שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קה' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

קברי בני יעקב

שאלה: האם הקברים של בני יעקב מלבד יוסף נמצאים בארץ?

תשובה: כתוב במדרש שהביאו את העצמות לארץ ישראל (רש"י שמות יג יט – רשם מ"צ). יש מסורת ערביות על מקום קבריהם אבל אצלנו אין שום מקור.


נוער הגבעות

שאלה: האם הרב בעד נוער הגבעות כי בעיני הציבור הם נראים כנוער שרק מחפש אקצ'ן ומכות?

תשובה: זו הכללה שקרית. יתכן שיש כאלה אבל רובם הם אנשים שקטים וטובים.


סגולה ללידה

שאלה: אני צריכה ללדת בקרוב, האם יש סגולה ללידה קלה?

תשובה: תשובה, תפילה וצדקה.


עולם הבא

שאלה: האם אני מקיים רק מצוות בין אדם לחברו יש לי חלק לעולם הבא?

תשובה: כן. אבל רק חלק.


צחוקים עם בנים

שאלה: אני בשירות לאומי יחד עם צוות מעורב בנים רובם נשואים ובנות, ופעמים רבות אנחנו צוחקים יחד על דברים שונים, אבל זה לא מעבר לזה, ובכל זאת אני מרגישה שיש בזה קצת בעיה?

תשובה: מאוד לא בסדר. אסור לאיש לצחוק עם אשה שאינה אשתו. נפסק ברמב"ם ובשו"ע ובקצשו"ע קנב ח.


רבאק

האם מותר לקלל בצירוף המילה רבאק?

תשובה: לא. יש אומרים שהמובן הוא רבך, כלומר אלהים. אבל בכלל אסור לקלל.


התאהבות

שאלה: האם זה בריא להתאהב במישהו?

תשובה: ודאי מצוה גדולה להתאהב באשתו.


פגם הברית

שאלה: האם אפשר לעשות תשובה בחטא בפגם הברית, הרי הזוהר אומר שאין כפרה?

תשובה: אפשר. אין דבר העומד בפני התשובה. אלא צריך תשובה גדולה כגון לימוד תורה. למשל ספר מסילת ישרים. והעיקר הוא לחדול לגמרי על אף הקושי ודווקא הקושי מהווה כפרה גדולה.


פימו

שאלה: האם מותר לאפות פימו בתנור או שזה מטריף?

תשובה: זה לא טרף וגם אם היה מחומר טרף טעמו פגום ולא אוסר.


תספורת בלילה

שאלה: האם מותר להסתפר ולהתגלח בלילה?

תשובה: מותר. יש שמחמירים על פי האריז"ל שלא להסתפר אחרי הצהרים אבל הדין הוא שמותר. עיין שו"ת יצחק ירנן ס' טו.


קבל האמת

שאלה: איך העיקרון קבל אמת ממי שאמרה מתיישב עם העיקרון שאין לבחור רב אלא אם הוא כמלאך ד' צבאות?

תשובה: כל אדם האומר דבר נכון יש לקבל ממנו, אבל לא בגלל דבר אחד הוא ייעשה רב שלך.


טהרת הברית

שאלה: חטאתי הרבה מאוד בשמירת הברית. כיצד אוכל לכפר על כל זה?

תשובה: לא לחטא יותר כלל וכלל בעניינים האלה, וקושי לעמוד בזה גם יכפר.


הפרשת חלה

שאלה: מה הכמות שמפרישים ממנה חלה?

תשובה: 1.668.

שאלה: איני מצליחה ללוש בצק בכמות זאת?

תשובה: אז בשני חלקים ולחבר אותם או על ידי מפה או על ידי קערה.


פחדים

שאלה: איך מתגברים על פחדים?

תשובה: א. מקדישים מחשבה לכך שבאמת אין מה לפחד. ב. חושפים את עצמו בהדרגה לגורם המאיים ורואים שלא קורה כלום. ג. אם כל זה לא מועיל, לפנות לפסיכולוג. ד. גם ללמוד מסילת ישרים סוף פרק ט על תורת הפחדים המופרזים.


