שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קל' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:18, 19 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''תנ"ך בגובה עליון''' '''שאלה:''' איך להבין מעשי גדולי התנ"ך שנראים לא חיובים? '''תשובה:''' א. גם...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

תנ"ך בגובה עליון

שאלה: איך להבין מעשי גדולי התנ"ך שנראים לא חיובים?

תשובה: א. גם אדם גדול נכשל לפעמים. עיין שמונה פרקים פ"ז לגבי הנביאים. ב. אולי לא הבינו היטב. ג. אלה חסרונות של מעלה. כגון אדם שמרוב דאגה לבריאות עושה פעילות לא נכונות (עיין ס' תורת חיים. תחילת ס' נסיכי אדם – רשם מ"צ).


טרמפ מסוכן

שאלה: אם עליתי בטרמפ והנהג נוהג בצורה מסוכנת, מה לעשות?

תשובה: לרדת מיד באיזה תירוץ.


שקר ללקוחות

שאלה: אני עובד בחברת סלולרי ומבקשים ממני לשקר ללקוחות.

תשובה: ודאי אסור.

שאלה: אז יפטרו אותי.

תשובה: שיפטרו. לא עושים עבירה בשביל כסף. שו"ע או"ח תרנו.


ציצית בחוץ לספרדי

שאלה: האם עדיף שספרדים יוציאו ציציות בחוץ או לא?

תשובה: עדיף שיוציאו. כך פסקו רמב"ם (הלכות מזוזה ו יג) ושולחן ערוך (או"ח ח יא). וכן משמע בשער הכוונות (ז, ב) שצריך להסתכל כל רגע. וכן משמע בסידור האריז"ל לראותם בכל עת. וכן משמע מהחיד"א על הזוהר. וכן בשו"ת וישב הים ח"א (ס' ג) להגר"י הלל. וכן בחסד לאלפים (כד ג). וכן מביא כף החיים סימן ח (ס"ק מג. שו"ת עשה לך רב ג ב – רשם מ"צ).


חרדים וגאולה

שאלה: איך יתכן שהחרדים לא רואים את הגאולה? זו לא כפירה בד' וטובו?

תשובה: לא. בלבול.


אורך חצאית

שאלה: האם אפשר לקצר החצאית אם יש גרביון המגיע תחת הברך?

תשובה: לא. בכל מצב, צריך לפחות 10 ס"מ תחת הברך (גן נעול 38-37 – רשם מ"צ).


חווית התנ"ך

שאלה: שמעתי שיעור תנ"ך בעזרת ארכיאולוגיה והיתה חוויה נפלאה. יש בזה חסרון?

תשובה: אנו לא נגד ארכיאולוגיה ולא נגד חוויות. אך אין מטרת התנ"ך חוויה אלא יראת שמים, אמונה וקיום מצווות.


תרגום הש"ס

שאלה: האם אפשר להעזר בתרגום לעברית של הגמרא? זה עוזר לי מאוד.

תשובה: ודאי. אם זה עוזר מאוד, מה טוב.


מלחמת היצר

שאלה: אני כל הזמן טורח לתקן מידותי, אך יש לי הרגשה שאיני מתקדם?

תשובה: אתה כן מתקדם. על כל פנים, יש לדעת, שיש מלחמת פנימיות שמוטלות על האדם לכל אורך חייו, וזה רצון ד' (התחלת מסילת ישרים – רשם מ"צ).


אמן בלי כיפה

שאלה: מותר לאדם בלי כיפה לענות אמן?

תשובה: כן. כי אינו משמותיו של הקדוש ברוך הוא. עיין שו"ת יביע אומר ו טו נ.


תפלה בלי כסוי ראש

שאלה: מי שהתפלל בלי כסוי ראש צריך לחזור?

תשובה: דיעבד בשוגג לא. שו"ת ישועות משה טו.


חיפוש האני העצמי

שאלה: מה יכול לעזור לי בחיפוש האני העצמי שלי?

תשובה: לימוד תורה. כי האני העצמי זו נשמתנו הישראלית, ומה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב בנשמתנו באותיות נשמה.


תאריך נוצרי

שאלה: האם יש הבדל בשימוש בתאריך עברי או בתאריך אזרחי?

תשובה: זה לא תאריך אזרחי אלא תאריך נוצרי ויש לברוח ממנו, כמו שפסקו פוסקים גדולים. וכן רבנו הרב צבי יהודה (שו"ת שאילת שלמה א שכח).מוסר בהתפעלות

שאלה: האם ללמוד מוסר בהתפעלות ובהתרגשות, כמו שאמר רבי ישראל סלנטר?

