שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קג' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:56, 7 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שו"ת סמ"ס

שאלה: האם מפריע כששולחים להרב סמ"ס?

תשובה: ודאי לא. שמח לעזור. רק לפעמים אין תשובה מידית בגלל הצפת השאלות.


כמה טליתות

שאלה: למה לא לובשים כמה טליתות בבת אחת, הרי בכל אחת מקיימים מצוה?

תשובה: אף מצוה לא נוהגים כן אלא רק מה שד' ציווה (ומה שהגרח"פ שיינברג – ר"י תורה אור - לובש כ"כ הרבה ציציות, יש הרבה שמועות וסיפורים. י"א כדי לצאת ידי כל הדעות בהלכות ציצית, וי"א שהתחיל כשביתו היתה חולה כדי לקיים מצוות בזכותה. אלא הוא אומר: "זה 20-15 קילו של מצוות...". כתב עת "משפחה" יב ניסן תשסח – גליון 851. אלא זו הנהגה מיוחדת של גדול ישראל – רשם מ"צ).


מום בבכור

שאלה: כיצד מתירים מום בבכור?

תשובה: אין בימינו תלמידי חכמים בדרגה זו. לכן יש לחכות שיפול מום מוחלט מעצמו, אבל אסור לגרום. ומראש יש למכור בהמה מבכירה לגוי (ע' הליכות עולם להגר"ע יוסף ה רפז – רשם מ"צ.


כושים עבריים

שאלה: האם הכושים העבריים בדימונה הם יהודים? האם לתרום להם?

תשובה: הם לא יהודים ואכן יש לתרום ליהודים.


הבטחה לאדמו"ר

שאלה: ביקרתי אצל אדמו"ר והבטחתי לו לקיים מצוות מסויימות, אבל איני עומד בזה. מה לעשות?

תשובה: פנה אליו.


מיחזור

שאלה: האם יש חובה למחזר עיתונים ובקבוקים?

תשובה: לא. אבל ראוי. אגב, בארה"ב זה חוק מחייב.


קברי צדיקים

שאלה: האם יש צורך ליטול ידיים אחרי ביקור בקברי צדיקים כמו אחרי בית קברות?

תשובה: מי שפוסק שקברי צדיקים לא מטמאים וכהנים מותרים להיכנס, אין צורך בנטילת ידיים. מי שפוסק שקברי צדיקים מטמאים ואסור לכהנים להיכנס, צריך ליטול ידיים. מערת המכפלה וקבר רחל לא נהגו ליטול מכל מקום.


הדרכה מעורבת

שאלה: אנא לפסוק לי בהדרכה בסניף מעורב ממה יש להימנע?

תשובה: רשימה בקצשו"ע לג"ר שלמה גנצפריד קנב ח.


שקר בציונים

שאלה: אם קיבלתי ציון נמוך וחברות שואלות אותי, האם מותר לי להגדיל אותו? אחרת הם מזלזלות בי ומקלקלות לי את המוטיבציה?

תשובה: כן. מדין שמותר לאדם להציל את עצמו מבושה. פוריא.


רצון

שאלה: מה המקור לפתגם: "אין דבר עומד בפני הרצון"?

תשובה: לא ידוע. אבל יש דומה לזה בס' הזוהר ב קסב.


מרן הרב קוק

שאלה: הרב קוק זצ"ל ממש מנבא בבכתביו. האם היתה לו נבואה?

תשובה: לא. הנבואה פסקה. אבל היה לו רוח הקודש (ב"ב יד – רשם מ"צ).


שמירת נגיעה

שאלה: האם מותר לי לעזור לבת להחליק על הקרח, הרי זו לא נגיעה של חיבה?

תשובה: כל הכבוד ליצר הרע על היצירתיות שלו לגרום לאנשים להחליק בהלכה!


שובבי"ם ת"ת

שאלה: מה הרב ממליץ לעשות בתקופת שובבי"ם ת"ת?

