שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכד' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לימוד תורה בין עליות

שאלה: האם מותר בשעת קריאת התורה ללמוד תורה בשקט בין עליה לעליה?

תשובה: כן (הגרח"פ שיינברג היה סדר לימוד מיוחד בשעת קריאת התורה בין גברא לגברא, שבו היה לומד בספר ערוך השולחן ומדי שנה היה מסיים כמה חלקים בסדר זה. חוברת 'אוהב ימים' 10 – רשם מ"צ).


כיבוד הורים ולימוד בישיבה

שאלה: הוריי אוסרים עליי להמשיך ללמוד בישיבה שלי. מה לעשות?

תשובה: אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ ואין בזה חובת כיבוד אב ואם. שו"ע יו"ד רמ בסוף. כמובן לדבר איתם בכבוד.


כהן בבית-חולים

שאלה: האם מותר לכהן להיכנס לבית-חולים כדי לבקר חולים?

תשובה: כן. יש חששות רחוקים והם נדחים מפני המצוה (שו"ת ציץ אליעזר טז לג. עי' שו"ת אגרות משה יו"ד א רמח, ב קטז – רשם מ"צ).


תוספתן

שאלה: אם כל מה שברא ד' בעולמו, יש לו תפקיד, אז למה ברא את האפנדיציט, הרי אין לו תפקיד?

תשובה: יש לו תפקיד, גם אם אינו ידוע לנו. עיין הקדמת רמב"ם למשנה.


מעשר כספים לזבד הבת

שאלה: האם מותר לשלם עם מעשר כספים את זבד הבת כאשר יאכלו בו אברכים?

תשובה: לא. מעשר זה לעניים. או לתת ישירות לישיבה שלהם.


אבלות

שאלה: אני אבלה וגרה בפנימיה. האם מותר לי להישאר בחדר כאשר חברה מקשיבה למוזיקה?

תשובה: כן. רק לא להקשיב בכוונה. דין הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו (פסחים כה ב – רשם מ"צ).


לשון הרע על רבנים

שאלה: לפעמים קורה שאני שומע שמועה לא טובה על רב מסויים, או ש"נחשפת פרשיה" בעיתון על כך שרב מסויים הוא פושע או שאינו ראוי לפסוק ואסור להתייעץ איתו. איך לנהוג במקרה כזה? להאמין או לא? והאם להתייעץ איתו?

תשובה: אין להאמין ללשון הרע וק"ו על רב.


התפקדות למפלגה

שאלה: האם מותר להתפקד למפלגה כדי להשפיע על דרכה, כאשר אין כוונה להצביע עבורה?

תשובה: לא. אין זה מוסרי. גניבת דעת (חולין צד א – רשם מ"צ).


סנפלינג

שאלה: האם קורס סנפלינג מותר?

תשובה: אסור. יש בזה סיכון מסויים, הוכחה לכך הוא הביטוח הגבוה. סיכון, אף נמוך, אינו מותר אלא לפרנסה או למצוה, ולא לתענוג (עי' פתחי תשובה יו"ד קנז – רשם מ"צ).


שירת אשה

שאלה: האם מותר לאשה לשיר שלום עליכם ליל שבת כשיש אורחים?

תשובה: לא. קיצור שו"ע קנב ח.


זבוב במרק

שאלה: זבוב נפל למרק והוצא משם. האם המרק כשר?

תשובה: כן. ביטול בשישים. גם נותן טעם לפגם על פי רוב.


בחירה חופשית

שאלה: האם נכון שד' משתמש בך לעשות רצונו? אז איפה הבחירה?

תשובה: דרך בחירתך. מגלגלים זכות על ידי זכאי (עי' שבת לב א. רש"י על דברים כב ח – רשם מ"צ).


תנ"ך מתוך אמונה

שאלה: איך לומדים תנ"ך מתוך אמונה? איפה אמצא הדרכה מפורטת על כל האישים?

