שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת סמס דף קטו' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־14:03, 11 בנובמבר 2019 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

אירועים בספירת העומר

ש: האם מותר ללכת להצגה?

ת: אם היא רצינית. וכמובן בתנאי שהיא כשרה וצנועה ככל השנה.

ש: מותר לחגוג יום הולדת עם שירים שמחים?

ת: כן בלי מוסיקה.

ש: מותר לראות סרט?

ת: בתנאי שהוא רציני וכמובן בתנאי שהוא כשר וצנוע ככל השנה.

ש: מותר לחגוג אירוסין?

ת: כן, בלי מוסיקה, ריקודים ומחולות.

ש: מותר לשיר בסעודת מצוה?

ת: כן. ויש שמתירים רק שירי קודש עם מנגינה רצינית. פס"ת תצג ד.

ש: בסעודת מצוה כגון ברית מילה, פדיון הבן, בר-מצוה, בת-מצוה, הכנסת ספר תורה וסיום מסכת, האם מותר לנגן ולרקוד?

ת: יש אוסרים ויש מתירים. פס"ת תצג ה.

ש: ומה הדין אם חגיגת הבר-מצוה אינה בזמנה?

ת: כנ"ל. שם.

ש: ומה הדין בסעודת שידוכין או אירוסין?

ת: אינה סעודת מצוה. ואין היתר. שם.

ש: סעודת מגבית של צדקה וחסד?

ת: זו אמנם מצוה אבל לא גדר של סעודת מצוה, לכן אין היתר. שם.

ש: שבע ברכות?

ת: מותר. שם.

ש: זבד הבת?

ת: אינה סעודת מצוה. אין היתר.

ש: חנוכת הבית?

ת: לא סעודת מצוה.

ש: מותר לראות סרט תעודי על השואה?

ת: כן.

ש: מסיבת יומולדת בבית קפה מותרת?

ת: בלי מוסיקה וריקודים.

ש: האם מותר לי להיות מלצרית בחתונה?

ת: אם זה בזמן שמותר להתחתן, אז אין שאלה. אם זה זמן אסור, בכל זאת מותר, כי כיון שמתחתן, מצוה לשמחו. זאת ועוד, מעיקר הדין מי שלא קיים פריה ורביה מותר להתחתן אז.


נר נשמה

ש: מה יותר חשוב, לשים נר על קבר של חייל שאין לו קרובים או ללמוד תורה?

ת: ללמוד תורה לעילוי נשמתו.


מוסיקה מרדיו דתי

ש: האם מותר בספירת העומר לשמוע מוסיקה מרדיו דתי?

ת: לא.


מספרה

ש: האם מותר להסתפר בעומר כשמותר במספרה שהיתה פתוחה בעומר בזמן אסור?

ת: כן. אין לנו קשר עם חטאו.


חתונה

ש: מי שמוזמן לחתונה בזמן איסור לו ומותר לחתן ולכלה, מותר?

ת: כן. זה יום טוב שלהם ומצוה לשמחם (שו"ת אגרות משה או"ח א קנט – רשם מ"צ).


ריקודים בעומר

ש: האם מותר לרקוד בשמיעת שירים ווקאליים?

ת: לא. גם בלי שום שירה אסור.

ש: אשה יכולה ללכת לחוג קבוע של ריקודי עם?

ת: לא.

ש: מותר לי להשתתף בריקודי עם בשביל הנאה ובשביל בריאות ושחרור הנפש?

ת: רק אם זה צורך רפואי מובהק.


שמן זית

ש: השותה שמן זית, מה מברך?

ת: אינו מברך. שו"ע או"ח רב צ. מ"ב כו. פסקי תשובות יא.


שידוך

ש: התפללתי על שידוך מסויים ובסוף היא התארסה עם אחר. כיצד אתגבר?

ת: אם כך ד' סידר, סימן שזה לטובתך.


דיג

ש: האם לדוג בשביל התענוג ולא מפני שצריך דגים לאכילה?

ת: אכזריות (שו"ת נודע ביהודה תנינא יו"ד י – רשם מ"צ).


ספירת העומר ביום ראשון

ש: מה הדין כשספירת העומר מתחילה ביום א' בשבוע ואדם הזכיר שהיום יום ראשון של השבוע לפני שספר, האם מותר לו לספור בברכה?

ת: כן. ראשון בשבוע אין פירושו יום אחד לעומר. פסקי שמועות ל.


ל"ג בעומר

ש: אם בליל ל"ג בעומר אדם אומר "היום ל"ג בעומר", האם מותר להם אח"כ לספור בברכה?

