שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קב' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־15:40, 7 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''שירת בנות בחתונה''' '''שאלה:''' חברות הכלה נהגו לשבת מסביבה ולשיר יחד באולם החתונה וגם הגב...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שירת בנות בחתונה

שאלה: חברות הכלה נהגו לשבת מסביבה ולשיר יחד באולם החתונה וגם הגברים שומעים. מה לעשות?

תשובה: ודאי יש לבנות לשיר במקום שגברים לא שומעים. אם הגברים שומעים יש להם לצאת אם אפשר. ובזמן שמתפללים בודאי יש לבקש מהן לחדול.


שירת נשים

שאלה: מה אני עושה בטרמפ אם הנהג פותח רדיו עם שירת נשים?

תשובה: או אתה יורד בנימוס או אתה אינך מקשיב ומאזין. פסחים כה.


גידול זקן

שאלה: מה המעלות של גידול זקן?

תשובה: זו שלמות פניו של היהודי. ב. בעיות הלכתיות קשות של מכונת גילוח.

שאלה: שמעתי שעל הזקן יש צינורות שפע. הרי גם בלי זקן יש שפע?

תשובה: על ידי זקן יש תוספת שפע. אבל אלו נסתרות שלא שייכות לנו.


אורטודוקסיה מודרנית

שאלה: מה ההבדל בין אורטודוקסיה מודרנית ובין רפורמים?

תשובה: תהומי! אמונה בתורה.


שנה נוצרית

שאלה: האם אפשר לנצל מבצע שנעשה לכבוד השנה הנוצרית החדשה?

תשובה: ודאי לא. סרך עבודה זרה.


פילוסופיה

שאלה: מותר ללמוד פילוסופיה יוונית בשירותים?

תשובה: כן, אם אין שם מושגים אלהיים. וכמובן בתנאי שאין כפירה.


קעקוע

שאלה: האם מי שעשה קעקוע וחזר בתשובה חייב להוריד הקעקוע, ואם לא כן, נשמתו נפגמת?

תשובה: לא חייב. יותר טוב אך לא חייב, התשובה מוחקת את החטא (שו"ת להורות נתן ח עב. שו"ת רבבות אפרים ח שו. ועי' שו"ת מנחת יצחק ג יא שבעל תשובה לא חייב להוריד קעקוע של אשה ערומה וס' מעלות רבקה רנב שהגר"ח קניבסקי פסק שבעל תשובה לא חייב לוהריד קעקוע בתורה של צלב – רשם מ"צ).

שאלה: האם לפני שקוברים אדם יש להוריד לו את הקעקוע?

תשובה: לא.


ברכת מקובל

שאלה: במצוקתי הלכתי לקבל ברכה ממקובל אך הוא אמר שבתמורה הוא מקבל כסף. זה אמת?

תשובה: אמר רב אחד: מי שמקבל אינו מקובל.


שימוש זעיר

שאלה: אני בת שירות בבית ספר. מותר לי להדפיס כמה דפים לצורך אישי?

תשובה: כן. יש מחילה.


לשון הרע

שאלה: אם לשון הרע כ"כ חמור ששווה לשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, למה אינו מופיע בשולחן ערוך?

תשובה: דברים חמורים ידועים לכל אינם מובאים בשולחן ערוך, כגון שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה.


דימוי עצמי

שאלה: אני לומד עם חברותא יותר מוכשר ממני. זה נותן לי הרגשה נמוכה?

תשובה: הקב"ה לא ריכז כל המעלות באדם אחד. לו נתן מעלה כזאת ולך נתן מעלות אחרות שאין לו.


מד"א

שאלה: הרב כתב שיש להנשים מפה לפה ולא לחוש מהתדבקות כי יש סיכון זעיר. שמעתי שיש דרכים אחרות בלי שום סיכון והסיכון לא כ"כ זעיר. הרי אסור להסתכן כדי להציל את אחרים?

תשובה: אם יש דרך אחרת מועילה באותה מידה ודאי טוב. לגופו של עניין על הסתכנות להציל זולת, לפי שיטת הסמ"ע, מצוה להציל את הזולת, ולפי שיטת הרדב"ז, אין להסתכן כדי להציל, אבל גם לשיטתו מותר אם זה סיכון נמוך. שו"ת יחוה דעת להגר"ע יוסף ביחס לתרומת כליה מחיים (שו" יחוה דעת ג פד. לנתיבות ישראל לרבני הרב צבי יהודה במאמר למצות הארץ א קנז – רשם מ"צ).


