שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאלות תלמידי ישיבה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

בין הזמנים

ש: במה מומלץ לתלמידי ישיבה למלא את שעות הפנאי שלהם?

ת: להיזהר כמה שאפשר מעוון ביטול תורה. ברכות ה. ועיין נפש החיים שער ד.


לימוד בישיבה ועבודה

ש: האם תלמידי ישיבות צריכים לעזוב את הישיבה וללכת לעבוד?

ת: צריך בירור. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ד' יחיה האדם. דברים ח ג (ובאותו עניין, לגבי האיסור לאפות לחם חלבי מחשש שנאכל אותו עם סעודה בשרית, מסביר הפרי מגדים יו"ד ס' פז "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם", לא לבדו אלא גם על לחם יחיה האדם – מ"צ).


בגד תלמיד ישיבה

ש: למה יש תלמידי ישיבה עם בגד לא מכובד כגון חולצת טריקו?

ת: אין שום הלכה האוסרת זאת (עיין שו"ת שאילת שלמה ב רלב-רלג – מ"צ).


הלכה בישיבה

ש: מי קובע סדרי תפילה בישיבה - האם ראש הישיבה או אחד הרבנים שבירר את הנושא באורח עצמאי?

ת: אין שאלה. כולם יודעים שיש בנושאים רבים חילוקי דעות, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, אך ברור שראש הישיבה הוא הקובע, וכבוד הרב השואל במקומו מונח.

למקורות נוספים לחץ כאן


לימוד אחרי התפילה

ש: התחלתי ללמוד הלכה אחרי התפילה מספר ילקוט יוסף, אבל בישיבה לומדים רמב"ם יומי. מה לעשות?

ת: שאל את הר"מ שלך. ובכלל שאל אותו האם לשאול אותו על סדרי הישיבה או לשאול אדם מבחוץ.


לימוד במכינה

ש: אני שמיניסט ומתלבט אם ללכת בשנה הבאה למכינה, כי אני לא בראש ללימוד רב של תורה?

ת: לך למכינה. שם לא מעמיסים לימוד תורה. ותהיה לך ברכה גדולה.


תלמיד ישיבה פעיל שטח

ש: האם מותר לתלמיד ישיבה להיות פעיל שטח ביום הבחירות לעיר?

ת: לא, אבל שאלות כאלה הוא חייב לשאול את ראש הישיבה ואסור לו לשאול מישהו אחר.


שאלות תלמיד ישיבה

ש: הרב כתב שתלמיד ישיבה צריך לשאול את הר"מ שלו. ומה אם אני הולך לפי דעת הרב?

ת: במה שנוגע לישיבה, עליך לשאול את הר"מ שלך (בדומה, בחור שאל להגר"ח קניבסקי על לימוד מסכת אבות בסדר מוסר, השיב: תשאל את הר"מ שלך. מנחת תודה עמ' קח – מ"צ).


עבודת תלמיד ישיבה

ש: אני תלמיד ישיבת הסדר נשוי ואין לי אישור לעבוד. האם מבחינה הלכתית מותר לי לעבוד לפרנסתנו?

ת: ודאי לא. אלא אם חיוני, אפשר להשיג אישור מקצין העיר. אלא שאל ראש ישיבה שלך.


טובות הנאה

ש: האם לבחור ישיבה מותר ליהנות מהטבות בתור בן ישיבה או שזה קרדום לחפור בה?

ת: מותר. רמב"ם משניות אבות (ד ה), על קרדום לחפור. והטעם שרגילים לתת הנחות לכל מיני אנשים ולאו דווקא ללומדי תורה.


זמן לימוד בישיבה

ש: כמה זמן אדם צריך ללמוד בישיבה גבוהה?

ת: להיות מחנך – חמש שנים, להיות רב - עשר שנים, להיות ראש ישיבה – חמש עשרה שנים, להיות יהודי – עשרים שנה, ולהיות בן אדם – עשרים וחמש שנה.


נפילות

ש: אני תלמיד ישיבה ויש לי כל הזמן נפילות, ועכשיו בין הזמנים אני פוחד יותר מתמיד.

ת: למד הרבה מסילת ישרים.


פנים אל פנים

ש: מה עדיף, לימוד תורה בישיבה, או פנים אל פנים?

ת: תלמוד תורה כנגד כולם. והכל לפי ראש הישיבה.


ש: אם ראש הישיבה רוצה שאלך, ואני רוצנ ללמוד. מה לעשות?

ת: דבר איתו על זה.


עיסוקים לתלמיד ישיבה

ש: האם תלמיד ישיבה יכול גם לעסוק בפיתוח כשרונותיו כגון נגינה, קריאת ספרים ולימודי מדעים?

ת: במינון נמוך כי כרגע עבודתו היא לימוד תורה. ולשאול ראש הישיבה.


בילוי לתלמיד ישיבה

ש: האם מותר לתלמיד ישיבה ללכת לבלות במסעדה? אנא מקור.

ת: אתה חייב לשאול ראש ישיבה שלך.