שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "שו"ת סמס דף קלב' (שו"ת)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "'''לימוד תנ"ך ופלגנות''' '''שאלה:''' האם לא כדאי לוותר על המחלוקת על התנ"ך כדי למנוע פלגנות, כפי...")
 
 
שורה 1: שורה 1:
 
'''לימוד תנ"ך ופלגנות'''
 
'''לימוד תנ"ך ופלגנות'''
 +
 
'''שאלה:''' האם לא כדאי לוותר על המחלוקת על התנ"ך כדי למנוע פלגנות, כפי דרכו של מרן הרב קוק?
 
'''שאלה:''' האם לא כדאי לוותר על המחלוקת על התנ"ך כדי למנוע פלגנות, כפי דרכו של מרן הרב קוק?
'''תשובה:''' טיעון דמגוגי ידוע של סתימת הפה וכל ביקורת בשם מניעת פלגנות. וכבר כתב מרן הרב קוק: "והטענה גדול השלום אינה נאותה כאן כלל, כי להשיב על דעות רעות אין נחוץ כלל מחלוקת, גם אין תועלת במחלוקת, כ"א להשיב בדברים של טעם, ובזה אין הירוס כלל אל השלום". גנזי הראיה ג 27.
+
 
 +
'''תשובה:''' טיעון דמגוגי ידוע של סתימת הפה וכל ביקורת בשם מניעת פלגנות. וכבר כתב מרן הרב קוק:  
 +
"והטענה גדול השלום אינה נאותה כאן כלל, כי להשיב על דעות רעות אין נחוץ כלל מחלוקת, גם אין תועלת  
 +
במחלוקת, כ"א להשיב בדברים של טעם, ובזה אין הירוס כלל אל השלום". גנזי הראיה ג 27.
 +
 
 +
 
  
 
'''תנ"ך בגובה עיניים'''
 
'''תנ"ך בגובה עיניים'''
 +
 
'''שאלה:''' האם תנ"ך בגובה עיניים הוא משבעים פנים לתורה?
 
'''שאלה:''' האם תנ"ך בגובה עיניים הוא משבעים פנים לתורה?
 +
 
'''תשובה:''' לא. הוא טעות.
 
'''תשובה:''' לא. הוא טעות.
 +
 +
  
 
'''חניה'''
 
'''חניה'''
 +
 
'''שאלה:''' האם יש איסור גזל לחנות בלי לשלם במקום מיועד לחניה?
 
'''שאלה:''' האם יש איסור גזל לחנות בלי לשלם במקום מיועד לחניה?
 +
 
'''תשובה:''' כן.
 
'''תשובה:''' כן.
 +
 +
  
 
'''שמלת כלה'''
 
'''שמלת כלה'''
 +
 
'''שאלה:''' האם מותרת שמלת כלה בצבע שמנת ולא לבן?
 
'''שאלה:''' האם מותרת שמלת כלה בצבע שמנת ולא לבן?
 +
 
'''תשובה:''' כן.
 
'''תשובה:''' כן.
 +
 +
  
 
'''מעמד הרב'''
 
'''מעמד הרב'''
'''שאלה:''' במקומנו יש רב שלדעתי עושה טעויות, דיברנו איתו ולא עזר, האם מותר לנו תלמידי החכמים שבמקום להילחם נגדו?
+
 
 +
'''שאלה:''' במקומנו יש רב שלדעתי עושה טעויות, דיברנו איתו ולא עזר, האם מותר לנו תלמידי החכמים  
 +
שבמקום להילחם נגדו?
 +
 
 
'''תשובה:''' ודאי לא. אדרבה עליכם מוטלת החובה לחזקו בכל דרך אפשרית. פלא יועץ ערך משפט ודין.
 
'''תשובה:''' ודאי לא. אדרבה עליכם מוטלת החובה לחזקו בכל דרך אפשרית. פלא יועץ ערך משפט ודין.
 +
 +
  
 
'''להיות בשמחה'''
 
'''להיות בשמחה'''
 +
 
'''שאלה:''' למה יש להיות בשמחה, הרי יש דברים רעים רבים?
 
'''שאלה:''' למה יש להיות בשמחה, הרי יש דברים רעים רבים?
'''תשובה:''' אכן. אין להיות קיצוני - שמח על הכל או עצוב על הכל. אלא דרך ד' היא דרך האמצע, כדברי הרמב"ם: "ולא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת". הלכות דעות א ד.
+
 
 +
'''תשובה:''' אכן. אין להיות קיצוני - שמח על הכל או עצוב על הכל. אלא דרך ד' היא דרך האמצע, כדברי  
 +
הרמב"ם: "ולא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת". הלכות דעות א ד.
 +
 
 +
 
  
 
'''שנאה'''
 
'''שנאה'''
 +
 
'''שאלה:''' אם אני לא מדבר עם מישהו בגלל הרגשה שלילית, זה נקרא איסור שנאה?
 
