שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קלה' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־20:57, 19 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''גיוס תלמידי ישיבה''' '''שאלה:''' נכון שצבא הוא מצוה, אבל זו מצוה שאפשר לעשות על ידי אחרים, ו...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

גיוס תלמידי ישיבה

שאלה: נכון שצבא הוא מצוה, אבל זו מצוה שאפשר לעשות על ידי אחרים, ותלמוד תורה דוחה מצוה כזאת. מועד קטן ט?

תשובה: חסרים עתה בצה"ל למילוי כל התפקידים 8000 חיילים. אגב, חסרים 1000 משגיחי כשרות, שזה תפקיד מאוד חשוב וקדוש שמתאים לתלמיד ישיבה חרדי.


פגיעה בכבוד שאול המלך

שאלה: שימשתי בתור רב באמריקה רבות שנים. לימדתי על שאול המלך הרבה פעמים, ומלבד דברי שבח, תיארתי אותו עם בעיות פסיכולוגיות וככעסן ועוד ביטויי קלון. כעת אני באמצע ספרו של הרב "תורת אמת" והבנתי שפגעתי בכבודו של שאול המלך, ושאני צריך ללכת לקברו עם מניין לבקש מחילה.

תשובה: יישר כח! אגב, לא ידוע מקומו של קברו. שמואל ב כא יד.


תנ"ך וביקורות המקרא

שאלה: האם מרן הרב קוק סבר שיש לקרוא את דברי ביקורת המקרא כדי שנוכל להתמודד ואפילו להרוויח מן המאבק?

תשובה: הוא סבר שיש להתרחק ולהתעלם לגמרי מן השקר המסואב הזה, לא להיכנס בפרטי הסתירות שהוא מעלה, אלא להתחזק באמונת קדושת התורה ואלוהיותה. אגרת תעח. מאמרי הראיה 177. אדר היקר מב-מג.


פולארד

שאלה: האם מותר לתרום ממעשר כספים עבור פולארד?

תשובה: כן. מעשר זה לעניים. והוא מאוד עני מכל הבחינות.


תחיית המתים בראש השנה

שאלה: האם יכולה להיות תחיית המתים בראש השנה?

תשובה: אין סומכים על הנס.


סעודת בר מצוה

שאלה: האם סעודת בר מצוה יכולה להיות חלבית?

תשובה: כן. גם שאר סעודות צתוה, העיקר שיהיה מכובד (עיין פסקי תשובות קצד בהערות. שו"ת תשובות והנהגות ב תפה. ג רצד – רשם מ"צ).


בעל חיים טמא

שאלה: האם מותר לגדל בבית בעל חיים או עוף טמא?

תשובה: כן, אם אינו מסוג שאוכלים. ב"י יו"ד קיז. שו"ע שם. ברכ"י שם.


פירושים לתנ"ך

שאלה: האם יש רק פירוש אחד לתנ"ך וכל השאר הם כפירה וחורבן?

תשובה: ודאי לא. פתח תנ"ך ותמצא כמה פירושים של רבותינו הקדושים. יש שבעים פנים לתורה. אך יש גם פן שבעים ואחד מחוץ לתורה. המבחן הוא נקודת המוצא של אמונה והמטרה של מצוות ויראת שמים, כדברי מרן הרב קוק על ראשית ואחרית. אגרת תעח.


יום הולדת

שאלה: האם יש ערך שאחגוג יום הולדת?

תשובה: העיקר – לעשות חשבון נפש. רבנו הרב צבי יהודה.


קטנוע

שאלה: האם יש איסור לנהוג על קטנוע מפני סכנת נפשות?

תשובה: לא. כי זה נדיר. עדיף שלא, אך מותר. אך מאוד להיזהר.


צדיק

שאלה: כולם קוראים לי צדיק, ואני יודע שאני לא. היתכן שבגלל זה יהיה עליי עין הרע?

תשובה: לא. אין קשר. אבל למד הרבה מסילת ישרים.


מוקצה וצער בעלי חיים

שאלה: מותר לטלטל מוקצה בשביל צער בעלי חיים?

תשובה: מחלוקת. מ"ב שה ע. ויש להקל. חזו"א או"ח נב טז.


תנ"ך וכפירה

שאלה: יש טוענים שבלימוד התנ"ך החדש יש גם דברי כפירה, אבל כנגד זה התומכים בו משיבים שחלק ניכר מהציטוטים הוצאו מהקשרם ואין כפירה?

תשובה: גם מיעוט כפירה אסור. אין בזה דין ביטול ברוב.


שלמה המלך

שאלה: האם אלף נשים לשלמה המלך זה כפשוטו? כיצד להבין?

תשובה: כפשוטו. נושא מורכב לסמ"ס. אפשר לעיין בסיפרי נסיכי אדם.


עיתונים

שאלה: האם יש בעיה בקריאת עיתונים?

תשובה: ביטול תורה גמור. בודאי אדם רוצה לדעת מה קורה, אך אין שום צורך להיכנס לפרטים ולפרטי פרטים כמו בעיתון, במיוחד שיש הרבה פעמים גם לשון הרע, מחלוקת, ליצנות וחוסר צניעות. החפץ חיים בזכור מרים פרק כג.


איפור קבוע

שאלה: מותר לעשות איפור קבוע או זה אסור משום כתובת קעקע?

תשובה: מותר בצירוף כמה שיטות. א. אין זה כתיבה או ציור אלא צביעה. ב. אין זה ממש קבוע אלא דוהה במשך השנים כי אינו כה עמוק. ג. אין זה לעבודה זרה. טהרת הבית לגר"ע יוסף חלק ג (עיין שו"ת שבט הלוי י קלז. שו"ת להורות נתן י סד – רשם מ"צ).