תשובה: כן, אם זה עוזר לך להוסיף יראת שמים, והעיקר הוא חשבון הנפש.


חושן משפט

שאלה: אם איני מתעתד להיות דיין, בכל זאת עליי ללמוד חושן משפט?

תשובה: ודאי. א. יש ללמוד כל התורה כולה (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קי. ד לו). ב. יש לדעת חו"מ כדי לקיים מצוות בין אדם לחברו (עיין אורות התשובה יג ה. ובהערת רבנו הרב צבי יהודה, הערה 6, שמציין ספר "הצדיק ר' יוסף זונדל סלנט" ששם מובא שהיה אומר שאי אפשר שתהיה לאדם יראת שמים אם לא למד חושן משפט, וקשה להיזהר בדיני נזיקין ומשפטים אם חסרות ידיעות בתורת המדות והמוסר – רשם מ"צ).


רבי שמעון בר יוחאי

שאלה: למה אין כלל שהלכה כרשב"י, הרי היה גדול מכולם?

תשובה: בגלל מעלתו הרוחנית העילאית, לא העמיד מעשה גשמי. של"ה, פרשת פרה, הגהה ד"ה ימנה יובן.


כפירה

שאלה: עם ישראל מלא כפירה מכל עבר. מה אפשר לעשות?

תשובה: הוא גם מלא אמונה בכל עבר. על כל פנים, המלחמה נגד הכפירה היא ריבוי ועמקות לימוד תורה מתוך אמונה ויראת שמים.


ביקור חולים בטלפון

שאלה: האם יוצאים ידי חובת ביקור חולים בטלפון?

תשובה: תלוי במציאות מה הכי טוב לחולה. שו"ת ציץ אליעזר ח ה (עיין שו"ת אגרות משה יו"ד א רכג – רשם מ"צ).


עליה לתורה

שאלה: האם ביום השנה שלי, עליי להילחם כדי לקבל עליה לתורה?

תשובה: אכן יש מנהג טוב כזה, אך אין לריב עבור זה, שזו עבירה גדולה (עיין שו"ת שאילת שלמה א עט אות 21 – רשם מ"צ).


תפידנית

שאלה: מותר להניח תפילין של יד על גבי תפילין של ראש בתפידנית?

תשובה: כן. עיין תוספות מנחות סד ב ד"ה איבעית אימא. ועדיף שהתפידנית תהיה בשכיבה, אם אפשר.


נכה שליח ציבור

שאלה: האם נכה על כסא גלגלים יכול להיות שליח ציבור?

תשובה: יש מחמירים. אך מותר ואדרבה יש מעלה ללב נשבר. מ"ב נג יג.


סטמר

שאלה: למה יש לאהוב ולכבד סטמר, הרי הם נפגשים עם האויב?

תשובה: הם לא נפגשים עם האויב. שאל כל חסיד סטמר, יגיד לך שאותם הנפגשים הם סתם משוגעים. להיזהר מהכללות – כמו שעושים האנטישמים.


קניית דגם בגד שהועתק [שאלה מעיתון]

שאלה: האם מבחינה הלכתית מותר לקנות דגם של בגד שהועתק?

תשובה: ברור שלא. יש תקנות חכמים על זכויות יוצרים של ספרים והעיקרון בספר ובבגד הוא אותו עיקרון. לאדם יש בעלות על היצירה שלו, ואסור להעתיק אותה. מי שעושה זאת הוא גונב מבחינת זכויות יוצרים.

שאלה: להעתיק אסור, אבל האם מותר לקנות מהמעתיק?

תשובה: אסור לקנות ממנו כשם שאסור לקנות מגנב. שהרי אם אף אחד לא יקנה מהגנב הוא יפסיק לגנוב, כשמישהו קונה ממנו הוא שותף לעבירה ומעודד אותו להוסיף לגנוב. זה נכון גם לגבי העתקת בגדים, העתקת קלטות ודיסקים. בכלל, אדם ישר שרואה מוצר שמחירו זול במיוחד, צריך לבדוק למה הוא זול. לרוב המקרים המוצר חשוד בהעתקה או בגניבה ולכן אסור לקנות.


אשה בקשירת נעל

שאלה: האם אשה קושרת שמאל קודם כמו איש, הרי זה קשור לתפילין ואין לה מצוה זו?