'''שאלה:''' אם אני לא מדבר עם מישהו בגלל הרגשה שלילית, זה נקרא איסור שנאה?
 +
 
'''תשובה:''' כן, "שונא, כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה". משנה סנהדרין ג ה.
 
'''תשובה:''' כן, "שונא, כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה". משנה סנהדרין ג ה.
 +
 +
  
 
'''תנ"ך כספר מוסרי וציוני'''
 
'''תנ"ך כספר מוסרי וציוני'''
'''שאלה:''' האם מותר לומר שהנ"ךאים באו להזכיר תורת. זכרו תורת משה עבדי. לכן יש לומר תנ"ך ולא נ"ך. הוא ספר מוסרי וציוני?
+
 
 +
'''שאלה:''' האם מותר לומר שהנ"ךאים באו להזכיר תורת. זכרו תורת משה עבדי. לכן יש לומר תנ"ך ולא  
 +
נ"ך. הוא ספר מוסרי וציוני?
 +
 
 
'''תשובה:''' ודאי. אך לפני כן, הנבי
 
'''תשובה:''' ודאי. אך לפני כן, הנבי
 +
 +
  
 
'''לימוד תנ"ך'''
 
'''לימוד תנ"ך'''
 +
 
'''שאלה:''' האם אפשר ללמוד נ"ך בלי חז"ל?
 
'''שאלה:''' האם אפשר ללמוד נ"ך בלי חז"ל?
 +
 
'''תשובה:''' תורה שבכתב רק על פי תורה שבעל פה.
 
'''תשובה:''' תורה שבכתב רק על פי תורה שבעל פה.
 +
 +
  
 
'''תנ"ך יומי'''
 
'''תנ"ך יומי'''
 +
 
'''שאלה:''' כדאי ללמוד כל יום נ"ך?
 
'''שאלה:''' כדאי ללמוד כל יום נ"ך?
 +
 
'''תשובה:''' ודאי. כל יום שני פרקים עם רש"י ומצודות מדי שנה בשנה.
 
'''תשובה:''' ודאי. כל יום שני פרקים עם רש"י ומצודות מדי שנה בשנה.
 +
 +
  
 
'''כיפה'''
 
'''כיפה'''
 +
 
'''שאלה:''' שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?
 
'''שאלה:''' שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?
'''תשובה:''' זה מעיקר הדין, אך עתה שנהגו כל היהודים יראי השמים, חייבים. שו"ת מהרש"ל עב. שו"ע הגר"ז ב ו. משום דעת יהודית. ויש אומרים משום חוקות הגויים. חת"ס חו"מ קצא.
+
 
 +
'''תשובה:''' זה מעיקר הדין, אך עתה שנהגו כל היהודים יראי השמים, חייבים. שו"ת מהרש"ל עב. שו"ע  
 +
הגר"ז ב ו. משום דעת יהודית. ויש אומרים משום חוקות הגויים. חת"ס חו"מ קצא.
 +
 
 +
 
  
 
'''תוצרת כחול לבן'''
 
'''תוצרת כחול לבן'''
 +
 
'''שאלה:''' האם יש מעלה לקנות תוצרת ישראלית?
 
'''שאלה:''' האם יש מעלה לקנות תוצרת ישראלית?
 +
 
'''תשובה:''' בודאי. כמה שאפשר. הרי יש לחזק את הכלכלה שלנו.
 
'''תשובה:''' בודאי. כמה שאפשר. הרי יש לחזק את הכלכלה שלנו.
 +
 +
  
 
'''אתרי תנ"ך'''
 
'''אתרי תנ"ך'''
למה להתלונן שבאתרי העשרה של משרד החינוך היו פירושים נוצרים ותמונות נוצריות של האל, -- הרי הורדו אחרי שהתלוננו?
+
 
'''תשובה:''' למה להתלונן שבחנות מכרו בשר לא כשר, הרי הוא הורד מן המדפים אחרי שהתלוננו? אלא אין אמון במוכר, וכדי שיזכה בו מחדש, יש תנאים הלכתיים מיוחדים המכונים "תשובה של פרק זה בורר".
+
למה להתלונן שבאתרי העשרה של משרד החינוך היו פירושים נוצרים ותמונות נוצריות של האל, -- הרי  
 +
הורדו אחרי שהתלוננו?
 +
 
 +
'''תשובה:''' למה להתלונן שבחנות מכרו בשר לא כשר, הרי הוא הורד מן המדפים אחרי שהתלוננו? אלא  
 +
אין אמון במוכר, וכדי שיזכה בו מחדש, יש תנאים הלכתיים מיוחדים המכונים "תשובה של פרק זה בורר".
 +
 
 +
 
  
 
'''תנ"ך בגובה שמים'''
 
'''תנ"ך בגובה שמים'''
 +
 
'''שאלה:''' האם פירוש תנ"ך בגובה שמים ולא בגובה נמוך הוא לא נגד הפשט?
 
