שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שו"ת הלכות תפילה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם צריך לעמוד ברגליים צמודות בעת אמירת קדיש?

תשובה: לא, צריך לעמוד בדרך כבוד. כלומר לא עם הרגליים יותר מדי מרוחקות.


שאלה:האם צריך להשתחוות באמירת קדיש?

תשובה: השולחן ערוך (או"ח נו, ד) אמר שיש להשתחוות חמש פעמים, וזה מנהג הספרדים. אשכנזים לא משתחווים (ראה הגר"א וערוך השלחן שם).

שאלה: לאלו שמשתחווים, איך צריך להשתחוות?

תשובה: לא כמו בשמונה עשרה אלא לכופף את הגב.

שאלה: האם צריך לעמוד ברגליים צמודות בעת אמירת ברכו?

תשובה: לא, יש לעמוד בדרך כבוד.

שאלה:האם צריך להשתחוות באמירת ברכו?

תשובה: כן, אף שלא ברור מה המקור לכך. המשנה ברורה כותב בביאור הלכה (ס' קיג, ס"ק א) שהמקור מדוד המלך בדברי הימים א כט,כ. אם כן רואים שהחפץ חיים הביא את המקור ישירות מהתנ"ך, שזה נדיר.

שאלה: איך צריך להשתחוות?

תשובה: לכופף את הגב.

שאלה:האם ש"ץ מכה את החזה ב"סלח לנו" בחזרת ש"ץ?

תשובה: יש שנוהגים כך.

שאלה: האם צריך להשתחוות בעלינו ב"אנחנו כורעים" וכו'?

תשובה: כן, זה מוזכר במשנה ברורה (קלב, ט).

שאלה:איך צריך להשתחוות?

תשובה: לכופף את הגב.

שאלה: למה יש אומרים "תהילת ד'" אחרי שיר המעלות בברכת המזון?

תשובה: זה נוסח אשכנז. ספרדים לא אומרים. זה מנהג מעורפל ומאוחר שלא מוזכר בגמרא, לא בראשונים ולא בשולחן ערוך. יש בדיחה שהאנטי-ציונים הוסיפו את הקטע בגלל ששיר המעלות יותר מדי ציוני.

שאלה:מה המקור למנהג היארצייט?

תשובה: כתוב בגמרא בנדרים (יב, א) שצמים ביום שבו מת אביו, וזה מוזכר בפוסקים.

שאלה: מה אמור להיות הלך הרוח והאוירה ביארצייט?

תשובה: הכי טוב – חשבון נפש ותשובה, תפילה וצדקה.