תשובה: להקפיד יותר על תורה ומצוות. עיין שם משמואל בשם הרבי מקוצק.


ספרים חיצונים

שאלה: הרב אומר שספרים החציונים יש טובים, יש כפרנים ויש טיפשים. אפשר לדעת מה הם?

תשובה: עיין באנציקלופדיה אוצר ישראל.


ערך פרוטה

שאלה: מהו ערך פרוטה לעניין פדיון מעשר שני ועוד הלכות?

תשובה: אחד מארבעים גרם כסף. המחיר משתנה. עכשיו בערך עשר אגורות.


קולא וחומרה

שאלה: למה יש עניינים שהרב מקל, ויש עוד עניינים שהרב מחמיר? האם הרב הוא מחמיר או מיקל?

תשובה: הדברים לא קשורים אחד ושני. יש דברים שההכרעה ההלכתית יוצאת לאיסור, ויש דברים שיוצאים להיתר. כל דבר לגופו.


מדינת ישראל

שאלה: האם אכן מדינת ישראל היא יסוד כסא ד' בעולם?

תשובה: כך כתב מרן הרב קוק בספרו אורות גבי מדינת ישראל האידיאלית. באשר למדינתנו, היא בדרך.


הכאת בנו

שאלה: האם האב צריך להכות את בנו כדי לחנכו לתורה כמו שכתוב: חוסך שבטו שונא בנו?

תשובה: רבנו הרב צבי יהודה לימדנו שזה מתקיים על ידי גערה עדינה.


חסד

שאלה: מה יותר חשוב – לשמח חתן וכלה או ללכת לברית מילה?

תשובה: איפה שצריכים אותך הכי הרבה.


שירי קודש לפני ברכות התורה

שאלה: האם מותר לשמוע שירי קודש לפני שבירכתי ברכת התורה?

תשובה: כן. כמו דברי תורה בהרהור שמותרים בלי ברכת התורה.


נטיות הפוכות

שאלה: אני בת ויש לי נטיות הפוכות. אני מחפשת פסיכולוגית לעזור לי. האם יש ארגון לבנות כמו שיש עצת נפש לבנים?

תשובה: אנחנו מנסים להקים, ועוד לא הקמנו. התקשרי אלי ואתן לך מספרים. (הערת העורך - הוקם בשנים האחרונות ארגון "נפשך")


מועדון קניות

שאלה: אני חבר במועדון קניות, האם אני יכול לאפשר לחברי לקנות דרכי מאותה חנות?

תשובה: תלוי בחנות. לפעמים הם מעוניינים בכך, לפעמים לא. לכן יש לשאול אותם.


תמונות מהשואה

שאלה: האם מותר לראות תמונות נשים יהודיות בשואה בלי בגדים?

תשובה: חלילה. א. אין זה צנוע. ב. זו פגיעה נוראה בכבודן של אותן נשים, ד' ינקום דמן. מה היית אומר אם זו הייתה אמך?!


מתנה לגוי

שאלה: האם מותר לתת מתנה לגוי שמטפל במסירות בסבא שלי או שזה איסור לא תחנם?

תשובה: מותר וטוב וראוי. אין זה לא תחנם כי אין זו מתנת חינם אלא הכרה טובה.


מושב לצים

שאלה: אני רוצה להפסיק להסתכל בטלוויזיה על משחקי כדור משום מושב לצים ואיני מצליח. מה לעשות?

תשובה: תוריד את הכמות בהדרגה וקרא את מסילת ישרים.


דעת תורה

שאלה: האם קיים מושג של דעת תורה, והאם חייבים להקשיב לדעת תורה?

תשובה: זו פסיקה שמבוססת על מקורות אבל עם סברה רחבה. לכן זה שייך לגדולי ישראל. וזה ככל פסיקה שאדם מקיים עשה לך רב או הליכה אחרי הרוב.


זבד הבת

שאלה: באיזה גיל יש לעשות זבד הבת?

תשובה: אין גיל וגם אין תוכן קבוע.