'''שאלה:''' האם פירוש תנ"ך בגובה שמים ולא בגובה נמוך הוא לא נגד הפשט?
'''תשובה:''' הפשט הוא כוונת הכתוב. למשל ד' אמר ליהושע בן נון: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם". יהושע ז יא. מצטייר חטא נורא של האומה, או ליתר דיוק ששה חטאים, שהרי כתוב: גם. ומה היה? אדם אחד לקח כמה פריטים מן השלל!
+
 
 +
'''תשובה:''' הפשט הוא כוונת הכתוב. למשל ד' אמר ליהושע בן נון: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר  
 +
צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם". יהושע ז יא. מצטייר חטא נורא של  
 +
האומה, או ליתר דיוק ששה חטאים, שהרי כתוב: גם. ומה היה? אדם אחד לקח כמה פריטים מן השלל!
 +
 
 +
 
  
 
'''מרן הרב קוק'''
 
'''מרן הרב קוק'''
 +
 
'''שאלה:''' האם הרב קוק היה חסיד או ליטאי?
 
'''שאלה:''' האם הרב קוק היה חסיד או ליטאי?
'''תשובה:''' מרן הרב קוק היה כולל הכל, האחדות הכוללת, אבל אורו של הגאון מוילנא שהוא התורה הוא עיקר, ואורו של הבעל שם טוב שהוא הנפשיות מצטרף אליו ומואר על ידו (אגרות הראיה ח"א אגרת רסו. מאמר "דרך התחיה", מאמרי הראיה 9-1 – רשם מ"צ).
+
 
 +
'''תשובה:''' מרן הרב קוק היה כולל הכל, האחדות הכוללת, אבל אורו של הגאון מוילנא שהוא התורה הוא  
 +
עיקר, ואורו של הבעל שם טוב שהוא הנפשיות מצטרף אליו ומואר על ידו (אגרות הראיה ח"א אגרת רסו.  
 +
מאמר "דרך התחיה", מאמרי הראיה 9-1 – רשם מ"צ).
 +
 
 +
 
  
 
'''פירות הארץ'''
 
'''פירות הארץ'''
 +
 
'''שאלה:''' יש מעלה באכילת פירות הארץ לעומת פירות ארצות אחרות?
 
'''שאלה:''' יש מעלה באכילת פירות הארץ לעומת פירות ארצות אחרות?
 +
 
'''תשובה:''' ודאי. א. חיזוק החקלאות שלנו. ב. שכינה שורה בפירות. ב"ח או"ח רח.
 
'''תשובה:''' ודאי. א. חיזוק החקלאות שלנו. ב. שכינה שורה בפירות. ב"ח או"ח רח.
 +
 +
  
 
'''מציצה בברית מילה'''
 
'''מציצה בברית מילה'''
'''שאלה:''' האם יש לבצע מציצה בברית מילה ישירות בפה או בעזרת שפופרת, כיון שהיו כמה מקרים שתינוקות נדבקו מהמוהל?
+
 
'''תשובה:''' אפשר ישירות, מקרים אלו מאוד נדירים, יותר נדירים מסכנה בחציית כביש. וכמובן יש לדאוג שהמוהל יהיה בריא. שו"ת דעת כהן קמ. אבל גם מותר על ידי שפופרת, זה בסדר גמור. שם קמא-קמב.
+
'''שאלה:''' האם יש לבצע מציצה בברית מילה ישירות בפה או בעזרת שפופרת, כיון שהיו כמה מקרים  
 +
שתינוקות נדבקו מהמוהל?
 +
 
 +
'''תשובה:''' אפשר ישירות, מקרים אלו מאוד נדירים, יותר נדירים מסכנה בחציית כביש. וכמובן יש לדאוג  
 +
שהמוהל יהיה בריא. שו"ת דעת כהן קמ. אבל גם מותר על ידי שפופרת, זה בסדר גמור. שם קמא-קמב.
 +
 
 +
 
  
 
'''ניסוי לפני נישואים'''
 
'''ניסוי לפני נישואים'''
'''שאלה:''' אני נפגשת עם בחורי ישיבות לשידוכים, וכבר שלשה מהם אמרו לי שכדי להיות בטוח להתאמה יש לעשות ניסוי אחרי שאני טובלת במקוה. מותר?
+
 