רמח"ל

שאלה: מדוע היתה התנגדות לרמח"ל?

תשובה: בגלל הוצאת שם רע עליו.


שבתאי צבי

שאלה: מה היה הפולמוס לגבי שבתאי צבי?

תשובה: לא היה פולמוס. הוא היה משיח שקר שגרם נזק נורא לעם ישראל. רק בהתחלה הוא רימה תלמידי חכמים והם חשבו שהוא אדם כשר.


אהבה ההדדית

שאלה: למה הדתיים במדינה לא מאוחדים?

תשובה: יצר הרע של המחלוקת. והשלב הראשון לפני האחדות צריך להיות אהבה ההדדית.


נושרים

שאלה: איך זה שאצל הלאומים-הדתים יש עוזבים את הדת ואצל החרדים אין?

תשובה: לצערנו גם שם יש.


תודה לד'

שאלה: איך יוכל להודות לד' על כל הטוב שעושה לי?

תשובה: קיום מצוות. מסילת ישרים פרק ח.


תענית דיבור

שאלה: האם בתענית דיבור מותר לומר שלום ולהשיב שלום?

תשובה: זה דבר חדש של הדורות האחרונים, לכן אין הלכות, והכל תלוי מה אדם קיבל על עצמו.


חלוקת התנ"ך

שאלה: מדוע התנ"ך מחולק על פי חלוקה נוצרית?

תשובה: אכן זה מצער אבל הם היו המדפיסים הראשונים, ועכשיו כך מצוטט בכל הספרים ואי אפשר לשנות.


שאילת שלום רבו

שאלה: האם זו חוצפה לשאול את רבו מה שלומו?

תשובה: יש לשאול דרך כבוד.


כהן גדול במלחמה

שאלה: האם גם כהן יצא למלחמה?

תשובה: כן. יש דיון על אשת יפת תואר לכהן.

שאלה: וכהן גדול?

תשובה: גם. יש הלכה שאם נשא אלמנה אינו חוזר. משנה סוטה ח ג.


בורקסים

שאלה: למה אין לאסור אכילת בורקסים שהם מאוד לא בריאים וגורמים למחלות רבות? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

תשובה: אכן אין לאכול מזון לא בריא, הן בורקסים הן מזון שמכיל הרבה סוכר ושמן, כמבואר ברמב"ם הלכות דעות פרק ד, שהתנהגות בריאה היא מצות והלכת בדרכיו.


מסירות נפש

שאלה: איך מסתדר שו"ת רדב"ז ד צב שצריך למסור את הנפש לא להתאסלם עם אגרת השמד שלא סובר כן?

תשובה: אכן זו מחלוקת.


רכב חדש

שאלה: האם מותר לזרוק ביצה על רכב חדש שקניתי כדי להצילו מעין הרע או יש בזה בל תשחית?

תשובה: זה איסור בל תשחית, וכן איסור דרכי אמורי. כלומר, אמונות טפלות.


תשומת לב

שאלה: איך מתמודדים עם ילד שזקוק לתשומת לב על חשבון שאר אחים שלו?

תשובה: יש לתת לו יותר כי יש להעניק לכל ילד לפי צרכיו.


ברית מילה בבית כנסת

שאלה: האם עדיף לעשות ברית מילה באולם או בבית כנסת שהוא מקום קדוש?

תשובה: באולם. א. כי היתר ברית מילה בבית כנסת אינו לכל הדעות. ב. כי גם למתירים, אסור לומר דברי חולין בקלות ראש וזה דבר שקשה מאוד לעמוד בו.


התייעצות עם רב

שאלה: על מה צריך להתייעץ עם רב ועל מה אין צורך להתייעץ עם רב?

תשובה: זו החלטה אישית. אגב, גם התייעצות על השאלה הנ"ל היא החלטה אישית.


מילון אנגלי

שאלה: האם מותר להתקין מילון אנגלי בסלולרי כאשר יש גם מילים לא יפות?

תשובה: מותר, כי אין זה עיקרו. כמובן אסור לעיין במילים אלו.