טבעת לגבר

שאלה: אשתי מאוד רוצה שאענוד טבעת. מה לעשות?

תשובה: איש כשר עושה רצון אשתו (עיין שו"ת אגרות משה אה"ע ד לב ב. שו"ת שאילת שלמה א תכו - רשם מ"צ).


צוואה

שאלה: האם כתיבת צוואה לא עושה לי עין הרע?

תשובה: ודאי לא. ויש גם סוברים שזו סגולה לאריכות ימים.


ללא כח ללמוד

שאלה: אם אין כח ללמוד ולהתרכז, מה לעשות?

תשובה: ללמוד דברים קלים להבנה. האר"י. שער המצוות ואתחנן. פסקי תשובות קנה 40.


שיחת חולין

שאלה: האם יש מקום לשיחת חולין על דא ועל דא, או זה סתם ביטול תורה ואין לה מקום?

תשובה: ממ"ח דברים שהתורה נקנית – מיעוט שיחה. אבות ו ו. כלומר מיעוטן יפה. תאפרת ישראל שם. היא אמצעי ולא מטרה, לכן יש למעט להכרחי. וזה שלשה סוגים. א. לנוח בלימוד מידי פעם כדי לא להיכנס ללחץ. תפא"י שם. שמונה פרקים ה. פס"ת קנה 42 בשם הגר"א. ב. לעשות חסד לאדם לחוץ או עצוב. וזו מצוה של והלכת בדרכיו. פס"ת שם. ג. לרפא את עצמו במקרה של דכאון וכדומה. פלא יועץ ערך טיול. פס"ת שם. והעיקר שלא יהיו דברי לשון הרע, שקרים, עלבונות, ושאר דברים אסורים.


חייל לא קרבי

שאלה: חייל שלא משרת ביחידה קרבי, האם הוא מקיים מצוות שירות בצה"ל? ואם לא, הלא עדיף ללמוד תורה מאשר לשרת בצבא בלוגיסטיקה?

תשובה: ודאי מקיים את המצוה, בגלל שלצבא צריך גם חיילים לא קרביים. הרי אם אין נשק, לוגיסטיקה, מזון, מודיעין וכו' אי אפשר להילחם. וזה כבר נאמר ע"י אברהם אבינו ודוד המלך שהיוצא למלחמה והיושב על הכלים יחלוקו את השלל בשווה. בראשית יד כד עם רש"י. שמואל א ל כד. כאן נקבע שהיושב על הכלים חשוב כמו הלוחם. כולם הכרחיים וחיוניים.


נזק לצה"ל

שאלה: אני חייל בסדנת רכבים, הגיע אלינו רכב מפונצ'ר ב-4 הגלגלים, והנהג סיפר שמתנחלים עשו זאת בזמן שמחלקתו עם הרכב שמרו עליהם. אין צורך לספר את חילול השם שנעשה בבסיס בעקבות זאת. האם הרב יוכל להתריע ולהודיע על חומרת המעשה, אני בטוח שזה יעשה נחת רוח למעלה?

תשובה: כולם יודעים שזה מעשה מרושע ומושחת, ורק בודדים עושים זאת החכמים בעיניהם שאינם שומעים לאף אחד. ד' ירחם עליהם.


מי שאין לו זמן ללמוד

שאלה: אני מאוד טרוד בצבא ואיני מוצא זמן ללמוד תורה. מה לעשות? תשובה: גם למעט לימוד יש ערך. "אלו דברים שאין להם שיעור... תלמוד תורה". משנה פאה א א. כולל שיעור למטה, שאפילו מילה אחת יש לה ערך של לימוד. הגר"א שנות אליהו. וכדאי לדעת בעל פה משניות, כדי לנצל כל רגע פנוי.


תפלה עם נשק

שאלה: האם יש בעיה שחייל יתפלל עם נשק?

תשובה: אין להתפלל עם נשק. יש להורידו ולכסותו. אלא אם כן אין ברירה.

שאלה: מותר לעלות לדוכן עם נשק?

תשובה: לא מצאנו בפירוש שאסור (עי' פירוש הרב על קצשו"ע יג ב – רשם מ"צ).


מזון מיותר בצבא

שאלה: אני נהג במשאית ומחלק מזון. אם נשאר מזון מיותר, האם במקום לזרוק אותו אני יכול לקחת לעצמי?

תשובה: נראה שההוראות אוסרות. שאל את המפקד שלך.


בשר בצבא

שאלה: אני מקפיד לאכול חלק ובצבא אין. מותר לאכול?

תשובה: כן. זה כמו העובר קבוע למדינה אחרת. שאל הרב הצבאי.


קצין דרוזי

שאלה: האם מותר להצדיע לקצין דרוזי?

תשובה: כן. כבוד צה"ל.


מרוץ מעורב

שאלה: אני חייל גולני. האם מותר לרוץ מרוץ גולני שהוא מעורב?

תשובה: אסור. אין זה צנוע. שאל בקו לחיילים של הרבנות הצבאית 0578175767.


סליחות לחייל

שאלה: האם חייל קרבי חייב בסליחות?

תשובה: אם אין זה פוגע בפעילות הצבאית.


מכנסיים לבת

שאלה: האם מותר לבת המשרתת בצבא ללבוש מכנסים כאשר היא במדי ב'?

תשובה: לא. מכנסים הם איסור עצמי. אגב, אין לה גם היתר להתגייס (עיין שו"ת מנחת יצחק ב קח. שו"ת ציץ אליעזר יא סב. שו"ת שבט הלוי ב סג. ו קיח. שו"ת יביא עומר ו יו"ד יד – רשם מ"צ).

==

==