שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קכב' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־15:13, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

ניסיון פינוי ישובים

שאלה: למה הקב"ה רוצה שיפנו ישובים? למה הניסיון הזה? אנשים לא עומדים בזה, איך הקב"ה נותן לאנשים לפנות בתים בארץ ישראל, כגון "שכונת האולפנה"?

תשובה: בגאולה יש גם משברים ונסיגות. 90% הצלחות, 10% כישלונות ואפילו פחות מזה (עיין רמב"ן שמות ה כב-כג – רשם מ"צ).


בעל שמקדיש זמן רק לעצמו בשבת

שאלה: מה עושים עם הבעל בשבת מעונין להקדיש את הזמן לעצמו ולא ללימוד הילדים או למשחק איתם - מבלי לפגוע בשלום הבית? הבעל גם לומד בשבת וגם קורא עיתונים.

תשובה: אולי למצוא פשרה אם אפשר. זה נושא מורכב לסמס. דברי עם אשתי.


גרביים

שאלה: איפה המקור שאישה לא חייבת גרביים?

תשובה: משנה ברורה ס' עה. וגם הגרש"ז אוירבך כתב שאין לכפות על נשים לגרוב גרביים ומותר להן לסמוך על המשנה ברורה. אורו של עולם 94.


להילחם נגד פינוים

שאלה: עד מתי ניתן שירמסו אותנו עם פינוי יישובים? אולי הגיע הזמן להילחם כמו החרדים ולהרויח כמותם?

תשובה: יש להילחם מלחמת דעות, בלי הרמת ידיים, בלי ביזוי, בלי שנאה. מאמר את אחי אנכי מבקש מרבנו הרב צבי יהודה (לנתיבות ישראל א קמ – רשם מ"צ).


מניין מהיר בלי דיבורים או איטי עם דיבורים

שאלה: עדיף להתפלל במניין מהיר שאין בו דיבורים או במניין יותר איטי אך יש בו דיבורים?

תשובה: שאין בו דיבורים, כי דיבורים הם איסור, ותפילה איטית היא מעלה.


ש"ץ עם טלוויזיה

שאלה: האם מי שמחזיק טלוויזיה יכול להיות שליח ציבור?

תשובה: תלוי אם באותו ציבור העבירה הזאת נפוצה (עי' עין איה שבת לא א – רשם מ"צ).


מצוקות

שאלה: על פי רוב, מצוקות גורמות להתקרב לד'. אצלי זה להיפך. מה לעשות?

תשובה: זה תלוי בבחירתו של האדם (מסילת ישרים יט – רשם מ"צ).


התרת נדרים בשבת

שאלה: האם מותר לעשות התרת נדרים בשבת?

תשובה: אם זה לצורך שבת (שו"ע יו"ד רכח ג – רשם מ"צ).


בן מתרחק

שאלה: בני הולך ומתרחק מהדת, ואיני מצליח למנוע. מה לעשות?

תשובה: אין תרופת פלא. לפנות למישהו המכירו שימצא מסילת לליבו (אגרות הראיה א קע-קעא, לרב מילשטיין – רשם מ"צ).


ברכת המזון

שאלה: האם פרוסה אחת של לחם מחייבת ברכת המזון?

תשובה: כן. כזית. 29 סמ"ק. קופסת גפרורים בערך.


חלב תינוקות

שאלה: האם אפשר לתת לתינוק חלב מלאכותי שמכיל חלב נכרי?

תשובה: כן, אם יש הכשר. לא מחמירים על תינוקות (עי' שו"ת שאילת שלמה א שיד – רשם מ"צ).


תיקון נפטרים

שאלה: האם לעשות תיקון נפטרים אצל רב מקובל – תמורת כסף?

תשובה: די לתת צדקה באופן רגיל.


שנאה

שאלה: אדם פגע בי מאוד, ולא ישמע לי אם אדבר איתו. מותר לי לשנוא אותו בלב?

