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.
+
'''תשובה:''' אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.
  
  
שורה 334: שורה 334:
 
'''מוסיקה בבית-המדרש'''
 
'''מוסיקה בבית-המדרש'''
  
'''שאלה:''' האם מותר להשמיע לעצמי מוסיקה של שירי קודש באוזניות בהמדרש או יש בזה ביזוי?
+
'''שאלה:''' האם מותר להשמיע לעצמי מוסיקה של שירי קודש באוזניות בהמדרש או יש בזה ביזוי?
  
'''תשובה:''' צריך חרדת קודש אבל חייבים לשאול ראש הישיבה.
+
'''תשובה:''' צריך חרדת קודש אבל חייבים לשאול ראש הישיבה.
  
  
שורה 342: שורה 342:
 
'''לימוד קבלה'''
 
'''לימוד קבלה'''
  
'''שאלה:''' האם מותר ללמוד קבלה בישיבה עם רב?
+
'''שאלה:''' האם מותר ללמוד קבלה בישיבה עם רב?
  
'''תשובה:''' לימוד קבלה הוא ליחידי יחידים (משנה חגיגה פרק ב. שו"ע יו"ד רמו ד – רשם מ"צ), אבל  
+
'''תשובה:''' לימוד קבלה הוא ליחידי יחידים (משנה חגיגה פרק ב. שו"ע יו"ד רמו ד – רשם מ"צ), אבל  
 
בישיבה ברור שראש הישיבה הוא המחליט.
 
בישיבה ברור שראש הישיבה הוא המחליט.
  

גרסה אחרונה מ־21:41, 7 בנובמבר 2019

חב"ד

שאלה: מותר לקרוא עיתון של חב"ד בו מוזכר הרבי שליט"א על אף שהוא מת?

תשובה: כן, זה לא קשור. אלו דברי תורה.מכנסי אישה

שאלה: למה אסור לאשה ללבוש מכנסיים?

תשובה: איסור לא ילבש.

שאלה: ואם אלו מכנסי נשים?

תשובה: זה איסור מהותי בסוג הבגד (שו"ת יביע אומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).


ברכות השחר

שאלה: האם מותר להתפלל ברכות השחר בישיבה בשעת הדחק כגון בעיה גופנית?

תשובה: כן. נהגו לומר בעמידה, אך אין מקור ברור.


חסד לגוי

שאלה: האם יש לעשות חסד גם לגויים?

תשובה: ודאי. להיות טוב לכל.


ערבים

שאלה: האם יש בעיה בשלטים מות לערבים?

תשובה: חילול השם. ודאי יש להילחם נגד אויבים המאיימים על חיינו, וזה תפקידו של צה"ל. אבל חלילה להתבטא כך כלפי כל הערבים. הם בני אדם. מרן הרב קוק כתב באגרותיו לא לעורר שנאה בערבים.


קוראן

שאלה: האם מותר לזרוק את הקוראן לפח?

תשובה: לא. יש שם דברי אמונה עם שם ד'.

שאלה: מותר להביע זלזול בו ברבים?

תשובה: ביקורת כן על מה שצריך. לזכור דברי הרמב"ם שאין ייחוד - כלומר אמונה באל אחד - כייחוד הישמעאלים.


אבות קיימו תורה

שאלה: כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?

תשובה: הם קיימו אותן בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת שעה. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.


דוא"ל לילדים

שאלה: האם מתאים שהיה דוא"ל לילדים קטנים?

תשובה: כן, אם משתמשים בצורה נכונה.


תפלה בבית-ספר

שאלה: בכיתה א בה יש אשכנזים וספרדים באיזה סידור להשתמש?

תשובה: כל ילד כמנהג אבותיו.


מזון אורגני

שאלה: כמה כסף יש להוציא כדי לקנות חזון אורגני?

תשובה: אין הוכחה מדעית שהוא יותר בריא.

שאלה: אבל דורות קדמונים שאכלו מזון כזה חיו הרבה יותר!