תשובה: אפשר בסיפרי "נסיכי אדם".


תוצרת א"י

שאלה: האם יש מעלה בקניית תוצרת ארץ ישראל, גם אם היא יותר יקרה?

תשובה: ודאי. חיזוק ישוב הארץ.


מלצר בשבת

שאלה: האם מותר להיות מלצר בשבת עם משכורת?

תשובה: אם חלק מהעבודות הן בחול, כגון עריכה ליל שבת או ניקוי מוצ"ש או כביסת הבגדים של המלצר ביום חול (עי' שו"ע או"ח שו ד. מ"ב יח – רשם מ"צ).


סודנים

שאלה: אני עובד בחנות, האם לתת שירותים לסודנים?

תשובה: בודאי. הם בני אדם. אין זה קשור לסוגיה אם נותנים להם אישור לגור בארץ.


הזמנת מחללי שבת

שאלה: חתן עושה שבת חתן ויבואו קרובים רבים מחללי שבת. אם יתנגד בכל תוקף, זה יגרום מתח ושנאה.

תשובה: לא לעשות שבת חתן. זה מנהג בעלמא. וחילול שבת הוא חטא מאוד חמור (עי' שו"ת שאילת שלמה ד קט).


העלמת מס

שאלה: מנהל ישיבתנו מעסיק אדם שמעלים מס. האם לדווח לראש הישיבה?

תשובה: ודאי. אחרי הזהרת המנהל (עי' דיני תוכחה ברמ"א או"ח תרח ב – רשם מ"צ).


חב"ד

שאלה: האם אני יכול לומר הרבי זצ"ל לחסיד חב"ד שמאמין שהוא עדיין חי?

תשובה: לא להעליב אנשים.


פושטי יד

שאלה: אדם ברחוב שאיני מכיר ביקש ממני הלואה 100 שקל. מה לעשות?

תשובה: הוא לא אמין (שו"ע יו"ד רנא י – רשם מ"צ).


תשובה לפגם הברית

שאלה: למה כתוב בזוהר שאין תשובה לפגם הברית?

תשובה: אין תשובה רגילה. אבל יש תשובה עילאה על ידי לימוד תורה (עי' ספר טהרת הברית – רשם מ"צ).


מעיל אשתו מפני הקור

שאלה: האם מותר לבעל ללבוש את מעיל אשתו מפני הקור, או יש בזה לא ילבש? וכן להיפך?

תשובה: מותר, כי המטרה לא ללבוש אלא לחמם (שו"ת יביע אומר ו יד – רשם מ"צ).


מלון בבין המצרים

שאלה: האם מותר לצאת למלון עם אשתי בין המצרים?

תשובה: כן. עד אב. ובחודש אב רק אם אין זמן אחר (עי' שו"ת עשה לך רב ב לה. שו"ת שאילת שלמה א רז – רשם מ"צ).


דירה חדשה בבין המצרים

שאלה: האם מותר לעבור דירה בין המצרים?

תשובה: כן. עד אב. ולברך הטוב והמטיב בכניסה (שו"ע או"ח תקנא יז – רשם מ"צ). סעודת חנוכת הבית אחרי תשעה באב.


מלווה מלכה בליל י"ז בתמוז

שאלה: מותר לעשות מלווה מלכה במוצאי שבת ליל י"ז בתמוז עם מוזיקה ברחוב כדי לקרב רחוקים?

תשובה: לא (שו"ת ציץ אליעזר י כו. וכן הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב קצו. דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ח"א קסח. ח"ד קיב ב). אך עם שירת שירי קודש כן (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז. שו"ת יחוה דעת ו לד – רשם מ"צ).


נבואה

שאלה: האם לרבי מלובביץ היתה נבואה?

תשובה: אין נבואה מאז החורבן. בבא בתרא יב.


לוטו

שאלה: האם לעבוד כנציג מכירות טלפניות של לוטו?

תשובה: לא טוב. מדין משחק בקוביא (שו"ת שאילת שלמה ג רא – רשם מ"צ).