חסימת כבישים

שאלה: האם במסגרת הפגנה אפשר לחסום כבישים?

תשובה: לא אם אין אישור של המשטרה. זו גם עבירה כלפי אנשים שלא עשו לך לדבר רע.


מנהג איש ואשתו

שאלה: מה עושים בני הזוג אם יש מנהגים שונים בהלכה?

תשובה: האשה הולכת ע"פ הבעל כדי שיהיה מנהג אחיד ושלום, כדין ההולך ממקום למקום.

שאלה: האשה צריכה לעשות התרת נדרים?

תשובה: לא. אין צורך ולא נשמע בדורות הקדמונים שעשו (שו"ת אגרות משה או"ח א קנח. שו"ת מנחת יצחק ד פג. שו"ת יביע אומר ה או"ח לז – רשם מ"צ).


ספר לנשים

שאלה: האם יש ספר לנשים שמדבר על אמונת ד', אהבת ד' ועם ישראל?

תשובה: מסילת ישרים.


ברכות על משיח

שאלה: אלו ברכות מברכים בביאת המשיח?

תשובה: לפי רבי חיים פלאגי: גאל ישראל. שהחיינו. חכמתו ליראיו. חכם הרזים. ולפי הגרש"ז אוירבך: שהחיינו. חכמתו ליראיו. כבודו ליראיו. חכם הרזים (שו"ת לב חיים ב מב. שו"ת מנחת שלמה ח"א בסוף – רשם מ"צ).


רבי מלובביץ - משיח

שאלה: האם הרבי מלובביץ הוא משיח?

תשובה: לא. יש ששה תנאים כדי להיות בחזקת משיח: מלך, מבית דוד, עוסק בתורה, מקיים מצוות, כופה העם לקיים תורה, לוחם מלחמות ד'. רמב"ם מלכים יא ד. מתוכם חסרו לו התנאים: א, ה, ו. וכדי להיות ודאי משיח יש עוד ארבע תנאים: הצליח בכל אלה, בנה מקדש במקומו, נצח כל האויבים מסביב וקבץ כל נדחי ישראל, וכולם חסרו.


כל יום שיבוא

שאלה: למה אנו מזכירים בי"ג עיקרים בסידור את ההמתנה לביאת המשיח כל יום. הרי אנו מאמינים בתהליך קמעא קמעא? במקור של הרמב"ם אין זה בדיוק כך.

תשובה: יתכן תהליך טבעי או ניסי או שניהם. המקור הוא עירובין מג.


ציפוי למשיח

שאלה: איך מצפים למשיח?

תשובה: עושים מה שיכולים כדי לקרב ביאתו: תורה ומצוות, מעשים טובים ומידות טובות.


משיח וביזוי ת"ח

שאלה: איך רבנים יכולים לקבוע שהרבי מלובביץ אינו המשיח בלי להכיר אותו, ולבזות אותו בכך?

תשובה: איפה כתוב שאם תלמיד חכם אומר דבר חייבים כל תלמידי החכמים להסכים איתו? איפה כתוב שאם אומרים על אדם שאינו משיח, זה בזיונו – הרי למשל רש"י לא היה משיח?


משיח כבן אדם

שאלה: האם המשיח יהיה בן האדם?

תשובה: כן. מלך. רמב"ם מלכים יא א.


משיח באמצע שמונה עשרה

שאלה: אם אני באמצע שמונה עשרה והמשיח מגיע, מה לעשות?

תשובה: לסיים בכוונה גדולה.


משיחיסטים

שאלה: מה לענות לאלו שטוענים שהרבי מלובביץ הוא המשיח, אלא שהוא נכסה?

תשובה: חבל להתווכח. הם משוכנעים ולא מקשיבים. עדיף באותו זמן ללמוד תורה לבד או איתם.


ביאת משיח

שאלה: פורסם בשם מקובל שהוא חלם שסבו הודיע שהמשיח בפתח ויש לפרסם זאת לכל עם ישראל?

תשובה: אין לדברים מסוג זה שום מקור.


==


==