תשובה: הרבה פחות. חצי או שליש מעכשיו.


תכנית מציאות

שאלה: אכן בתכנית מציאות התלהבות המגזר הדתי היא דמיונית כאילו יש כאן השפעה, אבל אולי מעז יצא מתוק?

תשובה: אולי. ד' יודע להביא טוב מרע, אבל לנו אסור לעשות רע.


רדיפת הדתיים

שאלה: מה לעשות נגד רדיפת הדתיים בכל ענייני המדינה?

תשובה: להתרפא מתסביך רדיפה.


שם יהודה

שאלה: האם מותר למחוק את השם יהודה?

תשובה: כן. אין זה שם ד'.


ספרי חשק

שאלה: איך אפשר ליישב את האיסור לקרוא ספרי חשק ולהרהר בעריות עם העובדה שהתנ"ך והמדרשים מלאים בתיאורים וסיפורים כאלה?

תשובה: ספרי קודש הם קודש בתוכן של קדושה ובלשון של קדושה. ומי שרואה בהם דברים אחרים, אסור לו לקרוא אותם דברים.


בעל מציק

שאלה: בעלי מציק לי מאוד. הוא אדם טוב, אך ככל שזה הזמן עובר הוא יותר מצער אותי?

תשובה: נושא מורכב למסרון. אם תרצי, טלפני לאשתי.


מלכים ג

שאלה: האם יש ערך לימודי בספר מלכים ג וכן ספרים דומים של אותה מחברת: שבע אמהות, גמר טוב, הגר, לכבות את האהבה, גרעינים לבנים, וידוי?

תשובה: הם ספרי מלאי כפירה וניבול פה.


חסידות ברסלב

שאלה: מה לחשוב על חסידות ברסלב?

תשובה: זה חלק מן היהדות אבל לא כל היהדות.


נטיות הפוכות

שאלה: מרן הרב קוק כותב שנטיות הפוכות הן טבעיות. שמונה קבצים ו צט. האם זאת אומרת שאי אפשר לשנות?

תשובה: גם מידה רעה טבעית אפשר לשנות ומצוה לשנות, מצוה מן התורה של והלכת בדרכיו. רמב"ם דעות א.


שרות לאומי

שאלה: רב חרדי אמר לי ששרות לאומי הוא ביהרג ואל יעבור, אך ברצוני ללכת. מה לעשות?

תשובה: לכי למקום בו יש רב שנותן אישור שהכל כשר, או רבנית. אגב, יש גם במוסדות חרדים בנות שעושות שרות לאומי.


נהרג על קידוש השם

שאלה: למה אדם שנהרג במלחמה או בפיגוע נחשב נהרג על קידוש השם, הרי קידוש השם זה כאשר אדם מחליט להעדיף עבודת ד' על חייו?

תשובה: יש סוגים שונים. גם זה קידוש השם. עיין סנהדרין מז א. תהילים עט א רש"י. שו"ת חת"ס יו"ד שלג.


ארבעים בכותל

שאלה: מה המקור של הסגולה של מ' יום בכותל?

תשובה: אין. זה חדש (ע' דברי הגרי"ש אלישיב בהשקדן ב 109 – רשם מ"צ).


נ נח נחמן

שאלה: הרב כתב שלנ-נח-נחמ-נמחן אין מקור. המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!

תשובה: ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.

שאלה: הוא עצמו המקור?

תשובה: צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה המקור במשנה. וכן הלאה.


תענית דיבור

שאלה: מה המקור לתענית דיבור?

תשובה: אין מקור. זה חדש. המשנה ברורה כותב שראה זאת בספר אחד. שו"ע או"ח תקעא א.

שאלה: האם מומלץ?

תשובה: יש לדבר בטבעיות עם אנשים, לומר שלום, ולשמור על שמירת הלשון.


חלום

שאלה: אם חלמתי חלום והוא קרה, זה סימן?