'''תשובה:''' חלילה! זנות (בנוסף לכך יש איסור לרווקה לטבול. באר היטב או"ח שג א. יו"ד קפג ו. ע' שו"ת הריב"ש תכב – רשם מ"צ)!
+
'''שאלה:''' אני נפגשת עם בחורי ישיבות לשידוכים, וכבר שלשה מהם אמרו לי שכדי להיות בטוח להתאמה  
 +
יש לעשות ניסוי אחרי שאני טובלת במקוה. מותר?
 +
 
 +
'''תשובה:''' חלילה! זנות (בנוסף לכך יש איסור לרווקה לטבול. באר היטב או"ח שג א. יו"ד קפג ו. ע' שו"ת  
 +
הריב"ש תכב – רשם מ"צ)!
 +
 
 +
 
  
 
'''בקבוק אחד'''
 
'''בקבוק אחד'''
 +
 
'''שאלה:''' אם אני נפגשת עם בחור לשידוכים ואין לנו כוסות, אפשר לשתות מאותו בקבוק?
 
'''שאלה:''' אם אני נפגשת עם בחור לשידוכים ואין לנו כוסות, אפשר לשתות מאותו בקבוק?
 +
 
'''תשובה:''' לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצור שו"ע קנב ח.
 
'''תשובה:''' לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצור שו"ע קנב ח.
 +
 +
  
 
'''סרטים'''
 
'''סרטים'''
 +
 
'''שאלה:''' האם מותר לי לראות סרטים להנאתי?
 
'''שאלה:''' האם מותר לי לראות סרטים להנאתי?
'''תשובה:''' בתנאי שהם סרטים כשרים, שאינם מעוררים רגשות נמוכים או פסולים אלא רגשות עדינים, קל וחומר מקריאת ספרים. שו"ע או"ח שז טז. ודומה לשאלה האם מותר לאכול להנאתי? והשתובה: מזון כשר, כן.
+
 
 +
'''תשובה:''' בתנאי שהם סרטים כשרים, שאינם מעוררים רגשות נמוכים או פסולים אלא רגשות עדינים, קל  
 +
וחומר מקריאת ספרים. שו"ע או"ח שז טז. ודומה לשאלה האם מותר לאכול להנאתי? והשתובה: מזון כשר,  
 +
כן.
 +
 
 
'''שאלה:''' ואם זה במטרה ללמוד את המקצוע?
 
'''שאלה:''' ואם זה במטרה ללמוד את המקצוע?
'''תשובה:''' אותה תשובה. בדומה לשאלה: האם מותר לאכול במסגרת לימוד מקצוע? והתשובה: מזון כשר, כן.  
+
 
 +
'''תשובה:''' אותה תשובה. בדומה לשאלה: האם מותר לאכול במסגרת לימוד מקצוע? והתשובה: מזון כשר,  
 +
כן.  
 +
 
 +
 
  
 
'''תפלה על תנ"ך בגובה שמים'''
 
'''תפלה על תנ"ך בגובה שמים'''
 +
 
'''שאלה:''' אני מפחד להיכשל שלא אקפיד על תנ"ך בגובה שמים. יש תפלה על זה?
 
'''שאלה:''' אני מפחד להיכשל שלא אקפיד על תנ"ך בגובה שמים. יש תפלה על זה?
'''תשובה:''' אני מאמין באמונה שלמה שהראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אני מאמין שרבותינו הקדושים הם מלאכים, שהראשונים מלאכים, שהאמוראים מלאכים, שהתנאים מלאכים, שאברהם יצחק ויעקב מלאכים, שמשה רבנו התקדש כמלאכים (רמב"ם הלכות יסודי התורה ז ו). יהי רצון מלפניך, אלהי ואלהי אבותי, שלא אכשל בכבודם, שאזכה להיות עפר תחת רגליהם , לשמוע דבריהם ולירא מפניהם, - כדי לעבוד אותך באמת ובתמים.
+
 
 +
'''תשובה:''' אני מאמין באמונה שלמה שהראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אני מאמין שרבותינו הקדושים  
 +
הם מלאכים, שהראשונים מלאכים, שהאמוראים מלאכים, שהתנאים מלאכים, שאברהם יצחק ויעקב  
 +
מלאכים, שמשה רבנו התקדש כמלאכים (רמב"ם הלכות יסודי התורה ז ו). יהי רצון מלפניך, אלהי ואלהי  
 +
אבותי, שלא אכשל בכבודם, שאזכה להיות עפר תחת רגליהם , לשמוע דבריהם ולירא מפניהם, - כדי  
 +
לעבוד אותך באמת ובתמים.
 +
 
 +
 
  
 
'''ראשונים כמלאכים בתנ"ך'''
 
'''ראשונים כמלאכים בתנ"ך'''
 +
 
'''שאלה:''' אם אבותינו ונביאינו שבתנ"ך הם מלאכים, כיצד יתכן שחטאו?
 
