שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכג' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־15:32, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

אשתו

ש: מה עדיף, לאכול ליל שבת עם אשתי והילדים בבית או בישיבה יחד עם הרב שלי ולשמוע דברי תורה?

ת: אין שאלה. בבית. עליך לשמח ולכבד את אשתך. כך התורה חייבה אותך. וכך חתמת בכתובה.

ש: אבל תלמוד תורה כנגד כולם?

ת: תלמוד תורה מחייב אותך לקיים מה שכתוב בתורה. אתה ודאי לא יותר צדיק וחשוב מהאדמו"ר מסטאר. מעשה באדמו"ר מסטמאר שהרבנית הכינה נרות שבת בבית ולא כרגיל ב"טיש", שולחן שסביבו מתארחים כל החסידים. שאל אותה למה. השיבה: הלילה אתה סועד בבית איתי לבד. אמר לה: אלפי חסידים וחשובים באו לשבות אצלי ומחכים לי (היו משתתפים 3000 איש כנהוג)?! אמרה לו: אני רוצה לסעוד איתך לבד. מיד וויתר לה בשמחה.


פייסבוק

ש: האם כדאי לי לסגור את הפייסבוק?

ת: כן. יש בזה נזקים חמורים מאוד כפי שכתבתי באריכות בעיתון באהבה ובאמונה.


סקר דתי

ש: כאשר יש סקר דתי, ואני רואה שההצבעות נוגדות את ההלכה, ועושות חילול השם, האם מותר לי להצביע הרבה פעמים כדי לשנות את האחוזים?

ת: לא. אין לשקר ולא עושים מצוה על ידי עבירה.


לימוד בחופש

ש: אני נער שיוצא לחופשה, אני לא ממש מוצא מה ללמוד ואני מחפש משהו מחזק באמונה או כל לימוד תורה אחר שאתחבר אליו?

ש: אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ (ע"ז יט א - רשם מ"צ). כדאי ללמוד מסילת ישרים. כדאי ללכת לשיעורים וללמוד בחברותא.


חימום מרק על מכסה מיחם בשבת

ש: האם מותר להניח סיר מרק קר על מכסה מיחם מים רותחים ממתכת בשבת בבוקר? ובמידה ומיועד לילדים?

ת: לא. כי יש בישול אחר בישול בלח. מלבד לתימנים ההולכים בשיטת הרמב"ם.


קדושת כיפה

ש: האם יש בכיפה קדושה? האם מותר לבזות אותה?

ת: אין בכיפה קדושה, וחובשים אותה להוסיף יראת שמים (שבת קנו. רמב"ם, הלכות דעות ה ו – רשם מ"צ). וכאשר בלתה אפשר לזרוק אותה לפח. אבל אין לבזות אותה.


תורה שבעל פה

ש: קראתי מאמר שרוב היהדות זה תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב, אז למה לנו לקיים המצאות רבנים?

ת: תורה שבעל פה אינה המצאות רבנים אלא פירוש התורה שבכתב, שבלעדה אי אפשר להבין דבר, ואף היא מסיני (אבות א א – רשם מ"צ).


התרת נדרים

ש: מה הנוסח של התרת נדרים?

ת: צריך שלושה תלמידי חכמים שבקיאים בהתרת נדרים. הנוסח של ערב ראש השנה אינו עבור נדר ממש אלא מי שנהג שלוש פעמים (עי' שו"ע יו"ד רכח – רשם מ"צ).


זוג לא נשוי

ש: זוג לא נשוי והאשה טובלת, על איזו עבירה הם עוברים?

ת: זנות. רמב"ם תחילת ספר הקדושה (ויש איסור לרווקה לטבול. באר היטב או"ח שג א. יו"ד קפג ו. ע' שו"ת הריב"ש תכב – רשם מ"צ).


רטלין

ש: מותר לקחת ריטלין בשבת?

ת: כן, אם נצרך לתפקוד תקין.


חסימות

ש: האם בהפגנות על ארץ ישראל מותר או מצוה לחסום כבישים?

ת: לא. זה מפריע לאנשים.


ברכת התורה לאשה

ש: האם אשה חייבת בברכות התורה?

ת: כן. גם אשה שייכת לתורה (עי' שו"ת אורח משפט יא ב. הגרי"ז על הרמב"ם הלכות ברכות יא טז בסוף. פסקי תשובות מז יח – רשם מ"צ).


דו-שיח עם ד'

ש: מה בדבר השקפת העולם שהחיים הם דו-שיח עם ד'?

ת: אותם אנשים, שיהיו בריאים, אולי מדברים אל ד', אך ד' לא דיבר איתם אף פעם אחת.


הצלת גוי

ש: האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי.

ת: הלכה למעשה – כן (עי' שו"ת אגרות משה או"ח ד עט – רשם מ"צ).


גאולה ופינויים

ש: איך אפשר להסתדר אמונית עם כל הפינויים בזמן גאולה?

ת: א. לא כתוב בשום מקום שבזמן הגאולה לא יהיו משברים ונסיגות (עיין רמב"ן שמות ה כב-כג – רשם מ"צ). ב. צריך פרופורציה: ביש"ע פינו 10,000, לא פינו 350,000.


קיבוץ דתי

ש: אני ואשתי רוצים לעבור לקיבוץ דתי. זה טוב?

ת: טוב מאוד.


קופת צדקה בגניזה

ת: קבלנו קופות צדקה ממוסדות מסוימים ואין כסף בקופה, האם מותר לשים את הקופה בגניזה או שעלינו להחזיר למוסדות האלה את הקופה?

