שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קיד', ספירת העומר (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־14:02, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שהחיינו בספירת העומר

שאלה: מותר לברך שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש בספירת העומר?

תשובה: כן. ויש מחמירים. ויש מתירים רק בשבתות. עיין פס"ת תצג ב.

שאלה: אפשר לאכול פרי חדש?

תשובה: כן. ויש מחמירים. עיין פס"ת תצג ג.

שאלה: מותר לקנות בגד חדש?

תשובה: כן. ויש מחמירים. עיין פס"ת שם.

שאלה: מותר לקנות בגדים חדשים לילדים קטנים, כי הם מלוכלכים הרבה?

תשובה: כן. שם.

שאלה: אדם שבגדיו נקרעו ויש לו צער או פגיעה בכבודו, מותר לקנות בגדים חדשים?

תשובה: כן. שם.

שאלה: מותר לתפור או לסרוג בגדים?

תשובה: כן. ויש מחמירים. שם.


גילוח לאדם מוגבל

שאלה: האם אדם מוגבל בשכלו החי בהוסטל וזקנו מאוד מפריע לו, יכול להתגלח?

תשובה: כן, כי יש לו צער, וגם פטור כי הוא שוטה.


גילוח לעבודה

שאלה: מי שעובד בעבודה ייצוגית ואם לא יתגלח, יפטרו אותו, מותר להתגלח?

תשובה: כן. כשפם "שמעכב את האכילה" (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא. שערים מצויינים בהלכה קכ יא – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר להתגלח לראיון עבודה אם זה עלול להשפיע?

תשובה: כן. עניין של פרנסה (שם).


שערות בנקודת חן

שאלה: מותר לגלח בספירת העומר שערות מנקודת חן שמאוד מכערות?

תשובה: כן.


גילוח לפגישת שידוכים

שאלה: מותר לי להתגלח לקראת פגישת שידוכים כדי להיראות יפה?

תשובה: לא. ואדרבה אולי זה לא ייראה יפה בעיני בחורה יראת שמים (פסקי שמועות סב-סג - רשם מ"צ).


שפם מפריע

שאלה: האם מותר לסדר את השפם אם הוא מפריע?

תשובה: אם הוא מפריע לאכול.


תספורת לבר-מצוה

שאלה: בר-מצוה מותר להסתפר בספירת העומר?

תשובה: לא. פס"ת תצג י.

שאלה: ואם יש לו שערות ארוכות וזה מכוער?

תשובה: יסתפר לפני הבר מצוה כאשר הוא עוד קטן. שם.


עבודה ייצוגית

שאלה: מי שחייב להסתפר בגלל עבודה ייצוגית, ואם לא, יפוטר?

תשובה: מותר (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא. שערים מצויינים בהלכה קכ יא – רשם מ"צ).


נשים

שאלה: האם מותר לאשה להסתפר?

תשובה: רק אם נצרך. פס"ת תצג ז (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר לנערה לספר פוני שנופל לה בין העיניים?

תשובה: כן (נטעי גבליאל פסח ח"ג רפ ג – רשם מ"צ).

שאלה: מותר להסתפר לצורך צניעות כגון שער שיוציא מכיסוי הראש?

תשובה: כן. פס"ת שם (שו"ת להורות נתן ב לב - רשם מ"צ).

שאלה: מותר לצבוע שער?

תשובה: כן.


שידוך

שאלה: האם מותר לסדר זקנו ושפמו לקראת פגישת שידוכים?

תשובה: לא. ונקוה שלבחורה לא חשוב יופי חיצוני אלא יראת שמים (פסקי שמועות סב-סג - רשם מ"צ).


גילוח

שאלה: מי שמתגלח כל יום מותר לו להתגלח גם עתה?

תשובה: יש מתירים (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא – רשם מ"צ), אך הרוב אוסרים (פסקי שמועות סב – רשם מ"צ).

שאלה: ולכבוד שבת?

תשובה: יש מתירים. עיין ביה"ל תקנא ג. אבל המנהג הפשוט הוא שלא (ועלהו לא יבול א קפב-קפג. אמת ליעקב תצג הערה 467 – רשם מ"צ).


בין פסח לעצרת

שאלה: מה אסור בזמן העומר?

תשובה: בשולחן ערוך: נישואים, תספורת וגילוח. במשנה ברורה: ריבוי שמחה, ריקודים ומחולות. ושהחיינו מותר אם מזדמן. או"ח תצג.

שאלה: האם זה זהה לבין המצרים?

תשובה: יותר קל.

שאלה: ומוסיקה?

