שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאלות שונות - מרן הרב קוק (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


שוטר-קוקי

ש: מה זה "שוטר-קוקי" במאמרי הראי"ה 505?

ת: טעות דפוס: שוטר-קוזקי.


מרן הרב קוק והחרדים

ש: אם דרכו של מרן הרב קוק נכונה, איך זה שהחרדים לא הולכים בה?

ת: לא למדו אותה לעומק.


כתבי מרן הרב קוק

ש: האם יש זכויות יוצרים על כתבי מרן הרב קוק או מותר להוציאם?

ת: עיין הסכמת הג"ר יהושע הוטנר לספר אורות הוצאת ישיבת בית אל שמשמע שמותר.


אל תיעשו לי קוקיסטים

ש: מה פירוש אמירתו של מרן הרב קוק: אל תיעשו לי קוקיסטים? האם איננו רוצים שכולם יהיו תלמידי מרן הרב?

ת: הכוונה שיש לשתף פעולה לבנין התורה באומה גם עם רבנים שאינם תלמידי מרן הרב, כדברי רבנו הרב צבי יהודה על אבות ו: הנושא בעול עם חברו.


פטירת אברהם יצחק בנו של הג"ר רענן

ש: ראיתי בספר כי שם ד' נקרא עליך (עמ' 25), שבהספד לאברהם יצחק, בנו של הג"ר שלום נתן רענן קוק, הג"ר גורן היה בין המספידים ואמר בין שאר דבריו, שנראה לו שהעובדה שהוא נקרא על שם מרן הרב קוק זצ"ל היא שגרמה שנלקח בטרם עת. איך להבין זאת?

ת: שאלו את רבנו הרב צבי יהודה על זה והוא ביטל. אין אנו יודעים את הסודות של הקב"ה.


מרן הרב קוק בכותל המערבי במלחמת ששת הימים

ש: הרב מביא בס' רבנו (עמ' 211): ביום שחרור ירושלים, היו הרב צבי יהודה ו"הנזיר", הג"ר דוד כהן, יחד בכותל. למחרת הלך הרב צבי יהודה אליו כדי להביא לו את ספרו לנתיבות ישראל חלק א', שיצא לאור באותו כ"ח באייר תשכ"ז. אמר רבנו הרב צבי יהודה, שבמעמד מול הכותל, הוא לא קרע בראותו את מקום המקדש, כי רק כאשר "הישמעאלים מושלים עליהם מקרי בחורבנן" (ש"ע או"ח תקסא, מ"ב ס"ק ב), ויסוד זה שנאמר לגבי ערי יהודה נכון גם לגבי מקום המקדש. "הנזיר" הנהן בהסכמה והוסיף: "הלא גם כבודו ראה שמרן הרב קוק היה שם בבגדי שבת והוא לא קרע". כולם נדהמו. כל העיניים נסבּו לרב צבי יהודה, אך הוא הנהן בראשו: "כן, ודאי". עכ"ל. האם מרן הרב קוק היה שם?

ת: אם הם ראו אותו, הוא היה שם. אבל הוא היה שם בגוף? כנראה הם ראו אותו בהברקת רוח הקודש. אחרים לא ראו אותו. הנבואה נעלמה. רוח הקודש לא נעלמה. אבל לא כל אחד זוכה ברוח הקודש. רוח הקודש זאת מדרגה מעל מדרגת הקדושה בספר מסילת ישרים.

כל הזמן היו מספרים לרבי חיים מוולוז'ין סיפורי מופתים והיה מבטל אותם. אבל כשהיו מספרים לו על הגאון מוילנא - הוא היה מקבל. שאלו אותו: מה ההבדל? אמר להם: גילויים של רוח הקודש שאתם מספרים על כל מאן דהו - אני לא מאמין. אבל אם אתם מספרים לי על הגאון מוילנא - אני מאמין. אם אחד אומר לי שהוא ראה את אליהו הנביא, אני אומר לו: תהיה בריא. אבל אם כתב הרמח"ל באגרותיו לרבי ישעיה באסן, שהוא ראה מלאכי אלקים ונשמות - אני מאמין. מרן הרב קוק כתב באריכות באורות הקודש (כרך א) איך ראה מלאכים ונשמות - אני מאמין לו. אם הנזיר או רבנו הרב צבי יהודה אמרו שראו מרן הרב קוק - אני מאמין להם.