שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "שו"ת גבר שהפך לאישה (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "ש: מה האיסור לאיש להפוך לאשה על ידי ניתוח או להיפך? ת: א. לא ילבש, שאין לך לא ילבש גדול מזה....")
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־16:50, 7 באוקטובר 2019

ש: מה האיסור לאיש להפוך לאשה על ידי ניתוח או להיפך?

ת: א. לא ילבש, שאין לך לא ילבש גדול מזה.

ב. סירוס של כריתת איברים.

ג. פצוע דכא וכרות שפכה אצל האיש.

ד. מרי במלכו של אלהים שקבע סדרי בראשית (אנציקלופדיה הלכתית רפואית לרב שטיינברג עמ' 688- 685).

ש: גבר שעשה ניתוח כזה, האם נחשב עדיין גבר או אשה? וכן להיפך אשה שעשתה ניתוח להיות גבר?

ת: רוב הפוסקים סוברים, שמה שקובע הוא מה שהיה בזמן הלידה, כלומר המהות הביולוגית הגנטית. ויש סוברים שהמראה החיצוני קובע , ויש אומרים שדינו כאנדרוגינוס כלומר בעל אישיות כפולה (שו"ת ציץ אליעזר יא, עח. כב, ב. שו"ת ישכיל עבדי אה"ע ז, ד. אנציקלופדיה שם). לכן, יש להחמיר לכאן ולכאן. בלית ברירה, לילך על פי שיטת הרוב, שהוא נשאר כמו שהיה. וכן אשה.

ש: האם אשה שיצרו לה איבר זכרי חייבת במילה?

ת: לא. כי התורה לא ציותה למול מי שהיתה אשה לפני כן (שו"ת ציץ אליעזר י, כה כו ו. אנצ' שם).

ש: האם גבר שהיה נשוי והפך לאשה, קידושיו בטלים או שהיא צריכה גט? וכן להיפך?

ת: יש אומרים שלא צריך כי אי אפשר להיות אשת אשה, ויש אומרים שנשאר זכר, לכן עליו לתת גט. וכן להיפך. וכבר דן בזה שו"ת בשמים ראש (סי' שמ. אנצ' שם).

ש: לפי השיטה שצריך לתת גט, איזה שם בגט יש לכתוב?

ת: השם הקודם, כדי לא להזכיר עוון (אנצ' שם).

ש: מה מברכים בברכות השחר שלא עשני אשה או שעשני כרצונו?

ת: לא לברך כלום כדי לא להזכיר עוון (שו"ת יוסף את אחיו).

ש: גבר שהפך לאשה, האם מותר לאיש לשמוע קול זמר שלו? ואשה שהפכה לגבר?

ת: א. לא. כי זהו קול נשי (הג"ר יעקב אריאל, אתר ישיבה). ב. גם לא, כי היא עדיין אשה.

ש: לגבי איסור נגיעה?

ת: כנ"ל. כי זה מגע נשי. לכן אסורים משני הצדדים.

ש: ואיסור יחוד?

ת: כנ"ל אסור משני הצדדים.

ש: חיילת שהפכה לחייל, באיזו פנימיה היא תישן? באלו מקלחות היא תתקלח?

ת: לא עם בנים כי יש לה דין בת. ולא בנות כי יש בזה גירוי יצר. וכן להיפך חייל שהפך לחיילת. אלא הם צריכים פנימיה ומקלחות לחוד.

ש: גבר שעשה ניתוח כנ"ל, ישב בבית הכנסת בעזרת נשים או בעזרת גברים? או להיפך?

ת: כנ"ל. לא זה ולא זה (אנצ' שם).

ש: גויה שעשתה שינוי, יכולה להתגייר?

ת: לא (אנצ' שם).

ש: האם מי שעשה שינוי כנ"ל נכלל באהבת ישראל?

ת: בודאי. ועוד יותר יש לגמול איתו חסד כיון שהוא מאוד מסכן. גם הוא יהודי, גם היא יהודיה.

  • פורסם בשאילת שלמה 617