שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכז' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה נגד גזירה הגיוס

שאלה: בבית כנסת בו אני רגיל להתפלל בה התחילו לומר "אבינו מלכינו" בתפילת שחרית ומנחה מפני שכך פסק הבד"ץ כדי לבטל את "גזירת הגיוס" כלשונם. אני בתור חייל קרבי במיל', מה לעשות? להישאר ולהתפלל איתם עם כוונה אחרת או שמא פשוט לצאת באותה שעה (בלי רעש, כמובן)?

תשובה: התפלל התפילה הרגילה שלך בצורה לא בולטת.


לימוד מגויים

שאלה: למה לא ללמוד פירושים על התנ"ך מגויים או מכופרים אם אנו מסננים?

תשובה: כי זה מחלחל ומטמא, לכן אסרו ללמוד מאמגושי. שבת עה רש"י ורבנו חננאל.


כל האומר דוד חטא

שאלה: כיצד חז"ל אומרים שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, - כאשר כתוב בתנ"ך שהוא חטא?

תשובה: גם חז"ל למדו תנ"ך. אלא אין זה החטא שנראה בקריאה שטחית.

שאלה: למה אמרו חז"ל כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה ולא אמרו בקיצור: טועה?

תשובה: הוא לא רק טועה בפרט זה, אלא כל הבנתו של התורה מכף רגל עד ראש הינה מוטעת (עי' נסיכי אדם 256-241 – רשם מ"צ).


פשט

שאלה: למה ללמוד דברי חז"ל ולא הפשט?

תשובה: חז"ל גם ידעו פשט, עומק הפשט, והוכיחו את מה שאמרו מתוך הפסוקים (עי' ספר תורת אמת – רשם מ"צ).


מלאכים

שאלה: כמה מלאכי השרת יש?

תשובה: מיליארדים.


רבני בית-הלל

שאלה: האם יש ערך לפסקים של "רבנים" בית-הלל?

תשובה: הם לא "רבנים" אלא רבנים תלמידי חכמים, גם אם לא מסכימים איתם. פסקים לא מתקבלים על פי הקבוצה שהם יצאו ממנו, אלא כל פסק ענינית לגופו של ענין.


תפילין ומנין

שאלה: מי שאין לו תפילין, מה עדיף - תפלה במנין בלי תפילין או ביחידות עם תפילין?

תשובה: תפילין. מ"ב כה ס"ק מ.


קרבת ד'

שאלה: אני רוצה להרגיש קרבת ד'. כיצד אוכל?

תשובה: להתפלל מכל הלב, בהתלהבות ובהתרגשות. שם תפגוש את מלך מלכי המלכים.


גיוס תלמידי ישיבה

שאלה: האם תלמידי ישיבה חרדים צריכים להתגייס?

א. צריכים להתגייס, מצוה, אין פטור. ב. יש דחייה עד שיתגדלו בתורה. ג. דבר כזה אי אפשר לכפות עליהם, אלא להתאזר בסבלנות מתוך הבנה הדדית שראשי הישיבה יחנכו אותם לכך (עי' לנתיבות ישראל א קיח. ס' שיחות הרב צבי יהודה – צבא וישיבה. שו"ת שאילת שלמה א שסח – רשם מ"צ).


חינוך ממ"ד או עצמאי

שאלה: אני מנהלת אולפנא, האם לאור תכניות התנ"ך החדשות בהן יש בעיה של אמונה, יש לעבור לעצמאי? הרי גם בחינוך חרדי יש בעיה?

תשובה: זה נושא מורכב לסמ"ס. אפשר להתקשר. על כל פנים בחינוך העצמאי לא כופים עלייך ללמד דברים חרדים. אין כפיה לחרדיות לא בתכנית בלימודים ולא בבגרות. אבל מפסידים כסף לעומת הממ"ד. אך לא נמכור נשמותינו בשביל כסף. מכל מקום נקוה שהגזרה הרעה תתבטל ויתאפשר להישאר בממ"ד שלנו.


יהושע בן נון

שאלה: למה דווקא יהושע בן נון זכה להיות ממשיכו של משה רבנו?

תשובה: נוצר תאנה יאכל פריה. מפני שמסר נפשו על לימוד התורה אצלו יומם ולילה במשך ארבעים שנה.


מתן שם

שאלה: מה הזמן המירבי שאפשר לחכות עד מתן שם לתינוקת?

תשובה: אין הגבלה.


מפד"ל חילוני

שאלה: האם לפתוח את המפלגה הדתית-לאומית לחילוניים ולהפוך אותה למפלגה לאומית כללית?

תשובה: לכתחילה צריך מפלגה דתית. אך אם נחליט להפוך אותה לכללית, אז יש כבר מפלגה כזאת גדולה מאוד.


דמי שידוך

שאלה: כמה נהוג לשלם למי ששידך?

תשובה: אין קבוע. אני ממליץ 5000 ₪ כל צד.


טבעת משנה צבע בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לענוד טבעת שמשנה את צבעה על פי חום הגוף?

תשובה: כן. דבר שאינו מתכוון. גרמא. מתעסק. צבע עראי ולא קבע. לא צביעה שהתורה דיברה עליה.


אמונה

שאלה: כיצד ללמד ולחזק את האמונה אצל ילדים קטנים?

תשובה: לספר וללמד על אברהם אבינו ושרה אמנו ואמונתם התמימה עד כדי מסירות.

שאלה: אז זה גם מתאים למבוגרים?

תשובה: כן. אמונה של מבוגר אינה חלופית לגבי של ילד, אלא קומה נוספת של העמקה.