'''שאלה:''' אם אבותינו ונביאינו שבתנ"ך הם מלאכים, כיצד יתכן שחטאו?
 +
 
'''תשובה:''' לכן חטאיהם צריכים להתפרש לאור זה שהם מלאכים ולא אנשים כמונו.
 
'''תשובה:''' לכן חטאיהם צריכים להתפרש לאור זה שהם מלאכים ולא אנשים כמונו.
 +
 +
  
 
'''תנ"ך לילדים'''
 
'''תנ"ך לילדים'''
 +
 
'''שאלה:''' למה זה כל כך חשוב לתאר לילדים את גדלותם של הדמויות בתנ"ך?
 
'''שאלה:''' למה זה כל כך חשוב לתאר לילדים את גדלותם של הדמויות בתנ"ך?
 +
 
'''תשובה:''' כי זה מושך אותם כלפי מעלה, מכניס בהם טהרה וקדושה.
 
'''תשובה:''' כי זה מושך אותם כלפי מעלה, מכניס בהם טהרה וקדושה.
 +
 +
  
 
'''לימוד תנ"ך לילדים'''
 
'''לימוד תנ"ך לילדים'''
 +
 
'''שאלה:''' איפה מצאנו שאסור ליצר פירושים חדשים לתנ"ך וללמד כך את הילדים?
 
'''שאלה:''' איפה מצאנו שאסור ליצר פירושים חדשים לתנ"ך וללמד כך את הילדים?
'''תשובה:''' מותר לייצר פירושים חדשים לתנ"ך בתנאים מסויימים, אבל חינוך ילדים הוא אחריות כלל-ישראלית, ויש ללמדם לא על פי הגות לבו של כל אחד, אלא על פי דברי חז"ל, הראשונים וגדולינו בכל הדורות.
+
 
 +
'''תשובה:''' מותר לייצר פירושים חדשים לתנ"ך בתנאים מסויימים, אבל חינוך ילדים הוא אחריות  
 +
כלל-ישראלית, ויש ללמדם לא על פי הגות לבו של כל אחד, אלא על פי דברי חז"ל, הראשונים וגדולינו בכל  
 +
הדורות.
 +
 
 +
 
  
 
'''מחלוקת על התנ"ך'''
 
'''מחלוקת על התנ"ך'''
 +
 
'''שאלה:''' האם לא כדאי להימנע מלהביע העמדה הנגדית כדי למנוע ממחלוקת?
 
'''שאלה:''' האם לא כדאי להימנע מלהביע העמדה הנגדית כדי למנוע ממחלוקת?
'''תשובה:''' אין זו סיבה לחזור בו מאמירת האמת, כמו שכתב הרמב"ם: "ואני כתבתי לראש הישיבה כי לו ידעתי שיש שם מחלוקת וניגוד – לא הייתי מכניס עצמי ביניהם, אבל אני כבר עשיתי, וכבר נשמעה קרן ביבנה. ובארתי לו זה, והודעתי שאי אפשר לחזור". אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת א שט.
+
 
 +
'''תשובה:''' אין זו סיבה לחזור בו מאמירת האמת, כמו שכתב הרמב"ם: "ואני כתבתי לראש הישיבה כי לו  
 +
ידעתי שיש שם מחלוקת וניגוד – לא הייתי מכניס עצמי ביניהם, אבל אני כבר עשיתי, וכבר נשמעה קרן  
 +
ביבנה. ובארתי לו זה, והודעתי שאי אפשר לחזור". אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת א שט.
 +
 
 +
 
  
 
'''פשט ודרש'''
 
'''פשט ודרש'''
 +
 
'''שאלה:''' מה ההבדל בין הפשט והדרש? מה המקור של הדרש?
 
'''שאלה:''' מה ההבדל בין הפשט והדרש? מה המקור של הדרש?
'''תשובה:''' הפשט הוא מובן הפסוק על פי הלשון וההקשר. הדרש היא רעיון אמיתי, אך אינו מתיישב עם הלשון או ההקשר. ומקורו ממקום אחר כמו שכתב רבי חיים ויטל בליקוטי הש"ס על "ואל תהי מפליג לכל דבר", אבות ד ג: "כשהאדם מחדש דבר תורה, או אומר פשט במה שלמד וניכרים דברי אמת שזהו פשט אמיתי ונכון, אלא שאינו משתווה עם לשון המקרא או מקומו, אל תהי מפליג לדבר זה, מכיון שניכר כי אלו דברים נכונים ואמיתיים, אם הם לא מתיישבים במקרא כאן, יהיו מתיישבים במקום אחר".
+
 
