שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קיד', ספירת העומר (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שהחיינו בספירת העומר

שאלה: מותר לברך שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש בספירת העומר?

תשובה: כן. ויש מחמירים. ויש מתירים רק בשבתות. עיין פס"ת תצג ב.

שאלה: אפשר לאכול פרי חדש?

תשובה: כן. ויש מחמירים. עיין פס"ת תצג ג.

שאלה: מותר לקנות בגד חדש?

תשובה: כן. ויש מחמירים. עיין פס"ת שם.

שאלה: מותר לקנות בגדים חדשים לילדים קטנים, כי הם מלוכלכים הרבה?

תשובה: כן. שם.

שאלה: אדם שבגדיו נקרעו ויש לו צער או פגיעה בכבודו, מותר לקנות בגדים חדשים?

תשובה: כן. שם.

שאלה: מותר לתפור או לסרוג בגדים?

תשובה: כן. ויש מחמירים. שם.


גילוח לאדם מוגבל

שאלה: האם אדם מוגבל בשכלו החי בהוסטל וזקנו מאוד מפריע לו, יכול להתגלח?

תשובה: כן, כי יש לו צער, וגם פטור כי הוא שוטה.


גילוח לעבודה

שאלה: מי שעובד בעבודה ייצוגית ואם לא יתגלח, יפטרו אותו, מותר להתגלח?

תשובה: כן. כשפם "שמעכב את האכילה" (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא. שערים מצויינים בהלכה קכ יא – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר להתגלח לראיון עבודה אם זה עלול להשפיע?

תשובה: כן. עניין של פרנסה (שם).


שערות בנקודת חן

שאלה: מותר לגלח בספירת העומר שערות מנקודת חן שמאוד מכערות?

תשובה: כן.


גילוח לפגישת שידוכים

שאלה: מותר לי להתגלח לקראת פגישת שידוכים כדי להיראות יפה?

תשובה: לא. ואדרבה אולי זה לא ייראה יפה בעיני בחורה יראת שמים (פסקי שמועות סב-סג - רשם מ"צ).


שפם מפריע

שאלה: האם מותר לסדר את השפם אם הוא מפריע?

תשובה: אם הוא מפריע לאכול.


תספורת לבר-מצוה

שאלה: בר-מצוה מותר להסתפר בספירת העומר?

תשובה: לא. פס"ת תצג י.

שאלה: ואם יש לו שערות ארוכות וזה מכוער?

תשובה: יסתפר לפני הבר מצוה כאשר הוא עוד קטן. שם.


עבודה ייצוגית

שאלה: מי שחייב להסתפר בגלל עבודה ייצוגית, ואם לא, יפוטר?

תשובה: מותר (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא. שערים מצויינים בהלכה קכ יא – רשם מ"צ).


נשים

שאלה: האם מותר לאשה להסתפר?

תשובה: רק אם נצרך. פס"ת תצג ז (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר לנערה לספר פוני שנופל לה בין העיניים?

תשובה: כן (נטעי גבליאל פסח ח"ג רפ ג – רשם מ"צ).

שאלה: מותר להסתפר לצורך צניעות כגון שער שיוציא מכיסוי הראש?

תשובה: כן. פס"ת שם (שו"ת להורות נתן ב לב - רשם מ"צ).

שאלה: מותר לצבוע שער?

תשובה: כן.


שידוך

שאלה: האם מותר לסדר זקנו ושפמו לקראת פגישת שידוכים?

תשובה: לא. ונקוה שלבחורה לא חשוב יופי חיצוני אלא יראת שמים (פסקי שמועות סב-סג - רשם מ"צ).


גילוח

שאלה: מי שמתגלח כל יום מותר לו להתגלח גם עתה?

תשובה: יש מתירים (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא – רשם מ"צ), אך הרוב אוסרים (פסקי שמועות סב – רשם מ"צ).

שאלה: ולכבוד שבת?

תשובה: יש מתירים. עיין ביה"ל תקנא ג. אבל המנהג הפשוט הוא שלא (ועלהו לא יבול א קפב-קפג. אמת ליעקב תצג הערה 467 – רשם מ"צ).


בין פסח לעצרת

שאלה: מה אסור בזמן העומר?

תשובה: בשולחן ערוך: נישואים, תספורת וגילוח. במשנה ברורה: ריבוי שמחה, ריקודים ומחולות. ושהחיינו מותר אם מזדמן. או"ח תצג.

שאלה: האם זה זהה לבין המצרים?

תשובה: יותר קל.

שאלה: ומוסיקה?