ת: יש אומרים שטוב להיזהר כי ספירת האומר מועיל בכל לשון (לוח א"י של הגרי"מ טוקצינסקי. שו"ת תשובות והנהגות א שיא – רשם מ"צ). בדיעבד יש לספור בלי ברכה או לצאת ע"י אחר (שו"ת משנת יוסף ז צג. וישמע משה קסט בשם הגרי"ש אלישיב – רשם מ"צ).


יום אחרון בעומר

ש: מה הדין אם ביום האחרון בעומר אמר היום יום האחרון במקום לומר את מנין הימים, האם יצא ידי חובתו?

ת: לא יצא ידי חובתו, כי לא הזכיר כלל מספר הימים אלא רק אמר כמה עוד ימים יש לו לספור. פסקי שמועות כז-כט.


תספורת בעומר

ש: יש לי שער ארוך מעבר למותר על פי ההלכה, האם מותר לי להסתפר?

ת: כן. כי שער ארוך הוא יותר חמור. א. בעית חציצה בתפילין וברכה לבטלה. ב. חוקות הגויים משום שחץ. ג. לא ילבש של טיפול וטיפוח יופי הגוף (שו"ת שאילת שלמה א כג – רשם מ"צ).

ש: האם ילדים מותרים להסתפר?

ת: משהגיעו לגיל חינוך, כיתה א, אסור, אלא אם כן יש צורך מיוחד. פס"ת תצג ז.

ש: וילדים קטנים מגיל שלוש?

ת: יש שנהגו להחמיר אבל יש להתיר. עיין פס"ת שם ז. טו.

ש: אני מופיע בטכס יום הזכרון ואיני רוצה להיראות לא מכובד. המותר לי להסתפר?

ת: לא. באותו זמן, זה מה שמכובד.

ש: האם מותר לאשה להסתפר?

ת: רק אם נצרך. פס"ת תצג ז (שו"ת אגרות משה יו"ד ב קלז – רשם מ"צ).


מוסיקה בספירת העומר – חלק ב

ש: מותר לשמוע רשמקול או מרדיו?

ת: אסור. אין הבדל. פס"ת תצג ד.

ש: מותר לשיר בפה בלי מוסיקה?

ת: יש מחמירים אבל מותר. שם.

ש: מוסיקה ווקאלית, כלומר חיקוי של מוסיקה על ידי שירה היא מותרת?

ת: יש אוסרים (פסקי שמועות נד – רשם מ"צ) אבל אפשר להתיר. עיין שם.

ש: מותר להתאמן בחדר כושר בו יש מוסיקה?

ת: כן. הנאה שבאה לו לאדם בל כרחו. פסחים כה.

ש: מותר לשמוע קלטת תהילים עם מוסיקה?

ת: לא. בלי מוסיקה. אדרבה תהילים צריכים להוסיף יראת שמים.

ש: האם מותר לשמוע מוסיקה לכבוד שבת?

ת: לא. אדרבה קרבת השבת צריכה להוסיף יראת שמים.

ש: מותר לשיר בפה שירי קודש?

ת: כן. שו"ע תקס.

ש: ושירי חול?

ת: יש אוסרים אבל יש להתיר. פס"ת תצג ד.

ש: האם מותר לנגן כדי ללמוד להשתמש בכלי?

ת: אם זה לפרנסה כן. אג"מ או"ח ג פז. אם זה לתענוג, לא, שהרי אין זה דחוף ואפשר לחכות כמה שבועות. פס"ת תצג ד.

ש: האם מותר לשיר ולנגן כדי להכין לצורך נישואים אחרי זמן הספירה?

ת: לא. שם.

ש: וילדים קטנים להכין מסיבה?

ת: מותר. שם.

ש: מותר להשמיע מוסיקה בגן ילדים?

ת: כן. ויש אוסרים. פס"ת שם (פסקי שמועות נב-נג – רשם מ"צ).

ש: ובכיתה א?

ת: לא. הם הגיעו לגיל חינוך (שו"ת אגרות משה או"ח ד כא אות ד – רשם מ"צ).

ש: אני רופא שיניים ויש מטופלים עם חרדה גדולה שמוסיקה מרגיעה אותם, מותר?

ת: כן. זה צורך רפואי.

ש: אני עובדת בנקיון ושמיעת מוסיקה מדרבנת אותי. יש היתר?

ת: לא.

ש: האם אפשר לשמוע גם מוסיקה ווקאלית מרעישה וקצבית?

ת: לא.

==
==