אדמת ירושלים

שאלה: אני נוסע ללויה בחוץ לארץ וביקשו ממני להביא קצת אדמת ירושלים לשים בקבר. מותר?

תשובה: כן. זה מנהג קדום. שו"ע (יו"ד שסג הגה – רשם מ"צ).


בת מצוה

שאלה: האם זה נכון שחגיגת בת מצוה צריכה להיות פחות מחגיגת בר מצוה?

תשובה: לא.


לחיים

שאלה: למה אומרים לחיים כששותים יין?

תשובה: כי נותנים יין למי שמוצא להורג כדי שלא יפחד יתר על המידה.


קבל את האמת

שאלה: בספר חסידים תתקעז כתוב שאם שומע דבר טוב ממין או מומר לא יאמר משמו. אך דרכם של רבותינו לקבל את האמת ממי שאמרה?

תשובה: מכופר כן, ממומר או מין כלומר נוצרי לא, כי עבודה זרה אסורה בהנאה. אך מפילוסופים כופרים אפשר, אך אין להתחבר אליהם, רמב"ם דעות ו.


סוציאליזם

שאלה: יש להלכה עמדה ביחס לכלכלה ציבורית – קפיטליזם או סוציאליזם?

תשובה: לא. העיקר שיהיה חסד משפט וצדקה. ודאי סוציאליזם יותר צודק אך קפיטליזם יותר מועיל.

שאלה: אבל קפיטליזם בנוי על חוסר צדק ומשפט?

תשובה: נכון. לכן צריך קפיטליזם רווחתי. ובעניין זה שאל הרב שלמה זלמן שרגאי את מרן הרב קוק בשם הפועל המזרחי, הפלג הסוציאליסטי של המזרחי, מהו המשטר הנכון על פי תורה. השיב לו מרן הרב קוק, שבלי להיכנס לעצם השאלה, ברור הוא שרכוש פרטי, הנו בלתי רווחי אם יקפידו כדין במצוות התורה.


מכנסי ג'ינס לבן

שאלה: האם אני יכול ללבוש מכנסי ג'ינס?

תשובה: כן, אם הם מכובדים.


י"ב צעדים

שאלה: האם תוכנית י"ב צעדים להיגמל מהתמכרות היא מותרת על פי תורה?

תשובה: כן. שיטה טובה מאוד.


מיתולוגיה

שאלה: האם אסור לקרוא מיתולוגיה?

תשובה: ראוי שלא. אמנם תפארת ישראל על משנה סנהדרין מתיר ספרי הומרוס. כנראה מפני שזו עבודה זרה ישנה שאף אחד כבר לא מאמין. אך ראוי שלא.


עבודות באוניברסיטה

שאלה: האם אני יכול לסייע לאשתי בעבודות באוניברסיטה?

תשובה: לכתוב במקומה, לא, זו רמיה. לעזור, כן, זה הטבע הנורמלי.


חולצה אדומה

שאלה: האם מותר לגבר או אשה ללבוש חולצה אדומה?

תשובה: לא. קיצור שו"ע ג. וגם צבע רועש אינו צנוע.


קללות

שאלה: איפה אפשר ללמוד שזה לא טוב לקלל ולומר מילים לא צנועות?

תשובה: מסילת ישרים פרק יא.


רש"י הקדוש

שאלה: איך שזה יכול להיות שרש"י הקדוש טעה בכמה מקומות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל?

תשובה: א. זה נדיר מאוד, וכל אחד יכול לטעות באופן יוצאי דופן, אפילו סנהדרין, ויש על כך קרבן. ב. במיוחד כאן שזו לא טעות בתורה אלא טעות בעובדות לא נכונות שנמסרו לו (עיין רמב"ן על בראשית לה טז על מקומו של קבר רחל שבהתחלה הוא כותב כשהיה בגלות שהקבר ברמה, אבל כשעלה לארץ ראה במו עיניו שהוא בבית לחם סמוך לירולשים – רשם מ"צ).


שובבי"ם ת"ת

שאלה: מה המקור המקור לימי שובבי"ם ת"ת?

תשובה: בדורות באחרונים. מפרשי השו"ע.


מזל מאדים

שאלה: כתוב בגמרא שמי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים? והרי יש בחירה חופשית?

