שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס - דף קא' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:24, 6 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''הסתכלות בצפרנים בהבדלה''' '''שאלה:''' האם מסתכלים בצפרנים לפני ברכת מאורי האש או אחר כך? '''...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

הסתכלות בצפרנים בהבדלה

שאלה: האם מסתכלים בצפרנים לפני ברכת מאורי האש או אחר כך?

תשובה: מחלוקת. ויש להביט לפני, כדין ברכות השבח. פסקי תשובות רצו ה.


כלל ישראל

שאלה: האם זה נכון שמי שמוציא אחרים מכלל ישראל, מוציא את עצמו?

תשובה: כן. פרי הארץ. מובא בעולת ראיה ב תסח.


פסיכולוגיה

שאלה: האם פסיכולוגיה היא מדע מדוייק?

תשובה: לא. משתדלת מאוד להיות יותר ויותר מדעית. יש גם ערבוב של השקפות עולם פסיכולוגים לא מצליחים בכל הטיפולים. אבל על מה שמצליחים, מגיע להם גן עדן.


חייזרים

שאלה: האם לפי היהדות אין חיים על כוכבים אחרים כלומר חייזרים?

תשובה: אין על זה ידיעות לא לכאן ולא לכאן (ועיין המהר"ל, נתיבות עולם, נתיב התורה יד. בזמן הטיסה הראשונה של האמריקאים לירח, התחוללה מחלוקת סוערת האם יש חיים על פני כוכבים אחרים. האדמו"ר מסטמאר אמר בוודאות שאין חיים על פני כוכבים אחרים, וראייה לדבר, שאם ישנם יצורים על פני כוכבים אחרים, הרב מפוניבז' – הג"ר יוסף שלמה כהנמן, שהיה מגייס כסף מוצלח מאוד לישיבתו בבני ברק, כבר היה נוסע לשם לגייס כסף... ס' בונים של ר' חנוך טללער עמ' 352 – רשם מ"צ).


הרב והמפקד

שאלה: מי קובע, הרב או המפקד?

תשובה: הרב, והתורה קובעת כלל לשמוע למפקד. זה הכלל.


אליהו הנביא

שאלה: האם בימינו אליהו הנביא מגיע לפעמים לאנשים בצורת אדם רגיל?

תשובה: לא. רק קדושים עליונים יחידים זוכים לגילוי אליהו (עיין ס' חיי עולם פרק ל, שהג"ר חיים קניבסקי רשם הרבה מקומות בגמרא בבלי וירושלמי, מדרשים וספרי קודש שבישרו על גילוי אליהו הנביא וכתב בסוף ועוד כמה גדולי ישראל ז"ל שזכו לגילוי אליהו כמבואר בהרבה ספרים הק' – רשם מ"צ).


חילוניות

שאלה: מה הבעיה להיות חילוני, אם יש לי מידות טובות ואני תורם למדינה?

תשובה: אז אתה דומה לחסיד אומות העולם. אלא יש להוסיף קדושה. הנשמה הישראלית אינה מוותרת עליה.


חרדים

שאלה: אם חרדים לא הולכים לצבא, איך הם תורמים למדינה?

תשובה: בתורה ומצוות, מידות טובות ומעשים טובים. כמובן, אין זה פותר מצבא.


בנות וגמרא

שאלה: האם לדעת הרב מותר ללמד לבנות גמרא?

תשובה: אין לי דעת פרטית אלא מה שנפסק שולחן ערוך יו"ד רמו ו שאסור.


תחשוב טוב

שאלה: האם יש יסוד אמוני ש"תחשוב טוב ויהיה טוב"?

תשובה: אין זה ברור כל עוד אין הבטחה אלקית מפורשת. ספר המספיק לעובדי ד' לרבנו אברהם בן הרמב"ם, שער הביטחון.


גיוס לומדי תורה

שאלה: למה נענש אברהם אבינו על שעשה אנגריא בתלמידי חכמים אם גם לומדי תורה חייבים בשאלה?

תשובה: זו לא היתה מלחמת מצוה (שו"ת שאילת שלמה א שסח – רשם מ"צ).


ישיבה מעורבת באוטובוס

שאלה: אם חרדי מצווה על אשתי שיושבת לידי לעבור אחורה, מה לעשות?

תשובה: להתעלם. אין זה אוטובוס פרטי שלו.


פגיעה במסגד

שאלה: האם מותר לפגוע במסגד שעושה הסתה וקריאת הרג ליהודים?

תשובה: ודאי. אבל רק צה"ל.


תפלה לשבויים ונעדרים

שאלה: שמעתי שאין עניין להתפלל לשבויים ונעדרים מסולטן יעקב, כי ברור שהם הלכו לעולמם?

תשובה: כן. כך קבעה מזמן הרבנות הצבאית ביחד עם תלמידי חכמים גדולים. ד' ינקום דמם.


צילום מתפרעים גויים בשבת

שאלה: האם מותר לצלם בשבת ערבים שמתפרעים ואחר כך מאשימים אותנו בשקר?

