שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכה' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:43, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "'''לימוד תנ"ך''' '''שאלה:''' ראיתי את התוכנית החדשה לתנ"ך. אני מנהל בית-ספר. כיצד אוכל לעזור כדי...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

לימוד תנ"ך

שאלה: ראיתי את התוכנית החדשה לתנ"ך. אני מנהל בית-ספר. כיצד אוכל לעזור כדי להציל מהסכנות שאני רואה בה?

תשובה: התבטא בכל דרך אפשרית כדי להסביר מה שם הבעיה (בעניין לימוד תנ"ך באמונה עיין קונטרס לימוד תנ"ך בסוף פירושו של הרב על ספר יהושע וספרו נסיכי אדם – רשם מ"צ).


בחירה חופשית לכלל-ישראל

שאלה: האם יש בחירה חופשית לכלל-ישראל?

תשובה: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, זה נאמר רק על הפרט, אבל כלל-ישראל כשם שיש כריתת-ברית על קיומו כן יש כריתת-ברית שלא יעזוב בכללות את ברית ד' (עקידת יצחק בפרשת נצבים. שו"ת משפט כהן שכח – רשם מ"צ).


בגדים צנועים

שאלה: האם מותר ללבוש סראפן ועליונית עם בגדים צנועים לגמרי מתחתיהן, אבל גויות לובשות אותם כך בעצמם בצורה לא צנועה?

תשובה: מותר. שהרי זה צנוע. גם מותר למכור אותן כיוון שאפשר ללובשן בצניעות. בלפני עיוור, תולים. שו"ת יחוה דעת (ג סז – רשם מ"צ).


י"ב צעדים

שאלה: האם שיטת י"ב צעדים היא טובה?

תשובה: כן.

שאלה: מזכירים לא את ד' אלא כת עליון איך שאני מבין אותו?

תשובה: זה כדי שיהיה מקום לחילוניים.

שאלה: להשתמש בשיטה זו לעבודת ד'?

תשובה: זה לא לעבודת ד' אלא להירפא מהתמכרויות.


שאלות במסרונים

שאלה: אלו שאלות ניתן לשאול את דעתך במסרונים?

תשובה: אפשר לשאול את הכל. אם זה מורכב, אשיב שצריך לדבר.


גירוש יהודים

שאלה: האם כשאני עוזב את ביתי בגבעת האולפנא ועוקר את המזוזה, עליי לברך ברוך דיין האמת?

תשובה: ודאי. זו בשורה רעה, רעה מאוד (שו"ע או"ח רכב ב – רשם מ"צ).


מצדה

שאלה: האם צדקו על פי ההלכה אלה שהתאבדו במצדה?

תשובה: כן, לפי הגר"ש גורן בספר תורת השבת והמועד (עמ' 404-391), כי זה היה חיוני להצלת הכבוד הלאומי והעוז הצבאי. לפי הגרמ"צ נריה בספר סניף מלוכה (עמ' 198-196), אסור, כי בכל מצב, אדם צריך להמשיך להיאבק כדי לחיות. אגב, יש היסטוריונים שטוענים שמעשה זה לא היה ולא נברא, כי אין לו שום עדות מלבד סיפורו של יוסף בן מתתיהו שמספר ששמע מפי אשה אחת. אך כמובן, אין זה משנה לגבי הבירור ההלכתי (לשאלה כיצד להתייחס לגיבורי מצדה, רבנו הרב צבי יהודה ענה, שהם קדושים אבל אין לחנך על פי דרכם. גדול שימושה פ – רשם מ"צ).


לימוד תנ"ך

שאלה: שמעתי שיש תוכנית חדשה ללמד תנ"ך בלי יראת שמים בבית ספר שלנו. האם לעבור לחרדי?

תשובה: ודאי. אבל אין לדאוג, יתקנו (בעניין לימוד תנ"ך באמונה עיין קונטרס לימוד תנ"ך בסוף פירושו של הרב על ספר יהושע וספרו נסיכי אדם פרק א – רשם מ"צ).


סיור בבין המצרים

שאלה: מותר בתשעת הימים לערוך סיור בירושלים?

תשובה: כן. סיור רציני (שו"ת עשה לך רב ב לה. שו"ת שאילת שלמה א רז – רשם מ"צ).


נטיות הפוכות

שאלה: מה התורה מצפה מאדם שטבועה בו נטיה מולדת כלפי גברים?

תשובה: גם נטיה מולדת ניתנת לשינוי, ומצוה להתגבר על נטיות לא טובות ולשנות אותן. והלכת בדרכיו. רמב"ם דעות א. אגב, לא הוכח שמולד. ופנה לעצת נפש 02-6514488 ימי ב-ד-ה 23:00-20:00.


ברכה על נשיא רוסיה

שאלה: מי שרואה נשיא רוסיה האם מברך אשר נתן מכבודו לבשר ודם?