ש: אפשר לזרוק לפח אלא אם כן יש דברי תורה כתובים על הקופות.


ביאת המשיח

ש: אני מאמין בביאת המשיח. מה הכוונה - שיבוא ממש או בבניין קומה לקראת בואו?

ת: גם וגם. הוא יכול לבוא פתאום היום או מתוך הכנת אורו של משיח.


משיח קרוב?

ש: האם אנו קרובים לביאת המשיח?

ת: אף אחד לא יודע מתי יבוא. רמב"ם מלכים יב ב.


גמרא סטמר

ש: האם מותר ללמוד בגמרות עוז והדר בהוצאת חסידי סטמר?

ת: בודאי. אלו אותן הגמרות.


לשון הרע על ציבור שלם

ש: האם יש גם איסור לדבר לשון הרע על ציבור שלם כגון חרדים?

ת: ודאי. עוד יותר חמור, מוכפל כמספר האנשים שם.


הלכה ומציאות

ש: האם ניתן לומר שההלכה משתנה לפי המציאות?

ת: לא. אלא אם המציאות אינה כפי ההלכה, יש לשנות את המציאות. התורה מדריכה אותנו כיצד המציאות צריכה להיות (עי' נתיבות עולם, נתיב התורה, נתיב יד – רשם מ"צ).


שירת נשים

ש: האם איסור שירת נשים הוא דין גמור או מנהג?

ת: דין גמור. ברכות כד א. שו"ע אה"ע כא א.

ש: שמעתי שיש דעה שאם כמה נשים שרות יחד מותר לשמוע?

ת: להלכה, גם זה אסור. שו"ת ציץ אליעזר יד ז. ואם זו להקה, גם אסור להסתכל.

ש: אם אני בחתונה ומתפללים מנחה או ערבית ושומעים חברות של הכלה שרות, מה לעשות?

ת: איסור חמור. יש לבקשן לחדול. ובמיוחד בשעת תפלה. אם אי אפשר, אז לצאת ואם אי אפשר, אז להתאמץ לא להקשיב. מ"ב עה ס"ק יז.


הלכות בין המצרים לחייל – חלק א

[לעולם יש לשאול את הרב הצבאי או קו הרבנות הראשית לחייל 057-8175767]


צום י"ז בתמוז

ש: האם חייל חייב לצום?

ת: כן. אם אין זה פוגע בפעילות הצבאית או בעירנות או אין סכנת התייבשות. אם צריך, כדאי לקום מוקדם ולאכול ולשתות לפני עלות השחר (משיב מלחמה ב קמ).

ש: האם מותר לו לקום מוקדם בבוקר ולאכול או לשתות?

ת: לפני עלות השחר ויתנה על כך מראש לפני שילך לישון. ואשכנזים מקילים בשתיה גם אם לא התנה (שו"ע תקסד א. מ"ב ג. שעה"צ ג).

ש: האם חולה צריך לצום?

ת: לא. ויאכל רגיל ולא לשיעורים. אבל רק מה שנצרך ולא לתענוג (הצבא כהלכה יז ג-ד).

ש: האם מותר להתרחץ?

ת: אפשר להקל (ב"י או"ח תקנ).

ש: מותר לצחצח שיניים?

ת: אפשר להקל. גם עם משחה או נוזל שיניים (שו"ת מנחת יצחק ד קט. ילקוט יוסף מועדים תקלד).

ש: מי שהפסיק את הצום בגלל סיבה מבצעית, האם בסיום הפעילות, חייב לחזור?

ת: כן, כי כל רגע הוא מצוה לחוד, כמובן אם אין סכנת התייבשות עתה (שו"ע תקסח. מ"ב תקמט ג).

ש: האם מותר לערוך מסיבה עם או בלי שירים ביום צום?

ת: לא. זה יום רציני של תשובה ולא יום בידור.

ש: ומה בליל תענית?

ת: יש לו דין שלשת השבועות, כי הן מתחילות בלילה (שו"ת ציץ אליעזר י כו. וכן הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב קצו. דלא כשו"ת אגרות משה או"ח ח"א קסח. ח"ד קיב ב).

ש: מה דין מי ששכח שזה יום צום ואכל, האם הפסיד וימשיך לאכול?

ת: לא. אלא ימשיך את הצום. כל רגע יש לו ערך (שו"ע תקסח א).

ש: האם צריך להשלים יום אחר?

ת: זה דין בצום שאדם קיבל על עצמו ולא בצום של כלל ישראל (מ"ב שם ח).

ש: מה דין מי ששכח שזה יום צום, בירך על מאכל ונזכר שזה יום צום, האם יאכל טיפה כדי שלא תהיה ברכה לבטלה?

ת: לא יאכל. וזה לא ממש ברכה לבטלה (הגהות מהרש"ם תקסח. פירושו של הרב על קצשו"ע ו ה).

ש: האם עדיף שחולה ילך לבית הכנסת ואז יצטרך לאכול או ישכב ולא ילך ואז יוכל לצום?

ת: ישכב ויצום. הצום יותר חשוב.

ש: האם מי שלא מרגיש טוב, יכול לקחת תרופה משככת כאבים?

ת: כן. אין זה מזון. יבלע עם רוק ולא עם מים. ואם אי אפשר, אז עם מי מלח או מים עם תמצית תה מרוכזת שהם מרים (עי' פניני הלכה בין המצרים 22).

====