תשובה: מחלוקת. יש אומרים ימין. הליכות שלמה ב כ. יש אומרים שמאל. שו"ת רבבות אפרים א ה.


נישואים עם נטיות הפוכות

שאלה: יש יוזמים נישואים בחור עם נטיות הפוכות עם בחורה עם נטיות הפוכות. זה רעיון טוב?

תשובה: כוונותיהם רצויות אך מעשיהם אינם רצויים בגלל ארבעה סיבות חמורות. א. ילד צריך שני הורים אוהבים, אם לא, הוא נהרס. ב. זה במקום שהאדם יטפל בעצמו ויתרפא. ג. אלה שמתמודדים לצאת מזה, שומעים על כך מתיאשים, מבינים שאין תקוה ואין אור בקצה המנהרה. ד. מן המיזם הזה כבר כמה התגרשו.


ראשונים כמלאכים

שאלה: ראשונים כמלאכים זה הבדל בדרגה או במהות?

תשובה: במהות, כמו שמלאך זו מהות אחרת מאדם, ואדם זו מהות אחרת מחמור (שבת נג א. עירובין נג ב – רשם מ"צ).


אבידת דבר יקר

שאלה: התקלקל לי דבר יקר בלא תקות תיקון. לברך דיין האמת?

תשובה: כן. על בשורות רעות. שו"ע רכב ב. כולל אבדן רכוש. ביה"ל.


ארוע ממלכתי

שאלה: האם מותר לאשה להיות נוכחת בארוע ממלכתי בו נשים שרות בפני הקהל?

תשובה: ודאי לא. זה ארוע אסור.


נשים שרות יחד

שאלה: האם אסור לגבר לשמוע כמה נשים שרות יחד?

תשובה: אסור. הרי שומעים קול נשים.


ילדה - לרקוד ולשיר בפני זקנים

שאלה: האם מותר לילדה בכיתה ה' לרקוד ולשיר בפני זקנים כדי לשמחים?

תשובה: לא. היא כבר גדולה. אין עושים מצוה על ידי עבירה. אלא להביא ילדים.


שירה וריקוד

שאלה: יש לי כשרון לשירה ולריקוד, ואני מרגישה שהדת חוסמת אותי. מה לעשות?

תשובה: לעסוק בזה רק עם נשים מול נשים.


נשים בזמירות

שאלה: האם בחיק המשפחה כלומר אב ואם ובנים ובנות, מותר לאם ולבנות לשיר זמירות, כי אז יש בעיה לאב ולבנים לומר דברי קדושה?

תשובה: מותר בכגון זה, כיון שמדובר בזמירות ולא בתפילה וכן מדובר באחיות ואם, מצרפים שניהם כדי להתיר. ועיין גם אבן ישראל לגרי"י פישר על שו"ע או"ח עה ג שעבורו זה נקרא אצלן קול רגיל.


מופע זמרים

שאלה: מותר ללכת למופעים של זמרים?

תשובה: בתנאי שהם צנועים בלי ערבוב גברים ונשים ובלי שירת נשים. ויש מחמירים בכלל בגלל החורבן. שו"ע או"ח תקס.


מופע זמר מעורב

שאלה: האם מותר ללכת למאורע זמר בו יושבים מעורב? ומה לעשות אם נשים מתחילות לשיר?

תשובה: אין ללכת. אם אין ברירה וחייבים, אז לשבת בצד. אם נשים שרות, אז לצאת מיד.


שם ד' בשיר

שאלה: האם מותר לבטא שם ד' כאשר שרים שיר קודש כגון שבחי ירושלים? אם זה בהופעה? או בחזרות?

תשובה: מותר אם אומרים בחרדת קודש. לכן בהופעה או חזנות, יש להימנע. אך מעיקר הדין רבי אברהם אבן עזרא התכוון שבצור משלו יאמרו שם ד' שמתחרז עם אמוני (לגבי שם השם בזמירות, אמר הגרש"ז אוירבך שאם מכוון, יזכיר שם ד', ואם אינו מכוון, יזמר בלי הזכרת השם. הליכות שלמה ח"א פ"א הערה 64. ירושלים במועדיה – שבת ב קמז-קמח. אמנם יש מחמירים. כגון הגרי"ד סולוביצ'יק. נפש הרב קס. ולדעתו של הגרי"ש אלישיב, כששר זמירות שבת ומוזכר בהן שם ד', אין להזכיר אותו. אשרי האיש ב קכח – רשם מ"צ).

====