תשובה: כן. זה חלק מן המלחמה שארץ ישראל תהיה תחת ריבונותינו השלמה, כמו שכתוב עד רדתה. שבת יט.

שער ארוך

שאלה: מותר לבן לגדל שער ארוך?

תשובה: לא. שלוש בעיות. א. חציצה בתפילין וברכה לבטלה. ב. חוקות הגויים של שחץ וגאוה. ג. לא ילבש, של טיפול בגוף והבלטת יופיו של הגבר (שו"ת שאילת שלמה א כג).

שאלה: אז איך יש דתיים עם שער ארוך?

תשובה: או שלא יודעים שאסור או שיודעים ונכנעים ליצר הרע.


יהדות

שאלה: אם יהדות זו דת, אז גוי שישמור מצוות יהיה יהודי?

תשובה: לא, אלא אם כן יתגייר. יהדות, זו סגולה נשמתית, שבאה לידי גילוי על ידי דת.


אללה

שאלה: האם אללה נחשב שם ד'?

תשובה: כן. גם שם ד' בלועזית הוא שם ד'.


ריטורנו

שאלה: האם מרכז ריטורנו לגמילה מהתמכרויות הוא טוב?

תשובה: טוב מאוד.


שירת אשה

שאלה: אם אני שולט על עצמי ואין יצרי מתעורר בשמיעת שירת נשים ואני רק נהנה מעצם השירה, מותר לי?

תשובה: ודאי לא. יש איסור כפול. א. איסור הנאה מאשה שאינה שלו. ב. גירוי היצר. ועיין מסילת ישרים פרק יא.


ביקור חולים בטלפון

שאלה: האם יוצאים ידי ביקור חולים בטלפון?

תשובה: תלוי בצרכים של החולים (שו"ת אגרות משה יו"ד א רכג. שו"ת חלקת יעקב ב קכח – רשם מ"צ).


כבוד חברי

שאלה: אדם האומר לחברו שהוא מדבר שטויות, האם זה נחשב לבזיון?

תשובה: כן. בכל ההלכות האלה, יחשוב מה היה מרגיש אם היו מתבטאים כך כלפיו.


מה שלומך צדיק

שאלה: שמעתי שאין לכנות חבר בשם צדיק כי זה מעורר עליו קטרוג מן השמים ונסיונות. כך הוא?

תשובה: אין בעיה כזאת. אך בכל זאת אין להוזיל את התואר צדיק ולכנות כן כל אדם.


שכח ברכה

שאלה: שכחתי אם ברכתי ברכה אחרונה אחרי אכילה. מה לעשות?

תשובה: לברך במחשבה כי יש אומרים שיוצאים ידי חובה ומאידך אין ברכה לבטלה (פרמ"ג רט. בא"ח מטות יד – רשם מ"צ).


שנת 2012

שאלה: התפרסם על פי אמונות שונות ש-2012 היא השנה האחרונה לעולם. יש לזה בסיס?

תשובה: הבלים. הבלים מיובאים ממרכז אמריקה. כאילו אין לנו די הבלים שלנו.


נישואי דינה

שאלה: איך יש דעה ששמעון התחתן עם דינה שהיתה אחות מאב ואם כן אסורה לבני נח?

תשובה: אמנם כך פסק הרמב"ם אך יש תנאים בסנהדרין נח שבן נח מותר.


לימודי חול

שאלה: שמעתי רב אומר שאסור ללמוד לימודי חול רק לימודי קודש ושהלומדים חול הם מתיוונים?

תשובה: איפה זה כתוב!?


זהירות מופרזת

שאלה: כיצד אני מודד זהירות מופרזת?

תשובה: מסילת ישרים פרק ט: "ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיהיה".


הרבי מלובביץ שאלה: האם הרבי מלובביץ היה נביא?

תשובה: לא. אבל כן תלמיד חכם גדול.


שעטנז

שאלה: האם מותר למדוד בחנות בגד שהוא ספק שעטנז?

תשובה: מותר. כי זה לא לשם לבישה אלא לשם מדידה.


עיתונים

שאלה: כיצד אדע איך מתנהלת מדינתנו שהיא אתחלתא דגאולה אם לא אקרא עיתון?

תשובה: יודעים בלי עיתון.


תשלום שכר

שאלה: עבדתי כשכיר יום, עברו חודשיים ולא שילמו לי. האם להעיר או שאני עובר על היות כנושה?

תשובה: בודאי לתבוע שישלם מיד! נושה זה אם אין לו במה לשלם. שימכור חפצי ביתו ויהיה לו במה לשלם.


ערב רב

שאלה: האם יש בתוכנו ערב רב?

תשובה: יש ניצוצות ערב רב אצל אנשים רבים. עיין אבן שלמה יא.


דתיים וחילונים

שאלה: למה יש כל הזמן עימותים בין דתיים לחילוניים?

תשובה: אין כל הזמן, 99% הם ידידים וחברים. יש אנשים בודדים שעושים עימותים, הם אינם מייצגים, אבל אותם התקשורת מציגה.


כל האוכל דג

שאלה: מה המקור לאמירה, כל האוכל דג ביום דג ניצל מדג (דין גיהנם)?