תשובה: לא. אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו (פסקי תשובות רכ א – רשם מ"צ).


ציצית בחוץ

שאלה: אני מרגיש שהציציות בחוץ הם עבורי הצגה ולא באמת מה שיש לי בפנים?

תשובה: אז להוציא רק קצת. עיין במשנה ברורה שצריך בחוץ. וכן יש פוסקים ספרדים גדולים שסוברים כן (מ"ב ח כו. כה"ח ח מג. חסד לאלפים כד ג. שו"ת עשה לך רב ג ב. שו"ת וישב הים א ג – רשם מ"צ).


מופע זמר מעורב

שאלה: האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב? ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?

תשובה: אין ללכת. אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד. אם נשים שרות, אז לצאת מיד.


תחפושת ציצית

שאלה: האם אשה יכולה בהצגה של נשים ללבוש ציצית פסולה?

תשובה: כן. כי נשים אינן חייבות בציצית.


תאות אכילה

שאלה: יש לי יצר תאות אכילה. כיצד ניתן לפתור?

תשובה: קבוצת תמיכהO.A. , כלומר אכלני יתר אנונימיים.


תנועת נוער מעורבת

שאלה: על איזה איסור עוברים בתנועת נוער מעורבת?

תשובה: קצור שו"ע קנב ח-ט-י.


ערב רב

שאלה: כתוב בזוהר שקודם ביאת המשיח ישלטו ערב רב. האם זהו שלטון ישראל?

תשובה: לא. הם לא ערב רב אלא אחינו הנאמנים. לא על זה מדבר הזוהר. ועיין אבן שלמה יא ח.


כבוד רבו

שאלה: אם ראש הישיבה מעביר שיעור ואני חושב שהוא טועה, אפשר להביע דעתי?

תשובה: וודאי, אבל דרך כבוד וענווה. כלומר, דרך שאלה: איני מבין את דברי הרב וכו'.


צבא וישיבה

שאלה: כמה שנים ללמוד בישיבה וכמה שנים להיות בצבא?

תשובה: זה אישי. כל המרבה ללמוד תורה הרי זה משובח, כל אחד כפי יכולתו. אור שמח ריש הלכות תלמוד תורה.


איזה ישיבה?

שאלה: מה עדיף – מכינה, ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה?

תשובה: כל המרבה הרי זה משובח וכל אחד כפי יכולתו. כל אחד כפי רצונו. כתר תורה מונח לכל וכל מי שרוצה, יבוא ויקח. רמב"ם תלמוד תורה ג א.


לימוד תורה באוזניות

שאלה: האם ללמוד תורה עם אוזניות שמונעות את הרעש בבית המדרש כדי להתרכז יותר בלימוד?

תשובה: חייבים לשאול את ראש הישיבה. אמנם כך לומדים בישיבות בתוך רעש ויש להתרגל.


לימוד אמונה

שאלה: כמה שעות ללמוד אמונה כל יום?

תשובה: לשאול כל אחד ראש הישיבה שלו. זה גם עניין אישי. רבנו הרב צבי יהודה היה אומר ללמד לא פחות משעה ולא יותר משעתיים.


עיסוקים לתלמיד ישיבה

שאלה: האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?

תשובה: במימון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה. ולשאול ראש הישיבה.


בילוי לתלמיד ישיבה

שאלה: האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה? אנא מקור.

תשובה: אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.


מוסיקה בבית-המדרש

שאלה: האם מותר להשמיע לעצמי מוסיקה של שירי קודש באוזניות בהמדרש או יש בזה ביזוי?

תשובה: צריך חרדת קודש אבל חייבים לשאול ראש הישיבה.


לימוד קבלה

שאלה: האם מותר ללמוד קבלה בישיבה עם רב?

תשובה: לימוד קבלה הוא ליחידי יחידים (משנה חגיגה פרק ב. שו"ע יו"ד רמו ד – רשם מ"צ), אבל בישיבה ברור שראש הישיבה הוא המחליט.

==

==