תשובה: כן. עיין יומא כב-כג. אבל כדאי להירגע בהדרגה, לטובתך.


ליווי חתן וכלה

שאלה: יש בעיה אם שני הורי החתן מלווים אותו לחופה וכן הורי הכלה?

תשובה: כן, בעיה. לא כך נהגו אנשים יראי שמים לאורך הדורות (שו"ת משנה הלכות ג קמז. ד רו – רשם מ"צ).


מהמר

שאלה: מי שמהמר הימורי ספורט כגון טוטו, האם הוא פסול לעדות – משום משחק בקוביא?

תשובה: לא בימינו (עי' שו"ת ישכיל עבדי ח יו"ד ה. שו"ת יביע אומר ז חו"מ ו – רשם מ"צ).


תשלום במזומן

שאלה: מותר לשלם במזומן כדי לקבל מחיר נמוך יותר?

תשובה: כן. אם יש חשבונית כחוק.


קניה מגוי

שאלה: האם מותר לקנות מגויים אם יש הפרש מחירים גדול לעומת יהודים?

תשובה: יש מתירים, כמובן בתנאים שיש לו חשבונית כחוק. וכמובן גם יהודי עם חשבונית (שו"ת שאילת שלמה ב רסד, תמב. ד רמב – רשם מ"צ).


לימוד בצניעות

שאלה: מותר ללמוד תורה אם אני רק לובש גופיה?

תשובה: כן. אך ראוי ללמוד באימה ויראה בבגד צנוע (ברכות כ – רשם מ"צ).


איש דוגמן

שאלה: האם מותר לאיש לדגמן?

תשובה: כן. בתנאי, א. שאלו בגדים צנועים, כי תמיד יש להיות צנוע גם בחדר סגור ובחושך. קצור שו"ע ג א. ב. שאלו בגדים הגונים, לא בגדים יוקרתיים ולא סמרטוטים, אלא בגדים בינוניים נאים. רמב"ם דעות ה ט. כי אין לגרות יצרים לדבר שלילי. שו"ע או"ח שז טז.


טבעונים ומצוות

שאלה: האם לטבעונים יש הקלה למצוות הקשורות לעור של בהמה כגון ספר תורה, תפילין ומזוזה?

תשובה: לא...


מי כמוכה

שאלה: למה בפעם הראשונה שאומרים מי כמוכה אין דגש בכף ובפעם השניה יש?

תשובה: בפעם הראשונה מי מחובר לכמוכה בטעמי המקרא, ובפעם השניה הוא נפרד.


מעשר כספים

שאלה: האם מותר לשלם למדריכת כלה ממעשר כספים?

תשובה: לא. מעשר זה לעניים, אלא לשלם על חשבון הוצאות החתונה.


התאבדות

שאלה: האם למתאבד יש חלק לעולם הבא?

תשובה: כן, אחר מירוקים.


כבוד הורים

שאלה: האם מותר לגר לנסוע לחו"ל כדי לבקר שם הוריו הביולוגיים?

תשובה: כן. נחשב מצוה, אם אינם יכולים לבוא (תוס' ע"ז יג א. רמב"ם מלכים ה ט – רשם מ"צ).


גאולה

שאלה: איך יודעים שעכשיו ד' החליט לעשות גאולה?

תשובה: כי הוא הודיע לנו בתורה שבכתב ושבעל פה כיצד נדע (עי' סנהדרין צח א. רש"י. רמב"ם מלכים יא א – רשם מ"צ).


בילוי מעורב

שאלה: מותר לכמה זוגות לבלות, לטייל ולאכול יחד?

תשובה: לא. יש להתרחק מאוד מאוד גברים ונשים. קיצור שו"ע קנב ח-ט-י.


עלוני שבת

שאלה: האם מותר לשים עלוני שבת בשתי שקיות ולזרוק לפח או יש לגנוז?