תשובה: לא. כי אין לו שליטה מוחלטת. עיין שו"ת יחוה דעת (ב כח. עי' שו"ת תשובות והנהגות ב קלט. שו"ת באר משה ב ט – רשם מ"צ).


יהושע בן נון

שאלה: למה לא רשום יחוסו של יהושע בן נון כמו יחוסם של מלכים?

תשובה: כי לא זכה למעמדו בגלל יחוסו, אלא מפני שהיה תלמיד מסור למשה רבנו.


מעלת האדם

שאלה: האם לפי הרמב"ם, אדם כמו אריסטו שלמד מטפיזיקה הוא גדול מיהודי פשוט?

תשובה: לא. חכמתו לא נחשבת לכלום לעומת תורה ומצוות ומידות טובות. הקדמת הרמב"ם למשנה (ורבנו הרב צבי יהודה היה אומר, שכשאנו מברכים בבוקר "שלא עשני גוי", אין הכוונה לגסים שבגויים, אלא שלא עשני גיתה, שלא עשני שילר, שלא עשני קאנט – גדולי ההוגים. הרבנית חנה טאו זצ"ל, עם נולד עמ' 9 – רשם מ"צ).


רשת אינטרנט של חברו

שאלה: האם מותר להשתמש ברשת אינטרנט של חברו בלי רשותו?

תשובה: אסור מדין שואל בלי רשות וזה גזל, והרי גורם האטה במהירות בשימוש חברו. אבל אם יודע שחברו אינו בבית ואין המכשיר פועל לבדו, אז מותר.


מחלוקת רבנים

שאלה: מה לעשות אם יש כל כך הרבה דעות בין רבנים ואני נבוך?

תשובה: עשה לך רב (עיין פירושו של הרב על פרקי אבות א ו, טז – רשם מ"צ).


רמח"ל

שאלה: מה מיוחד ברמח"ל בין חכמי ישראל?

תשובה: הוא סידר את דברי האר"י ז"ל בצורה שיטתית ברורה וכן גזר מהם הדרכה מוסרית מודרגת בספר מסילת ישרים.


ברית ילד גוי

שאלה: האם מותר להשתתף בברית מילה של בן יהודי וגויה?

תשובה: ודאי לא. לא שייכת מילה בגוי. זה גם גדר של מחזק עוברי עבירה.


משיח

שאלה: כשהמשיח יבוא, תהיינה מחלות?

תשובה: כן. עולם כמנהגו נוהג. רמב"ם מלכים יב א.

שאלה: עניים?

תשובה: כן. לא יחדל אביון מקרב הארץ. ברכות סוף פרק ה (לד ב – רשם מ"צ).

שאלה: צרות לאומיות?

תשובה: כן, תלכנה ותיקטנה.


חסד

שאלה: מה יותר חשוב, לעזור לאחותי שילדה, או ללכת לחינה של חברה?

תשובה: ודאי לכי לאחותך. א. משפחה קודמת. ב. חסד שהוא מצוה גדולה קודם לחינה שאין לה מקור.


חתן בשחרית

שאלה: האם חתן פטור בתפילת שחרית במניין למחרת החתונה?

תשובה: ודאי חייב, אלא אם כן הוא אינו יכול.


אהבת הורים

שאלה: למה אין בתורה ציווי של אהבת הורים?

תשובה: נכלל במצוות ואהבת לרעך כמוך, כמובן בתוספת הכרת הטובה הגדולה.


אלף שופרות בעמוקה

שאלה: כדאי להשתתף בתיקון אלף שופרות עמוקה למציאת זיווג תמורת 2688 שקל?

תשובה: אין לזה מקור ברור, אלא הדרך הנכונה היא תשובה, תפילה וצדקה.


תורת החסידות

שאלה: האם תורת החסידות שייכת רק למצב ישראל בגלות?

תשובה: לא. לכל הדורות. היא גם חלק מתחיית האומה. מאמר דרך התחיה למרן הרב קוק בתחילת מאמרי הראיה (עמ' 9-1 - רשם מ"צ).


סעודה מפסקת

שאלה: מה מותר לאכול?

תשובה: לחם. מים. תבשיל אחד (תענית כו ב).

שאלה: חייב בביצה קשה?

תשובה: כך נוהגים, אם אפשר, ויש נוהגים לאוכלה עם אפר, למשל ניר שרוף (רמ"א תקנב ה).

שאלה: האם יש לשבת על הרצפה?

תשובה: כן (שו"ע תקנב ז).

שאלה: האם אפשר לאכול כמה חברים ביחד?

תשובה: לא. כל אחד לחוד (שו"ע תקנב ח. מ"ב יט).

שאלה: מותר לאכול ארוחה טובה לפני סעודה מפסקת?

תשובה: כן אבל צריך הפסקה רצינות באמצע, כגון המתנת זמן, או הליכה למקום אחר, או תפילת מנחה (שו"ע ורמ"א תקנב ט).


תשעה באב

אכילה

שאלה: ממתי עד מתי הצום?