תשובה: זו נטיית נפש שאפשר להטות לכאן ולכאן, כדברי הגמרא עצמה שיכול להיות ליסטים או שוחט או מוהל.


שבט יהודה

שאלה: האם רוב עם ישראל הוא משבט יהודה? א"כ כיוון שהוא רק א' משתים עשרה, יוצא שיש בתוכנו גויים רבים ואיננו יודעים?

תשובה: לא נכון. חלק גדול מעם ישראל משבט יהודה השאר משאר שבטים שירמיהו החזיר או גרי צדק.


קדושת בית המדרש

שאלה: האם מותר לעשות שיעורי בית בחשבון בבית הכנסת ובבית המדרש?

תשובה: בבית הכנסת ודאי לא, משום קדושתו אין לעשות בו חול. בית המדרש יש מתירים חול שאין בו קלות ראש למי שכל היום בבית המדרש שאז זה ביתו. ואין זה שייך לענייננו.


חפץ שנשכח

שאלה: שאלתי עט ממישהו ושכחתי להחזיר ואיני יודע מיהו. מה לעשות?

תשובה: לתת אותו או תמורתו לצדקה.


מעשרות על פירות

שאלה: אם יש לי פירות ואיני יודע אם חייבים מעשר עני או מעשר שני מה לעשות?

תשובה: להפריש שניהם על תנאי. להפריש ולומר הרי אלה מעשר עני אם משנת מעשר עני או מעשר שני אם משנת מעשר שני ומחוללים הם וחומשם על מטבע שיחדתי.


צרות

שאלה: בזמן האחרון פקדו אותנו כמה צרות. מה זה אומר? מה ד' רוצה?

תשובה: אכן, בעולם יש צרות. יש צדיק ורע לו. אם אתם שואלים, סימן שזו אולי הפעם הראשונה, אם כן ד' מאוד אוהב אתכם.

שאלה: אבל מה עלינו לעשות?

תשובה: מי שיש לו צרות צריך לעשות תשובה. רמב"ם תענית א.

שאלה: אבל תשובה במה?

תשובה: זה אישי. כל אחד במה שהוא חוטא.


חטא העגל

שאלה: איך אנו מכפרים היום על חטא העגל?

תשובה: אמונה תמימה בד'.


מדרגה רוחנית

שאלה: אם יש אדם שנראה במדרגה רוחנית הרבה למטה ממני, האם יתכן שהוא גבוה ממני?

תשובה: כן. כי מתאמץ יותר ומשקיע יותר ומוסר את הנפש יותר על אף שמשיג פחות.


רע בעולם

שאלה: אם הכל מד', איך זה שיש רע בעולם?

תשובה: הרע הוא רע, אך יוצא ממנו טובה. הכל לטובה. זהו נושא עמוק לסמ"ס. אפשר לעיין בסיפרי וגבר ישראל.


אהבת ד'

שאלה: איך אני יכול לאהוב את ד' אם הוא ברא אותי עם קשיים?

תשובה: הכל לטובה, במוקדם או במאוחר, כמשל הרופא שמכאיב לך לטובתך. מסילת ישרים יט. ועוד יותר כמשל הקצין הקרבי השש עלי קרב כדי להוכיח אהבתו. שם.


משה אמת

שאלה: איך אנו יודעים שמשה רבנו לא המציא דת משלו?

תשובה: כולנו היינו בהר סיני ושמענו את ד' מדבר אלינו ואליו. רמב"ם יסודי התורה ח א. אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם.


למה יש חולי נפש

שאלה: אם ד' ברא את האדם כדי לעובדו למה ברא חולי נפש ומפגרים?

תשובה: אינינו יודעים. אולי זה קשור למה שאירע לנשמתם לפני שנולדו. רמב"ן פרוש על איוב הקדמה ופרק לג. וגם למה שיקרה לנשמה אחרי המות.


אמונה בעצמו

שאלה: מה שמרן הרב קוק כותב באורות התורה יא שכל אדם צריך להאמין בעצמו מתייחס רק לצדיקים גדולים?

תשובה: כל אחד צריך להאמין שיש לו נשמה קדושה ובעזרת לימוד תורה ידע באיזו דרך לילך.


לא לשמה

שאלה: מי שעובד כל חייו את ד' לא לשמה – יש לזה ערך?

תשובה: ודאי. ערך גדול מאוד. נפש החיים שער ד.