שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קלד' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־16:08, 19 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''תנ"ך ועלבון''' '''שאלה:''' תלמידי חכמים נעלבו על כך שחולקים על שיטתם בלימוד תנ"ך? '''תשובה:'''...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

תנ"ך ועלבון

שאלה: תלמידי חכמים נעלבו על כך שחולקים על שיטתם בלימוד תנ"ך?

תשובה: הרבה פעמים יש חילוקי דעות, ואין זו סיבה להיעלב. אבל האם גם להעליב את אברהם אבינו בפירושים שונים הוא מותר?


תנ"ך וקנאות

שאלה: האם הגישה בלימוד תנ"ך שפוסלת גישה אחרת אינה קנאות? למה לא סובלנות?

תשובה: אכן לפעמים יש קנאות. מרן הרב קוק מסביר שכלליות מביאה ודאות שמביאה בעצמה יחוד, כלומר עמידה על שיטה אחת בלבד. עיין אורות עמ' קל.


תחרות תלמידי חכמים

שאלה: איך להסביר ששני תלמידי חכמים הם תלמידים של אותו רב, ויש ביניהם מחלוקת גדולה?

תשובה: אומר האר"י שכאשר יונקים מאותו שורש, יש תחרות לא מודעת בין הנשמות שכל אחת רוצה לינוק את כל השפע, לכן יש התנגדות והתנגשות. אם יהיו מודעים לזה אדרבה היו אוהבים זה את זה ומשלימים זה את זה.


גויים בברית מילה

שאלה: מותר שגויים יהיו נוכחים בבית מילה? משפחה של גר צדק?

תשובה: מותר.

שאלה: בבית-כנסת?

תשובה: מותר, בלי צלב עליהם. לא תביא תועבה אל ביתך. גם בבית (דברים ז כו. עבודה זרה כא – רשם מ"צ).


"מקובלים"

שאלה: בני חולה בסכיזופרניה כמה שנים, והלך למקובל שאמר לו לחדול מהטיפול התרופתי, מה שעלול להובילו לסכנה נפשית. האם לשמוע לו?

תשובה: איסור חמור לשמוע לו.


להיות עצמי

שאלה: האם אפשר להגדיר אידיאל החיים: להיות עצמי?

תשובה: לא. גם בהמה היא ככה. אלא: להיות מעל עצמי.


רב גדול

שאלה: אמרתי שבעיניי רב גדול זה רב שלא רודף אחרי כסף, כח, כבוד ותאוה. זה נכון?

תשובה: כן.מרן הרב קוק

שאלה: מה הנקודה המרכזית של מרן הרב קוק?

תשובה: תשובה. הקדמת אורות התשובה. אך תשובה במובן הרחב והעמוק, כמבואר באותו ספר.


משיח

שאלה: יש אומרים על רב אחד עתה שהוא המשיח. יתכן?

תשובה: הבל! הרי המשיח "ירום נשא וגבה מאד". ישעיה נב יג. מאברהם, יצחק, יעקב ומשה. תנחומא תולדות יד.


עולם הבא

שאלה: מצד אחד יש כל מיני הגדרות לזכות או להפסיד עולם הבא, מצד שני, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כיצד?

תשובה: יש חלק כלל ישראלי קבוע ויש חלק אישי התלוי באדם. רבי מנחם ריקאנטי.


קבורה בקומות

שאלה: האם קבורה בקומות מותרת?

תשובה: כן. אגב, אין לחשוד את החברא קדישא שיעשו איסור (וכן פסקו הגר"מ אליהו והגר"ע יוסף – רשם מ"צ).


ישיבת חרדית

שאלה: אני מתלבט בין להישאר בישיבה חרדית בה אני לומד טוב גמרא אבל הויכוחים שם מעייפים אותי רוחנית או לעבור לישיבה גבוהה ציונית?

תשובה: אין סתירה. לך לישיבה ציונית ברמה לימודית גבוהה מאוד.


מחלוקת על התנ"ך

שאלה: למה להגיב בצורה חריפה על הדרך החדשה של משרד החינוך על לימוד תנ"ך? למה לא לשבת ולדון יחד?

תשובה: בודאי שזו הדרך הנכונה, ולא לקבוע עובדות ואחר כך להציע לדון כדי להשיג שקט. אלא אתה צודק, קודם יש לדון ועל פי זה לקבוע עובדות.


שיטות בלימוד תנ"ך

שאלה: למה להביע ביקורת על ישיבות אחרות שלומדים תנ"ך בצורה אחרת? כל אחת רשאית ללמוד כרצונה?

תשובה: אכן. כל הישיבות הן קדושות וחשובות. ואל זאת השאלה, אלא מה השיטה שעל פיה ילמדו כל ילדי ישראל – חדשה או מסורתית.