תשובה: אין לזה מקור.


ילד גונב

שאלה: הילד שלנו גונב לנו כסף בבית כבר זמן רב. מה לעשות?

תשובה: א. לתת לו כסף כיס שבועי או יומי באופן הגון כדי למעט את הפיתוי. ב. להסתיר היטב כל כסף שיש בבית כדי למעט הפיתוי. ג. לשדר לו שהוא ישר ושאתם רואים בהתנהגות ומעידה חד פעמיות. ד. לספר לו סיפורי יושר. ה. להתאזר בסבלנות, כי בעיה מושרשת לא נפתרת בן רגע.


תורה בשינה

שאלה: האם מדבר דברי תורה מתוך שינה מקבל שכר?

תשובה: לא. כי לא היה רצונו וגם לא עונש, אם מדבר דבר אסור.


יוצאי מרוקו

שאלה: האם יהודים ממוצא מרוקו יכולים לנהוג בכל כפי הספר ילקוט יוסף בהלכות ובנוסחי תפילות או לפי אבותיו?

תשובה: הכל כפי אבותיו.


הכלאה

שאלה: האם מותר לבצע הכלאה בין גרעינים שונים?

תשובה: הגר"ש ישראלי התיר כי אין זה בין צמחים שלמים.


סגולה נגד סרטן

שאלה: האם זה נכון ששמירת הלשון לא רק מרפאה סרטן אלא גם מונעת את עצם החולי?

תשובה: כל מצוה מביאה ברכה, ובודאי שמירת הלשון מועילה יותר מכל מיני סגולת שאינן מצוות.


זכר לחורבן

שאלה: האם מותר שאמה על אמה זכר לחורבן תהיה יפה: זכוכית עם כיתוב אם אשחכך?

תשובה: לא. זה צריך להיות בעצמו מעין חורבן.


מדריכת כלות

שאלה: המליצו עבורי מדריכת כלות מנוסה וטובה במחיר של 1200 שקל. זה הגיוני?

תשובה: הגיוני מאוד. אם אין לך אמצעים לשלם, אז תצמצמי הוצאות החתונה. זה יותר חשוב.


מדריך חתנים

שאלה: כמה כסף יש לתת למדריך חתנים?

תשובה: אין קבוע. אני ממליץ אלף שקל.


נישואים אזרחיים

שאלה: מי שהתחתן בנישואים אזרחיים, האם זקוק לגט?

תשובה: תלוי בנסיבות. על פי רוב, אם זה בחו"ל בלית ברירה לאן צריך גט, ואם זה בארץ, מתוך ברירה, צריך גט. אך כאמור, צריך לשאול בית-דין בכל מקרה (ע' כתבי הגרי"א הענקין א 117-87. שו"ת אגרות משה אה"ע א עד - רשם מ"צ).


שינויים בחופה

שאלה: אני עומדת להתחתן, ורוצה להיות שותפה. האם אוכל אני לברך שהחיינו?

תשובה: בודאי. אחרי שאת מקבלת את הטבעת, לברך בשקט. כידוע שהחיינו אפשר לומר בשקט כי אומרים לד' ולא לעשות הצגה.

שאלה: האם אוכל לומר אם אשכחך?

תשובה: בודאי. בזמן שהחתן שובר את הכוס. כמובן בשקט, הרי זה בשביל לזכור את החורבן ולא כדי לעשות הצגות.

שאלה: האם הרבנית שלי תוכל לדבר תחת החופה, - היא מאוד יקרה לי?

תשובה: גם זה דבר אישי, ולא נושא להצגה, לכן שתתן לך דבר תורה אישי ביחידות.


קבלת פנים בחתונה

שאלה: האם לאכול בשולחן מזון של קבלת פנים בחתונה, יש דין אוכל בשוק?

תשובה: לא. כי זה מיועד לאכילה. אבל אין לו להיות צמוד לשולחן. אלא לקחת מזון ולעמוד בצד.


תפילת חתן

שאלה: האם יש היתר לחתן להתפלל בשבעה ימי המשתה ביחידות?

תשובה: לא. עליו להתפלל במנין. גם למחרת ליל כלולות, אלא אם כן הוא אנוס על ידי עייפות.


דרשת חתן

שאלה: האם יש להפסיק דרשת חתן על ידי שירים?

תשובה: מנהג שיש לחדול ממנו.


טבעת נישואים

שאלה: האם זה נכון שאם טבעת נישואים אינה חלקה, היא גורמת צרות?

תשובה: אין זה נכון. אבל לכתחילה יש צורך בטבעת נישואים פשוטה. היסוד הוא שלא תטעה הכלה בערכה ותתקדש בחושבה שהיא שוה הרבה יותר מאשר מחירה, ואין זה שייך בימינו.


חופה לפני שקיעה

שאלה: האם יש ענין לערוך חופה דווקא לפני השקיעה?

תשובה: לא, אפשר גם אחרי צאת הכוכבים. אם עורכים אותה בין השמשות, צריך לדייק מה כותבים בכתובה.

==
==