אכילה ושתיה בטנק בליל שבת

שאלה: אני משרת בשריון, ולפעמים בטנק בליל שבת. האם מותר לאכול ולשתות לפני קידוש?

תשובה: כן, משום חובת ערנות. הוא דין בפיקוח נפש.


שהחיינו על דרגה

שאלה: אם קיבלתי דרגה, לברך שהחיינו?

תשובה: כן, כעל בשורה טובה.


גניבה בצה"ל

שאלה: חבר גנב מעיל מחייל בצבא, וסיים את השרות ועתה רוצה לתת לי אותו, כי ממילא הוא לא יחזיר. האם מותר?

תשובה: ודאי לא. אין להנות מן הגזל אלא לדבר אל ליבו להחזיר.


מעשר כספים

שאלה: קיבלתי פקדון מהצבא. צריך להפריש מעשר כספים?

תשובה: כן. כאשר ישתחרר ככל כסף שמגיע לאדם.תפילין במארב

שאלה: אני שוכב במארב, לגמרי קפוא, ולא רואה אפשרות להניח תפילין?

תשובה: אם אחרי המארב מאוחר מידי, ובתוך המארב מותר מבחינה צבאית, די להניח כמה שניות.


הגומל לצנחן

שאלה: האם חייל בצנחנים צריך לברך הגומל אחרי כל צניחה?

תשובה: כן. מסוכן באוויר. שו"ת אגרות משה (או"ח ב נט - רשם מ"צ).


חייל

שאלה: האם להיות חייל בצה"ל זה מצוה או הכשר מצוה?

תשובה: מצוה. פעולת צה"ל היא לא רק מלחמה. אלא גם שמירה והתרעה.


מיסדר ממייה

שאלה: האם צריך לברך כאשר עושים מסדר ממייה בצבא, כלומר שתיית ממייה שלמה תוך דקה, שהרי לא נהנים מזה?

תשובה: כן. כי בכל זאת, זו שתיה. בכלל, שאלות הלכה בצבא, להפנות לקו לחיילים של הרבנות הצבאית 0578175767.


אימון צבאי לא צנוע

שאלה: האם מותר להשתתף באימון של הכנה לצבא בו משתתפות גם בנות?

תשובה: ודאי לא. יש להתרחק בנים ובנות. קיצור שו"ע קנב ח.

שאלה: איך אהיה בצבא עצמו, הרי מתאמנים עם בנות?

תשובה: ללכת ליחידות בהן אין זה כך.


חייל דרוזי

שאלה: אני מתפלל לשלום השבויים והנעדרים וכולל גם חייל דרוזי. האם להמשיך?

תשובה: כן. הוא שופך דמו עבורני.


מלחמה

שאלה: כיצד להבין דברי חז"ל שלא יצא אדם ראשונה למלחמה אלא אחרון כדי שיהיה ראשון במקרה של מנוסה (פסחים קיג א)? הרי הערך בצה"ל הוא: אחריי?!

תשובה: זה במלחמת רשות, כי במלחמת מצוה צריך מסירות נפש. ריעב"ץ שם.


זמן מינימלי לתפילין

שאלה: יש זמן מינימלי להנחת תפילין אם אין לי זמן בפעילות הצבאית?

תשובה: כמה שניות.


תפילת הדרך בנגמ"ש

שאלה: האם צריך לברך תפילת הדרך בנגמ"ש?

תשובה: כן. כרגיל. ספרדים 72 דקות. אשכנזים 4 ק"מ. ואם זה מקום עם סיכון, על כל מרחק.


כומתה אבודה

שאלה: האם מותר לחייל לגשת למחלקת אבדות של אגד ולבקש כומתה? יש שם עשרות ללא דורש.

תשובה: בתנאי שיגיד אמת איפה איבד.


כבוד ת"ח

שאלה: אם אני ש"ג ומגיע רב ברכב, האם עליי לקום או זה נחשב שהוא יושב?

תשובה: לקום. ואם אתה עומד, לשבת ולקום.

==
==