גיוס תלמידי ישיבה

שאלה: האם חובה לתלמידי ישיבות חרדיות להתגייס?

תשובה: בודאי, אחרי דחייה שיוכלו להתגדל בתורה, וזו מצוה גדולה, אבל לא בכפיה אלא בתאום עם ראשי הישיבות, וביחידות מותאמות (עי' לנתיבות ישראל א קיח. ס' שיחות הרב צבי יהודה – צבא וישיבה. שו"ת שאילת שלמה א שסח – רשם מ"צ).


לימוד תנ"ך

שאלה: איך קרה שאנשים טובים מלמדים תנ"ך בצורה כה מעוותת?

תשובה: הם לקחו חול מהאקדמיה והכניסו אותו לתוך הקודש.


ייאוש

שאלה: אני מרגיש שקוע לגמרי, מיואש וחסר תקוה להתרומם אל ד'. יש תקוה?

תשובה: לעולם אין להתייאש. תמיד אפשר להתרומם. תמיד אפשר להתחזק גם מרחוק. חזק ואמץ ותגיע. וקרא הרבה מסילת ישרים.


אברהם אבינו

שאלה: מה אני צריך ללמוד מאברהם אבינו ושרה אמנו?

תשובה: רדיפת צדק ובקשת ד'. "שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ד', הביטו צור חוצבתם... אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם". ישעיהו נא א-ב.


ברכה על קרבן

שאלה: האם מברכים על אכילת קרבן?

תשובה: בא"י אמ"ה אקב"ו לאכול את הזבח. רש"י שמואל א ט יג.


עכבר לכוד

שאלה: האם מותר להרוג עכבר שנלכד במלכודת כדי שלא יחזור?

תשובה: כן. מותר (מעשה איש ח"ז עמ' קסג. שו"ת תשובות והנהגות ב תשכו. וכתב הג"ר משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה חו"מ ב מז שאם אפשר, טוב שלא להרוג אותם בידיים ממש אלא ע"י מצודה. ראייתו שהבטיחה התורה בהשמדת עיר הנידחת שיתן להם רחמים, ופירש אור החיים הקדוש על דברים יג יח שהוא משום שבדרך הטבע היה נעשה בהם מידת אכזריות. לכן טוב יותר שלא להרוג חרקים, עכברים וכדומה בידיים. אלא זו חומרה – רשם מ"צ).


כפירה

שאלה: אני נבהל כי אני שומע גם אצל אנשים דתיים כל מיני ביטויי כפירה ואפיקורסות. מה לעשות?

תשובה: להתחזק אתה באמונה, להתחבר אל מאמינים וללמוד תורה ממאמינים.


מעמד אשה

שאלה: האם נשים הן פחות מגברים לפי התורה?

תשובה: שווה. השאלה אינה של השויון אלא של השונות, כלומר מה תפקידן על פי רצון ד' (בת מלך 37- 11 – רשם מ"צ).


לידה - חלק א'


משכך כאבים בלידה

שאלה: האם כדי לחוות את הלידה יש סיבה לא לקחת אפידורל?

תשובה: אם סובלים, וודאי לקחת, וגם איתו חווים את הלידה.


תומכת לידה בשבת

שאלה: מותר לתומכת לידה להגיע לבית-החולים בשבת?

תשובה: ברגל או בהצטרפות ליולדת ברכב, אבל בלי שמבצעים עבורה נסיעה מיוחדת או עצירה לאסוף אותה.


בדיקות טרום לידה

שאלה: האם לבצע בדיקות טרום לידה או עדיף בטחון בד'?

תשובה: בטחון בד' זה רק במה שד' הודיע לך בפירוש שידאג לך בלי שתתאמץ. אם לא, הרי ציוה שיש להשתדל בדרכי רפואה (ע' רבי אברהם בן הרמב"ם, המספיק לעובדי השם, שער הבטחון. קובץ תשובות מהגרי"ש אלישיב ח"א).

שאלה: אלו בדיקות חייבים לבצע?

תשובה: את אלה שקופת חולים מממנת. זה סימן שהן חיוניות.

שאלה: אם יש בעיה חלילה, מותר לבצע הפלה?

תשובה: תלוי מה הבעיה, פני לרב שלך (שו"ת שאילת שלמה ב שיב. ועל תשובה זו, כתב בפניני הלכה ג 221: "לפני כמה שנים פרסם הרב אבינר תשובה בה הוא ממליץ לנשים מבוגרות לבצע בדיקת מי-שפיר, כדי שאם יתברר להן שעוברן חולה, יוכלו להתייעץ עם רב, ולהחליט אם ללכת לפי השיטה המחמירה או המקלה. בכמה בתי חולים תלו תשובה זו על הקיר. ובזכותה, מספר לא מבוטל של נשים בסביבות גיל ארבעים שעד אז חששו להיכנס להריון, שמא יוולד להם ילד חולה, העזו להיכנס להריון, וכך התרבו נפשות בישראל" – רשם מ"צ).


לידה בבית

שאלה: האם יש בעיה הלכתית ללדת בבית?

תשובה: כן. אם יש סיבוך, יכול להיות אסון.


עצבנות אחר לידה

שאלה: אחרי שילדתי, נעשיתי עצבנית, עם מצב רוח ירוד, רגישה לכל דבר, חסרת סבלנות לסביבה. יש סגולה לתיקון?

תשובה: לא צריך. תופעה ידועה של דכדוך אחר לידה, 15-10%, עקב כל המעמסות הכבדות. אם זה לא עובר, לפנות לפסיכולוגית, אך כמעט תמיד זה עובר מעצמו תוך כמה ימים.

==
==