תשובה: משקיעת החמה עד צאת הכוכבים (שו"ע תקנג ב).

שאלה: מי שחייב לאכול או לשתות בט' באב עקב פעילות צבאית או מחלה, האם חייב לעשות זאת לשיעורים?

תשובה: לא, יאכל רק מה שהכרחי, אך זו חומרה ראויה. וגם אז יוכל לעלות לתורה, לומר עננו ולישא כפיו במנחה אם הוא כהן (משיב מלחמה ב קמ).

שאלה: כמה הוא לשיעורים?

תשובה: 30 סמ"ק אכילה, כלומר קופסת גפרורים, 40 סמ"ק שתיה כלומר קצת פחות מרבע כוס פלסטי חד פעמית נפוצה. – כל 4 דקות. ובודאי אין לאכול מעדנים אלא מזון פשוט (שיעורי תורה לרב נאה ג י-יד. לגבי השיעורים, הגרי"ש אלישיב נשאל כיצד חלק הגרח"נ על החזו"א, והשיב ששיעור הגר"ח היה נהוג מקודם והחזו"א הוא החולק. ספר ישיב משה קל).

שאלה: מי שחייב לאכול, יכול לעשות זאת ברבים?

תשובה: לא. בצנעא (ילקוט יוסף תקלא). שאלה: אם עליי למלא משימה צבאית המחייבת לאכול, האוכל להתחלף עם חייל לא דתי שממילא לא צם?

תשובה: מותר, ואדרבה עדיף כי עתה הוא אוכל בהיתר ולא באיסור (עי' משיב מלחמה ב קמ).

שאלה: האם מותר להתאמן בט' באב?

תשובה: לא. זה היסח דעת מן האבלות. וקל וחומר אם זה יחייב לאכול או לשתות. אלא אם כן זה אימון הכרחי ודחוף (קשרי מלחמה ב פח-צ).

שאלה: האם מותר לקבל עירוי במסגרת קורס חובשים?

תשובה: כן. אין זה נקרא שתיה (שו"ת מהרש"ם א קכד. שו"ת אחיעזר ג סא).

שאלה: מי שנקרא לפעילות מבצעית, שהצום יפריע לה, האם מותר לו לאכול מיד לפני היציאה?

תשובה: כן. ואם יהיה לו זמן אחר כך בלי שזה יפגע בפעילות, לחכות (עי' משיב מלחמה ב קמ).

שאלה: ומה הדין אם לא בטוח שיהיה חייב לאכול לתקינות הפעילות?

תשובה: יקח מזון איתו ויאכל בשעת הצורך, אם זה יהיה אפשרי אז בלי לפגוע בפעילות (שם).

שאלה: האם מותר לעבוד בשק"ל?

תשובה: עדיף לסגור. אם אי אפשר, מותר לעבוד, כי בלפני עוור תולים, ויש אפשרות שיאכל אחרי הצום (משנה גיטין ה ט. ועי' בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח).


רחיצה

שאלה: כיצד נוטלים ידיים אחרי השירותים?

תשובה: רק אצבעות (שו"ע תריג ב).

שאלה: מה יעשה אדם שמאוד מלוכלך עקב פעילות צבאית?

תשובה: אם ממש מלוכלכים, מותר לרחוץ מה שהכרחי, ועם סבון (שו"ע תקנד ז).

שאלה: מותר למרוח משחה?

תשובה: לא. אבל אם זה לא לתענוג מותר: כגון נגד יתושים, דאודורנט או משחה נגד פצעים (שו"ע תקנד טו. ביה"ל סיכה. עי' הליכות שלמה ח"ג סוף עמ' תכב).


טיול ובידור

שאלה: מותר לטייל ולהתבדר?

תשובה: לא. אין לעסוק בדברים לא רציניים (שו"ע תקנד כא).


עבודה

שאלה: מותר לעבוד?

תשובה: עד חצות לא. אחרי חצות אם הכרחי (שו"ע ורמ"א תקנד כב-כג).


לימוד תורה

שאלה: מה מותר ללמוד בתורה?

תשובה: דברים עצובים על החורבן, פרקי איכה וירמיהו, הלכות בין המצרים, ספרי מוסר, אגדות החורבן (שו"ע תקנד א-ב).


שינה

שאלה: מותר לישון על מטה?

תשובה: יש מחמירים להניח המזרון על הרצפה או לישון בלי כרית (שו"ע ורמ"א תקנה ב).


נסיעה

שאלה: אם חייל נוסע ברכב, אפשר לשבת בכיסא?

תשובה: כן (וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב שמי שנוסע באוטובוס בט' באב מותר לו לשבת על מושב ואין הוא צריך לעמוד. תורת היולדת מח הערה יז).


נעליים

שאלה: מותר לחייל לנעול נעלי עור?

תשובה: כן בפעילות מבצעית. ואחרי הפעילות יוריד (שו"ע תקנד יז. תריד ג-ד).

==
==