מנין

שאלה: האם עדיף להתפלל במנין בעייתי שבקושי יש עשרה מקשיבים או ביחיד?

תשובה: ודאי במנין, שדיעבד יוצאים ידי חובת מנין, מה שאין כן יחיד (חתימת ס' חפץ חיים. שו"ת אגרות משה או"ח א ז – רשם מ"צ).


קריאת כף היד

שאלה: אדם שקורא בכף היד ניבא לי שחורות. האם אפשר לשנות בעזרת תשובה?

תשובה: כל אלה הבלים (שו"ת תשובות והנהגות ד קצו – רשם מ"צ).


מזון לבעלי חיים

שאלה: מותר לזרוק שאריות מזון בחוץ בשבת עבור חתולים?

תשובה: אם מזונותיהם מוטלים עליך (קיצור שו"ע פז יח – רשם מ"צ).


בגדי מת

שאלה: מותר ללבוש הבגדים של מי שמת?

תשובה: כן, מלבד נעליו שנעל בשעת הפטירה (גשר החיים ח"א ח ב – רשם מ"צ).


שידוך עם בחורה שמנה

שאלה: הוצע לי שידוך בחורה שמנה וזה מאוד מפריע לי. האם להיפגש?

תשובה: בודאי. זה דבר חסר חשיבות. אולי תמצא חן בעיניך ואז לא יהיה איכפת לך כלל שהיא שמנה (עיין נתיב האמת למהר"ל – רשם מ"צ).


קבלה לעם

שאלה: האם ללמוד קבלה בארגון קבלה לעם?

תשובה: לא. לימוד נסתר מיועד ליחידי יחידים, וארגון זה פונה לכל אדם, עמי הארץ, כולל חילוניים וגם גויים. גם הוא מאורגן ככת (משנה חגיגה פרק ב. יו"ד רמו ד – רשם מ"צ).


נטיות הפוכות

שאלה: האם גבר שחי עם גבר אחר כאיש ואשה אבל שומר מצוות מוגדר כדתי?

תשובה: ודאי לא. הרי עובר על איסור תורה חמור של חיוב מיתה. כמובן אין להורגו אבל לא לעבור לקיצוניות הפוכה להחשיבו דתי.


מחאה נגד פינוי

שאלה: האם אפשר ללכת להפגנת מחאה נגד פינוי בתים של מתנחלים?

תשובה: בתנאי שזה בצניעות ובלי אלימות (מאמר 'את אחי אנכי מבקש' מרבנו הרב צבי יהודה. לנתיבות ישראל א קמ – רשם מ"צ).


כיסוי ראש

שאלה: כמה שערות מותר לאשה להוציא החוצה?

תשובה: טפח = 2 אצבעות = 4 ס"מ (שו"ת אגרות משה אה"ע נח – רשם מ"צ).


גלגול נשמות

שאלה: מהו גלגול נשמות?

תשובה: שליחות עלי אדמות (עי' שער הגלגולים לאר"י הקדמה יד – רשם מ"צ).


כתיבה על היד

שאלה: האם מותר לכתוב איזה דבר על היד?

תשובה: כן. אין זה כתובת קעקוע. כי אין זו חריטה בתוך הבשר וגן אין זה קבע (עי' שו"ע יו"ד קפא – רשם מ"צ).


שיער ארוך

שאלה: אשתי לא רוצה שאסתפר. האם מותר לגדל שיער ארוך בשביל שלום בית?

תשובה: לא. שלום בית הוא מצוה. אך לא עושים מצוה על ידי עבירה. אלא לדבר אל ליבה (עי' שו"ת שאילת שלמה א כג – רשם מ"צ).


בין המצרים עד א' אב

שאלה: מותר לשמוע מוזיקה?