תשובה: לגנוז. יש שם דברי תורה (מ"ב מ ד. קנד ז. חזו"א יו"ד קסד ג. שו"ת שאילת שלמה א שפד).

שאלה: ולפח מיחזור?

תשובה: יש להקל אם אין שם ד' וזה ממוחזר רק לדברי תורה, מה שלא מציאותי (עיין שו"ת הר צבי יו"ד רלא, רלג. שו"ת עין יצחק ס ה).


ברית חדשה וקוראן

שאלה: מצאתי ברית חדשה וקוראן ורוצה לזרוק לפח. אפשר?

תשובה: ברית חדשה כן, כי זו עבודה זרה (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעב). בקוראן, יש גם שם ד' ודברי אמונה, לכן לעטוף טוב ולשים בגניזה (גנזי הקודש קא).


גניזת דיסק

שאלה: האם דיסק עם דברי תורה טעון גניזה?

תשובה: לא. אין זו כתיבה ניכרת שהתורה אסרה לאבד (שו"ת אגרות משה יו"ד א קעג).


גניזה או מיחזור

שאלה: האם מותר לשים במיכלי מיחזור דברי תורה בלי שם ד'?

תשובה: כולם מוגדרים כפירושי התורה ואסור לנהוג בהם בזיון (שו"ת שאילת שלמה א שפט. ג ש).


ב"ה או בס"ד

שאלה: האם מותר לכתוב ב"ה או שחייבים לכתוב בס"ד?

תשובה: מותר לזרוק לפח אם כתוב ב"ה, כי זה ראשי תיבות (שו"ע יו"ד רעו י. שו"ת יחוה דעת ג עח. שו"ת שאילת שלמה א שפא).


גניזת מי כביסה

שאלה: מה המקור לגניזת מי כביסה בחולצה עם פסוק?

תשובה: איני זוכר איפה ראיתי. על כל פנים הרמב"ם פוסק בהלכות סוטה ד ו שמותר לזרוק. אך בוודאי בשירותים צריך כיסוי, וכן אין לכבס עם בגדים מטונפים, ובכלל לשמור שלא יבוא לידי ביזיון. עיין שו"ע יו"ד רסג ד.


ציציות ישנות

שאלה: ציציות ישנות לזרוק או לשים בגניזה?

תשובה: כיון שאינן תשמישי קדושה אלא תשמישי מצוה, אפשר לזרוק אותם דרך כבוד, כלומר לא לפח, אלא לגניזה או להניח בטבע (שו"ע ורמ"א או"ח כא א. מ"ב א. פסקי תשובות שם).


בית מזוזה

שאלה: האם בית מזוזה צריך גניזה?

תשובה: כן. תשמישי קדושה (שו"ע או"ח קנד ג).


בול עם פסוקים

שאלה: האם בול עם פסוק חייב גניזה?

תשובה: כן, אפילו שאין בו שם השם, יש בו קדושה (עי' בית לחם יהודה יו"ד רפב ה. שו"ת שאילת שלמה א שפח).


בקבוק עם דברי תורה

שאלה: האם מותר לזרוק לפח בקבוק שתיה שכתוב עליו: אסור לפתוח בשבת?

תשובה: יש מחמירים, אך מותר, כי אין זה לימוד תורה, רק הוראה בלי נימוקים, וגם אינו מיועד להשמר אלא חד פעמי במהותו (שו"ת זקן אהרן ב ע. הליכות שלמה – תפילה פ"כ הערה 72. אמנם הג"ר אביגדר נבנצל כותב ביצחק יקרא על השו"ע קנד ג: הוראה המדופסת על בקבוקים וכדומה, כגון שאין לפתוח בשבת, טעונה גניזה).


עטיפת טלית

שאלה: התיק מפלסטי שעוטף את תיק הטלית צריך גניזה?

תשובה: לא. תשמיש דתשמיש דתשמישי מצוה (עי' שו"ע כא א. מ"ב א).

==
==