 +
'''תשובה:''' הפשט הוא מובן הפסוק על פי הלשון וההקשר. הדרש היא רעיון אמיתי, אך אינו מתיישב עם  
 +
הלשון או ההקשר. ומקורו ממקום אחר כמו שכתב רבי חיים ויטל בליקוטי הש"ס על "ואל תהי מפליג לכל  
 +
דבר", אבות ד ג: "כשהאדם מחדש דבר תורה, או אומר פשט במה שלמד וניכרים דברי אמת שזהו פשט  
 +
אמיתי ונכון, אלא שאינו משתווה עם לשון המקרא או מקומו, אל תהי מפליג לדבר זה, מכיון שניכר כי אלו  
 +
דברים נכונים ואמיתיים, אם הם לא מתיישבים במקרא כאן, יהיו מתיישבים במקום אחר".
 +
 
 +
 
  
 
'''תנ"ך ותורה שבעל פה'''
 
'''תנ"ך ותורה שבעל פה'''
 +
 
'''שאלה:''' למה לא ללמוד תנ"ך לבדו? למה להוסיף תורה שבעל פה?
 
'''שאלה:''' למה לא ללמוד תנ"ך לבדו? למה להוסיף תורה שבעל פה?
'''תשובה:''' תורה שבעל פה אינה תוספת, אלא עצם ההבנה הפנימית שמתגלה על ידי השכינה ששורה בחכמים.
+
 
 +
 
 +
'''תשובה:''' תורה שבעל פה אינה תוספת, אלא עצם ההבנה הפנימית שמתגלה על ידי השכינה ששורה  
 +
בחכמים.
 +
 
 +
 
  
 
'''תנ"ך ומקצועות חול'''
 
'''תנ"ך ומקצועות חול'''
 +
 
'''שאלה:''' למה לא להיעזר במקצועות חול כדי להבין תנ"ך?
 
'''שאלה:''' למה לא להיעזר במקצועות חול כדי להבין תנ"ך?
'''תשובה:''' אז לשיטתך העזר גם בפסיכולוגיה וניתוחים פסיכו-פיזיים כדי לנתח איך אתה מגיע לפירושים שלך.
+
 
 +
'''תשובה:''' אז לשיטתך העזר גם בפסיכולוגיה וניתוחים פסיכו-פיזיים כדי לנתח איך אתה מגיע לפירושים  
 +
שלך.
 +
 
 +
 
  
 
'''דעות של כפירה בתנ"ך'''
 
'''דעות של כפירה בתנ"ך'''
 +
 
'''שאלה:''' למה לא ללמוד דעות של כפירה בתנ"ך אם אחר כך דוחים אותן?
 
'''שאלה:''' למה לא ללמוד דעות של כפירה בתנ"ך אם אחר כך דוחים אותן?
'''תשובה:''' כמו שאין אוכלים מזון עם רעל כדי לעשות אחר כך חוקן. יש איסור תורה ללמוד דעות רעות. רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ב-ג.
+
 
 +
'''תשובה:''' כמו שאין אוכלים מזון עם רעל כדי לעשות אחר כך חוקן. יש איסור תורה ללמוד דעות רעות.  
 +
רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ב-ג.
 +
 
 +
 
  
 
==
 
==

גרסה אחרונה מ־12:39, 19 בנובמבר 2019

לימוד תנ"ך ופלגנות

שאלה: האם לא כדאי לוותר על המחלוקת על התנ"ך כדי למנוע פלגנות, כפי דרכו של מרן הרב קוק?

תשובה: טיעון דמגוגי ידוע של סתימת הפה וכל ביקורת בשם מניעת פלגנות. וכבר כתב מרן הרב קוק: "והטענה גדול השלום אינה נאותה כאן כלל, כי להשיב על דעות רעות אין נחוץ כלל מחלוקת, גם אין תועלת במחלוקת, כ"א להשיב בדברים של טעם, ובזה אין הירוס כלל אל השלום". גנזי הראיה ג 27.


תנ"ך בגובה עיניים

שאלה: האם תנ"ך בגובה עיניים הוא משבעים פנים לתורה?

תשובה: לא. הוא טעות.


חניה

שאלה: האם יש איסור גזל לחנות בלי לשלם במקום מיועד לחניה?

תשובה: כן.


שמלת כלה

שאלה: האם מותרת שמלת כלה בצבע שמנת ולא לבן?

תשובה: כן.


מעמד הרב

שאלה: במקומנו יש רב שלדעתי עושה טעויות, דיברנו איתו ולא עזר, האם מותר לנו תלמידי החכמים שבמקום להילחם נגדו?

תשובה: ודאי לא. אדרבה עליכם מוטלת החובה לחזקו בכל דרך אפשרית. פלא יועץ ערך משפט ודין.


להיות בשמחה

שאלה: למה יש להיות בשמחה, הרי יש דברים רעים רבים?

תשובה: אכן. אין להיות קיצוני - שמח על הכל או עצוב על הכל. אלא דרך ד' היא דרך האמצע, כדברי הרמב"ם: "ולא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת". הלכות דעות א ד.