תשובה: אסורה כל השנה. אך מקילים במידה מסויימת. או"ח תקס. ובין פסח לעצרת, אין להקל אלא לשמור כדין. שו"ת אגרות משה (או"ח א קסו). שו"ת יחוה דעת (ג ל. ו לד. שו"ת ציץ אליעזר טו לג – רשם מ"צ).

שאלה: מדוע מתאבלים על דבר שקרה לפני כאלפיים שנה ולא על השואה?

תשובה: זה כל עומק חורבן בית שני, שהוא גם מקור השואה.


דירה חדשה בספירת העומר

שאלה: האם מותר לעבור דירה בספירת העומר?

תשובה: כן. ויברך שהחיינו או הטוב והמטיב (שו"ת יחוה דעה ג ל – רשם מ"צ). וחנוכת הבית יעשו מה שחייבים מעיקר המנהג כלומר שימוש ראשון של המשפחה קדוש – לימוד או תפילה. ואם רוצים להזמין אנשים רבים, אז בלי מוסיקה. עיין פס"ת תצג א.

שאלה: מותר לסייד דירה ולעשות שיפוצים ותיקונים?

תשובה: כן. שם.

שאלה: האם מותר לחתום חוזה על דירה חדשה?

תשובה: כן.


טיול בספירת העומר

שאלה: מותר לטייל בארץ ישראל בספירת העומר?

תשובה: כן.

שאלה: מותר לטייל בתוך נחלים?

תשובה: כן.

שאלה: מותר ללכת לים או לבריכת שחיה?

תשובה: כן.


מוסיקה בספירת העומר – חלק א

שאלה: האם מניעת שמיעת מוסיקה היא הלכה או מנהג?

תשובה: דין גמור. שו"ע או"ח תקס. ערוה"ש תצג ב.

שאלה: האם יש מקילים?

תשובה: מנהג קבוע בכל מקום. פס"ת תצג ד.

שאלה: מוסיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי. יש אפשרות להקל?

תשובה: בעיה ידועה ונפוצה. צריך גבורה לא לשמוע.

שאלה: מותר לשמוע מוסיקה עצובה?

תשובה: לא. והרי אינך שומע במטרה להיות עצוב אלא במטרה להנות.

שאלה: מותר לשמוע מוסיקה תוך כדי ריצה?

תשובה: אסור. אין זה נצרך.

שאלה: האם מותר לשמוע בהתעמלות?

תשובה: כן אם נצרך לקצב. ועדיף שלא.

שאלה: האם צלצול טלפון יכול להיות עם מנגינה?

תשובה: לא (וכן הגר"ח קניבסקי דולה ומשקה קצג – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה לבד בבית?

תשובה: לא. אג"מ ב קלז.

שאלה: מותר לנגן במלווה מלכה?

תשובה: לא.

שאלה: מותר לנגן במימונה?

תשובה: לא. אין למימונה מקור קדום.

שאלה: האם מותר לשמוע ניגונים חסידיים?

תשובה: לא. זה ככל מוסיקה.

שאלה: האם מותר לשמוע שירי נשמה?

תשובה: אם הם בלי מוסיקה.

שאלה: האם מוסיקה שקטה מותרת?

תשובה: לא.

שאלה: האם אפשר בטכסים של יום השואה וביום הזכרון להשמיע שירים הקשורים לנושא?

תשובה: כן. שירים בלי מוסיקה. ואם חייב להיות ויש מוסיקה, הרי זו הנאה שבאה לו בעלה כרחו. פסחים כה.

שאלה: מי שמאוד קשה לו בלי מוסיקה, מה יעשה?

תשובה: ישמע ווקאלי.

שאלה: האם באסרו חג אפשר לשמוע מוסיקה?

תשובה: לא.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה בנסיעה כדי להעביר את הזמן?

תשובה: לא. אפשר לשמוע שיעורים.

שאלה: האם מותר לנהג לשמוע מוסיקה כדי לא להירדם?

תשובה: כן. אם אין לו דבר אחר לשמוע.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה כשאני עולה בטרמפ?

תשובה: כן. לשמוע אך לא להתכוון. הנאה שבאה בעל כורחו. פסחים כה.

שאלה: בתלמוד תורה שלנו יש שירים לשינון בעל פה של תורה ומשנה. אפשר ללוות בגיטרה?

תשובה: לא. אפשר בלי זה.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה באזניות לשם הנאה ולא לשם שמחה?

תשובה: לא. השמחה היא ההנאה.

שאלה: האם מותר להשמיע מוסיקה לתינוקות וגם אני שומעת?

תשובה: כן. להם מותר. ולך זו הנאה שבאה לו לאדם בעל כרחו.

==


==