טבעת נישואים בכרטיס אשראי

שאלה: מותר לקנות טבעת נישואים בכרטיס אשראי?

תשובה: כן אם מועד הפרעון חל לפני החתונה. אם לא, ראוי לשלם במזומן שקל אחד.


גדר ההפרדה

שאלה: האם מותר להרוס כלי שמשתמשים בו לבנות את "גדר ההפרדה"?

תשובה: לא זו הדרך.


שארית הטבור

שאלה: כשנופלת שארית הטבור מן התינוק, מה לעשות איתו?

תשובה: לפח.


מזוזה

שאלה: זה בסדר שתהיה מזוזה רק בדלת הראשית עד שנקנה לכל החדרים?

תשובה: לא. אז בינתיים לשאול מגמ"ח.


שלוחי מצוה

שאלה: מה המקור לכך ש"שלוחי מצוה אינם ניזוקין"? ולמה אנו רואים להיפך כמו במלחמה?

תשובה: פסחים ח ב. ושם שאם ההיזק שכיח, ניזוקין. אין זה מן היושר להקשות קושיות על דברים שלא ראית.


אינטרנט ופסול עדות

שאלה: האם מי שיש לו אינטרנט פסול לעדות?

תשובה: אין איסור באינטרנט. אך גם מי שעובר בו איסור אינו פסול. כמו לגבי לא תחמוד. עיין שו"ע חו"מ לב ד. לד כד. שו"ת מהר"ם לו לגבי עבירה שנתפשטה ברבים. וכן שו"ת רע"א צו.


אחריי

שאלה: האם יש מקור בתורה למה שאומרים בצה"ל: "אחריי"? כלומר, שהקצין הולך ראשון?

תשובה: "יפקוד ד'... איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם". במדבר כז טז-יז. אומרים חז"ל "'אשר יצא לפניהם', שלא יהא עושה כדרך שאחרים עושין שהן מוציאין את לגיונם ויושבין להן בתוך בתיהם, אלא אשר יצא לפניהם. שכן בדוד הוא אומר [שמואל א יח טז]: 'וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם'". ילקוט שמעוני פנחס תשעו. וכן גדעון: "ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשון". שופטים ז יז (עייין פירושו של הרב על יהושע עמ' 20-19 - רשם מ"צ).


צילום בשבת

שאלה: מותר בשבת בצבא לצלם הפגנות כדי למנוע התקפות תקשורתיות בצה"ל בעזרת הצגת תמונה שלמה?

תשובה: כן. זה חלק מן המלחמה למנוע כל החלשה של צה"ל. רמב"ם מלכים סוף פ"ז. עמק שאלה לנצי"ב קמג. כמובן עדיף בשינוי.


רבנות צבאית

שאלה: כדאי ללכת לקורס רבנים צבאיים?

תשובה: ודאי. הרבנות הצבאית עושה קידוש השם גדול מאוד בצבא, מהפכה ממש שכל הצבא מאושר ממנה. לכן, אם אתה מוכן להשקיע – לך, תביא ברכה.


ירי ראשון

שאלה: אני בצבא, יורה בפעם הראשונה ומאוד שמח. אני יכול לברך שהחיינו?

תשובה: כן. בשורה טובה. מצוה בראשונה (שו"ת אורח משפט רסח-רסט – רשם מ"צ).


אימונים ביום צום

שאלה: יש לי בצבא אימונים ביום צום, וכנראה אהיה מוכרח לשתות. מה לעשות?

תשובה: שאל הרב הצבאי אם האימונים האלו מוכרחים באותו יום, או את הקו לחיילים 057-8175767.מדים של שבת

שאלה: ייחדתי מדי צבא לשבת בלבד ועתה קיבלתי חדשים. מותר לי ליחדם לשבת וללבוש הקודמים ביום או זו ירידה מקודש לחול?

תשובה: מותר. כך נהגו בית שמאי כאשר קנו בשוק מזון יותר טוב (ביצה טז א – רשם מ"צ).


תפילת הדרך במסע

שאלה: האם במסע בצבא יש לומר תפילת הדרך?

תשובה: כן. רגיל. אשכנזים 4 ק"מ. ספרדים 72 דקות (שו"ת שאילת שלמה א פ-פב – רשם מ"צ).


טלפון צבאי

שאלה: מותר להתקשר שיחות אישיות בטלפון צבאי?

תשובה: לא. אלא אם כן זה חריג והכרחי ויש רשות. שאל בקו לחיילים של הרבנות הצבאית: 057-8175767.


זיוף בצבא

שאלה: מישהו שעובד איתי בצבא זייף מסמכים. האם לדווח, כי זה יגרום לו צרות?

תשובה: ודאי לדווח. אמת היא יסוד החיים, ובצבא זה פיקוח נפש ממש.

==

==