שנאה

שאלה: אם אני לא מדבר עם מישהו בגלל הרגשה שלילית, זה נקרא איסור שנאה?

תשובה: כן, "שונא, כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה". משנה סנהדרין ג ה.


תנ"ך כספר מוסרי וציוני

שאלה: האם מותר לומר שהנ"ךאים באו להזכיר תורת. זכרו תורת משה עבדי. לכן יש לומר תנ"ך ולא נ"ך. הוא ספר מוסרי וציוני?

תשובה: ודאי. אך לפני כן, הנבי


לימוד תנ"ך

שאלה: האם אפשר ללמוד נ"ך בלי חז"ל?

תשובה: תורה שבכתב רק על פי תורה שבעל פה.


תנ"ך יומי

שאלה: כדאי ללמוד כל יום נ"ך?

תשובה: ודאי. כל יום שני פרקים עם רש"י ומצודות מדי שנה בשנה.


כיפה

שאלה: שמעתי שיש דעה שכיפה היא רק מידת חסידות, אפשר לסמוך על כך להקל בשעת צורך?

תשובה: זה מעיקר הדין, אך עתה שנהגו כל היהודים יראי השמים, חייבים. שו"ת מהרש"ל עב. שו"ע הגר"ז ב ו. משום דעת יהודית. ויש אומרים משום חוקות הגויים. חת"ס חו"מ קצא.


תוצרת כחול לבן

שאלה: האם יש מעלה לקנות תוצרת ישראלית?

תשובה: בודאי. כמה שאפשר. הרי יש לחזק את הכלכלה שלנו.


אתרי תנ"ך

למה להתלונן שבאתרי העשרה של משרד החינוך היו פירושים נוצרים ותמונות נוצריות של האל, -- הרי הורדו אחרי שהתלוננו?

תשובה: למה להתלונן שבחנות מכרו בשר לא כשר, הרי הוא הורד מן המדפים אחרי שהתלוננו? אלא אין אמון במוכר, וכדי שיזכה בו מחדש, יש תנאים הלכתיים מיוחדים המכונים "תשובה של פרק זה בורר".


תנ"ך בגובה שמים

שאלה: האם פירוש תנ"ך בגובה שמים ולא בגובה נמוך הוא לא נגד הפשט?

תשובה: הפשט הוא כוונת הכתוב. למשל ד' אמר ליהושע בן נון: "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם". יהושע ז יא. מצטייר חטא נורא של האומה, או ליתר דיוק ששה חטאים, שהרי כתוב: גם. ומה היה? אדם אחד לקח כמה פריטים מן השלל!


מרן הרב קוק

שאלה: האם הרב קוק היה חסיד או ליטאי?

תשובה: מרן הרב קוק היה כולל הכל, האחדות הכוללת, אבל אורו של הגאון מוילנא שהוא התורה הוא עיקר, ואורו של הבעל שם טוב שהוא הנפשיות מצטרף אליו ומואר על ידו (אגרות הראיה ח"א אגרת רסו. מאמר "דרך התחיה", מאמרי הראיה 9-1 – רשם מ"צ).


פירות הארץ

שאלה: יש מעלה באכילת פירות הארץ לעומת פירות ארצות אחרות?

תשובה: ודאי. א. חיזוק החקלאות שלנו. ב. שכינה שורה בפירות. ב"ח או"ח רח.


מציצה בברית מילה

שאלה: האם יש לבצע מציצה בברית מילה ישירות בפה או בעזרת שפופרת, כיון שהיו כמה מקרים שתינוקות נדבקו מהמוהל?

תשובה: אפשר ישירות, מקרים אלו מאוד נדירים, יותר נדירים מסכנה בחציית כביש. וכמובן יש לדאוג שהמוהל יהיה בריא. שו"ת דעת כהן קמ. אבל גם מותר על ידי שפופרת, זה בסדר גמור. שם קמא-קמב.


ניסוי לפני נישואים

שאלה: אני נפגשת עם בחורי ישיבות לשידוכים, וכבר שלשה מהם אמרו לי שכדי להיות בטוח להתאמה יש לעשות ניסוי אחרי שאני טובלת במקוה. מותר?

תשובה: חלילה! זנות (בנוסף לכך יש איסור לרווקה לטבול. באר היטב או"ח שג א. יו"ד קפג ו. ע' שו"ת הריב"ש תכב – רשם מ"צ)!


בקבוק אחד

שאלה: אם אני נפגשת עם בחור לשידוכים ואין לנו כוסות, אפשר לשתות מאותו בקבוק?

תשובה: לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצור שו"ע קנב ח.


סרטים

שאלה: האם מותר לי לראות סרטים להנאתי?