תשובה: אסורה כל השנה. אך מקילים במידה מסויימת. או"ח תקס. ובין פסח לעצרת, אין להקל אלא לשמור כדין. שו"ת אגרות משה (או"ח א קסו). שו"ת יחוה דעת (ג ל. ו לד. שו"ת ציץ אליעזר טו לג – רשם מ"צ).

שאלה: מדוע מתאבלים על דבר שקרה לפני כאלפיים שנה ולא על השואה?

תשובה: זה כל עומק חורבן בית שני, שהוא גם מקור השואה.


דירה חדשה בספירת העומר

שאלה: האם מותר לעבור דירה בספירת העומר?

תשובה: כן. ויברך שהחיינו או הטוב והמטיב (שו"ת יחוה דעה ג ל – רשם מ"צ). וחנוכת הבית יעשו מה שחייבים מעיקר המנהג כלומר שימוש ראשון של המשפחה קדוש – לימוד או תפילה. ואם רוצים להזמין אנשים רבים, אז בלי מוסיקה. עיין פס"ת תצג א.

שאלה: מותר לסייד דירה ולעשות שיפוצים ותיקונים?

תשובה: כן. שם.

שאלה: האם מותר לחתום חוזה על דירה חדשה?

תשובה: כן.


טיול בספירת העומר

שאלה: מותר לטייל בארץ ישראל בספירת העומר?

תשובה: כן.

שאלה: מותר לטייל בתוך נחלים?

תשובה: כן.

שאלה: מותר ללכת לים או לבריכת שחיה?

תשובה: כן.


מוסיקה בספירת העומר – חלק א

שאלה: האם מניעת שמיעת מוסיקה היא הלכה או מנהג?

תשובה: דין גמור. שו"ע או"ח תקס. ערוה"ש תצג ב.

שאלה: האם יש מקילים?

תשובה: מנהג קבוע בכל מקום. פס"ת תצג ד.

שאלה: מוסיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי. יש אפשרות להקל?

תשובה: בעיה ידועה ונפוצה. צריך גבורה לא לשמוע.

שאלה: מותר לשמוע מוסיקה עצובה?

תשובה: לא. והרי אינך שומע במטרה להיות עצוב אלא במטרה להנות.

שאלה: מותר לשמוע מוסיקה תוך כדי ריצה?

תשובה: אסור. אין זה נצרך.

שאלה: האם מותר לשמוע בהתעמלות?

תשובה: כן אם נצרך לקצב. ועדיף שלא.

שאלה: האם צלצול טלפון יכול להיות עם מנגינה?

תשובה: לא (וכן הגר"ח קניבסקי דולה ומשקה קצג – רשם מ"צ).

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה לבד בבית?

תשובה: לא. אג"מ ב קלז.

שאלה: מותר לנגן במלווה מלכה?

תשובה: לא.

שאלה: מותר לנגן במימונה?

תשובה: לא. אין למימונה מקור קדום.

שאלה: האם מותר לשמוע ניגונים חסידיים?

תשובה: לא. זה ככל מוסיקה.

שאלה: האם מותר לשמוע שירי נשמה?

תשובה: אם הם בלי מוסיקה.

שאלה: האם מוסיקה שקטה מותרת?

תשובה: לא.

שאלה: האם אפשר בטכסים של יום השואה וביום הזכרון להשמיע שירים הקשורים לנושא?

תשובה: כן. שירים בלי מוסיקה. ואם חייב להיות ויש מוסיקה, הרי זו הנאה שבאה לו בעלה כרחו. פסחים כה.

שאלה: מי שמאוד קשה לו בלי מוסיקה, מה יעשה?

תשובה: ישמע ווקאלי.

שאלה: האם באסרו חג אפשר לשמוע מוסיקה?

תשובה: לא.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה בנסיעה כדי להעביר את הזמן?

תשובה: לא. אפשר לשמוע שיעורים.

שאלה: האם מותר לנהג לשמוע מוסיקה כדי לא להירדם?

תשובה: כן. אם אין לו דבר אחר לשמוע.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה כשאני עולה בטרמפ?

תשובה: כן. לשמוע אך לא להתכוון. הנאה שבאה בעל כורחו. פסחים כה.

שאלה: בתלמוד תורה שלנו יש שירים לשינון בעל פה של תורה ומשנה. אפשר ללוות בגיטרה?

תשובה: לא. אפשר בלי זה.

שאלה: האם מותר לשמוע מוסיקה באזניות לשם הנאה ולא לשם שמחה?

תשובה: לא. השמחה היא ההנאה.

שאלה: האם מותר להשמיע מוסיקה לתינוקות וגם אני שומעת?

תשובה: כן. להם מותר. ולך זו הנאה שבאה לו לאדם בעל כרחו.

==














































==