שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת מרן הרב קוק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: איך אפשר להגדיר את נקודת החידוש של הרב קוק לדורנו?

ת: אי אפשר להגדיר דבר מעל עולמנו הקטן. אפשר רק לומר פירור: הוא שליח אלהי מיוחד לתחית האומה בארצה. התורה ניתנה לנו כדי להקים הכלל והפרט, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אך מפני חטאינו גלינו, והתורה הצטמצמה זמנית בפרט, במשפחה, בבית המדרש, והתורה שחובקת עולמים נגנזה בספר הזוהר ויותר מאוחר בכתבי האר"י ז"ל. וכיון שהגיע הזמן, בא מרן הרב קוק וגילה סודות אלה, כלומר הסביר אותם בשפה המובנת לנו.

ש: מאמר הדור שמדבר על דור חדור אידיאלים וערכים, האם הוא מתאים לדורנו?

ת: כאשר רבנו הרב צבי יהודה נשאל שאלה זו, השיב: עוד יותר. פעם תלמיד אמר לו: לא נכון. השיב רבנו: אתה היית חי אז או אני הייתי חי?! אכן דור אידיאליסטי מאוד, גם בעומק הנשמה, גם בפועל כגון בצבא.

מה היחס בין אהבת ישראל וראיית הטוב שבה התאפיין הרב קוק, לבין הצורך שלנו היום למאבק על דרכנו ותורנתו?

ת: יש להבדיל בין חילוקי דעות לבין חילוקי לבבות. אנו אוהבים כל אדם מישראל אהבה עמוקה, ויחד עם זה אם הוא הולך בדרך לא נכונה, ודאי יש להיאבק, ודווקא מתוך אהבתנו אותו והערכתנו אותו.

ש: מה יחס הרב קוק ללמודי חול בישיבה תיכונית, לתעודת בגרות ולתארים אקדמיים?

ת: תלוי באדם. יש נשמה שמתאימה ללימוד תורה כל החיים, וזה ייעודה. ויש נשמה שמיועדת לעבוד, וכמובן לקבוע עיתים לתורה, ולכן אותו אדם צריך ללמוד לימודי חול. ואם יש אדם שטוב גם לקודש וגם לחול, אז תלמוד תורה כנגד כולם, לכן ישיבה קטנה בה לומדים רק תורה, היא לעילא מישיבה תיכונית. אגרת קע.

ש: האם לרב קוק היתה הדרכה מיוחדת בלימוד גמרא?

ת: כן. אפשר לראות את שיטתו בתשובותיו השונות. אפשר לנסח: עומק הפשט, בדרכו של הגר"א. הוא התרחק מפלפולים מתרחבים.

ש: האם לפי הרב קוק יש להקדיש הרבה זמן ללימוד אמונה או ללימוד גמרא?

ת: רבנו הרב צבי יהודה הגדיר: לימוד אמונה לא פחות משעה ביום ולא יותר משעתיים. אמנם האמונה היא יסוד הכל, אבל זה כמשל יחס הראש לגוף: קוטן כמותי ואיכות נוראה.

ש: בענין מצות תוכחה, מתי אמר הרב קוק שלא לומר דבר שאינו נשמע, ומתי יש לזעוק את האמת גם אם אינה מתקבלת?

ת: דבר הנשמע, אין הכוונה שבאופן מידי האדם משתנה לטובה ומקיים, אלא שכפי מצבו המוסרי והשכלי, הוא מסוגל להבין את הדברים שנאמרים לו. וסופו לפעול לטובה.

ש: איך אנו יכולים להיות בטוחים ששיטתו של הרב קוק היא הנכונה, כאשר כל אחד בטוח בדרכו?

ת: כאשר יש מחלוקת בין חכמים, הולכים על פי הרוב, רוב מנין ורוב חכמה. רוב מנין אינו ברור, כי יש מגוון רחב וגם רוב דומם. אבל רוב חכמה יש אצל מרן הרב קוק, ואין מי שמתקרב לעומק ניתוחיו ביחס לתורת הכלל.

ש: האם זה נכון שהרב קוק סבר שהאומה היא קובעת מה ההלכה, גם נגד השולחן ערוך?

ת: כן, בתנאי שיש שיטה כזאת על פי ההלכה הנאמנה, כגון נגד השו"ע כפי הרמ"א, או נגד השו"ע כפי המגן אברהם. אבל לא בדבר שהוא נגד ההלכה, כגון בגזל, עריות ולשון הרע.

ש: האם יש בציבור הלאומ דתי גדול דור שצריך לשמוע אליו כמו שיש אצל החרדים?

ת: ב"ה יש כמה, כמו שאצל החרדים יש כמה, כמו במהלך הדורות היו כמה באותו הזמן.

ש: מה ההגדרה של אמונה לפי הרב קוק?

ת: דבקות בד'. קישור לד'. שייכות לד'. חיים לד'. צדיק באמונתו יחיה. זה כולל ידיעה, אך זו ידיעה מעל הידיעה.

ש: למה לפי הרב קוק יש שמתרחקים התורה ומה התיקון?

ת: בגלל שיש דברים בתורה לא מובנים להם, כמבואר במאמר הדור. ובמיוחד כשרואים שאנשים דתיים אינם מצטיינים במוסריות, מה שנקרא בגמרא יומא פו א חילול השם, והתיקון הוא שיתעלו במידות טובות, כמבואר באדר היקר.

ש: כיצד הרב קוק אמר להתחזק בחודש אלול?

ת: רבנו הרב צבי יהודה אמר ללמוד יותר ספרי מוסר, מלבד שמירת הלשון, את שערי תשובה. וכן לומר בעומק הלב ובדמע מזמור התשובה, תהילים נא.

  • פורסם בשאילת שלמה 615

==


==