תשובה: בתנאי שהם סרטים כשרים, שאינם מעוררים רגשות נמוכים או פסולים אלא רגשות עדינים, קל וחומר מקריאת ספרים. שו"ע או"ח שז טז. ודומה לשאלה האם מותר לאכול להנאתי? והשתובה: מזון כשר, כן.

שאלה: ואם זה במטרה ללמוד את המקצוע?

תשובה: אותה תשובה. בדומה לשאלה: האם מותר לאכול במסגרת לימוד מקצוע? והתשובה: מזון כשר, כן.


תפלה על תנ"ך בגובה שמים

שאלה: אני מפחד להיכשל שלא אקפיד על תנ"ך בגובה שמים. יש תפלה על זה?

תשובה: אני מאמין באמונה שלמה שהראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אני מאמין שרבותינו הקדושים הם מלאכים, שהראשונים מלאכים, שהאמוראים מלאכים, שהתנאים מלאכים, שאברהם יצחק ויעקב מלאכים, שמשה רבנו התקדש כמלאכים (רמב"ם הלכות יסודי התורה ז ו). יהי רצון מלפניך, אלהי ואלהי אבותי, שלא אכשל בכבודם, שאזכה להיות עפר תחת רגליהם , לשמוע דבריהם ולירא מפניהם, - כדי לעבוד אותך באמת ובתמים.


ראשונים כמלאכים בתנ"ך

שאלה: אם אבותינו ונביאינו שבתנ"ך הם מלאכים, כיצד יתכן שחטאו?

תשובה: לכן חטאיהם צריכים להתפרש לאור זה שהם מלאכים ולא אנשים כמונו.


תנ"ך לילדים

שאלה: למה זה כל כך חשוב לתאר לילדים את גדלותם של הדמויות בתנ"ך?

תשובה: כי זה מושך אותם כלפי מעלה, מכניס בהם טהרה וקדושה.


לימוד תנ"ך לילדים

שאלה: איפה מצאנו שאסור ליצר פירושים חדשים לתנ"ך וללמד כך את הילדים?

תשובה: מותר לייצר פירושים חדשים לתנ"ך בתנאים מסויימים, אבל חינוך ילדים הוא אחריות כלל-ישראלית, ויש ללמדם לא על פי הגות לבו של כל אחד, אלא על פי דברי חז"ל, הראשונים וגדולינו בכל הדורות.


מחלוקת על התנ"ך

שאלה: האם לא כדאי להימנע מלהביע העמדה הנגדית כדי למנוע ממחלוקת?

תשובה: אין זו סיבה לחזור בו מאמירת האמת, כמו שכתב הרמב"ם: "ואני כתבתי לראש הישיבה כי לו ידעתי שיש שם מחלוקת וניגוד – לא הייתי מכניס עצמי ביניהם, אבל אני כבר עשיתי, וכבר נשמעה קרן ביבנה. ובארתי לו זה, והודעתי שאי אפשר לחזור". אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת א שט.


פשט ודרש

שאלה: מה ההבדל בין הפשט והדרש? מה המקור של הדרש?

תשובה: הפשט הוא מובן הפסוק על פי הלשון וההקשר. הדרש היא רעיון אמיתי, אך אינו מתיישב עם הלשון או ההקשר. ומקורו ממקום אחר כמו שכתב רבי חיים ויטל בליקוטי הש"ס על "ואל תהי מפליג לכל דבר", אבות ד ג: "כשהאדם מחדש דבר תורה, או אומר פשט במה שלמד וניכרים דברי אמת שזהו פשט אמיתי ונכון, אלא שאינו משתווה עם לשון המקרא או מקומו, אל תהי מפליג לדבר זה, מכיון שניכר כי אלו דברים נכונים ואמיתיים, אם הם לא מתיישבים במקרא כאן, יהיו מתיישבים במקום אחר".


תנ"ך ותורה שבעל פה

שאלה: למה לא ללמוד תנ"ך לבדו? למה להוסיף תורה שבעל פה?


תשובה: תורה שבעל פה אינה תוספת, אלא עצם ההבנה הפנימית שמתגלה על ידי השכינה ששורה בחכמים.


תנ"ך ומקצועות חול

שאלה: למה לא להיעזר במקצועות חול כדי להבין תנ"ך?

תשובה: אז לשיטתך העזר גם בפסיכולוגיה וניתוחים פסיכו-פיזיים כדי לנתח איך אתה מגיע לפירושים שלך.


דעות של כפירה בתנ"ך

שאלה: למה לא ללמוד דעות של כפירה בתנ"ך אם אחר כך דוחים אותן?

תשובה: כמו שאין אוכלים מזון עם רעל כדי לעשות אחר כך חוקן. יש איסור תורה ללמוד דעות רעות. רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ב-ג.


====