תשובה: לא. גם מוקלטת (שו"ע או"ח תקס. שו"ת אגרות משה או"ח א קסו. שו"ת יחוה דעת ג ל. ו לד). אבל מותר לשמוע תכנית שיש קטעי קישור מוזיקליים, מדין הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו (פסחים כה). וכן מותר לשמוע מוזיקה בטכס צבאי ולא חייב לצאת. וכן בתרגילי סדר.

שאלה: מי שנמצא במקום בו משמיעים מוזיקה, האם חייב לצאת?

תשובה: לא. בין שזה טכס, בין שחיילים משמיעים בחדר, כי זו הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו (שם).

שאלה: האם מותר לשיר בלי לנגן?

תשובה: כן (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז. שו"ת יחוה דעת ו לד).

שאלה: מותר לברך שהחיינו?

תשובה: ראוי להחמיר אלא אם כן יש צורך. ובשבת מותר (שו"ע או"ח תקנא יז).

שאלה: מותר לקבל מדים חדשים?

תשובה: כן.

שאלה: מותר להסתפר ולהתגלח?

תשובה: אשכנזים אסורים, ספרדים רק בשבוע שחל בו ט' באב. וספרדים רבים מצפון אפריקה גם נוהגים איסור מי"ז בתמוז (שו"ע ורמ"א תקנא ג-ד).

שאלה: האם מותר להתגלח לקראת טכס, כדי שיהיה מכובד?

תשובה: לא להתגלח, זה מה שמכובד. אבל בחוץ לארץ, אפשר (שו"ת אגרת משה ד קב. ה כד ט).

שאלה: האם מותר לארגן מסיבה שמחה, הרקדה ומופע בידור?

תשובה: לא. אך מופע רציני מותר.

שאלה: פעילות ספורטיביות מותרת?

תשובה: כן.

שאלה: טיול מותר?

תשובה: כן. בודאי טיול לימודי. וכן נופש (שו"ת עשה לך רב ב לה. שו"ת שאילת שלמה א רז).


חודש אב

שאלה: ממתי אסור לאכול בשר?

תשובה: אשכנזים מא' באב, ספרדים מב' באב (מ"ב תקנא נח. כה"ח קכה).

שאלה: מה דין חייל שמבצע פעילות מפרכת וזקוק לבשר?

תשובה: מותר (קשרי מלחמה ג נו).

שאלה: ממתי אסור ללבוש בגדים נקיים?

תשובה: אשכנזים מא' באב, ספרדים משבוע שחל בו ט' באב (שם).

שאלה: כיצד ישיג אדם בגדים נקיים באותם הימים?

תשובה: ילבש אותם לפני זמן איסורם כחצי שעה. או ילכלך אותם קצת (מבפנים) על ידי שפשוף בדבר מלוכלך. וכן מי שמקבל מדים חדשים (כחיצים ביד גיבור ב 84).

שאלה: ממתי אסור להתרחץ?

תשובה: אשכנזים מא' באב, ספרדים משבוע שחל בו ט' באב (שם).

שאלה: מה יעשה אדם שסובל כשלא מתרחץ?

תשובה: רק רחיצה של תענוג אסורה, אבל אם סובל, רחיצה של סילוק צער מותרת, ויתקלח מהר ופושר ועם סבון (שו"ת אגרות משה אה"ע ד פד).

שאלה: האם מותר ללכת לבריכת שחיה או לים?

תשובה: תשובה: אשכנזים לא. ספרדים רק משבוע שחל בו ט' באב (רמ"א תקנא טז. שו"ת יחוה דעת א לח).

שאלה: מותר לכבס?

תשובה: אשכנזים אסורים מראש חודש אב וספרדים בשבוע שחל בו ט' באב (שו"ע תקנא ג. מ"ב כט).

שאלה: מה יעשה מי שנגמרו לו כל הבגדים הנקיים?

תשובה: מותר לכבס, ולפני שילבש ילכלך קצת כמו מי שלובש בגד מכובס בלית ברירה (מקראי קודש פ"ג הערה יז בשם הגר"מ אליהו).

==

==