שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

שאלות שונות - ישיבה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


חדר פנימייתי לשנים

ש: שמעתי שהרבי מבעלז הקפיד שלא יישנו שני בחורים בחדר אחד. זו הלכה?!

ת: זו חומרא, והעיקר הוא להתנהג בצניעות, אבל שניים במיטה אחת זו הלכה. חכמת אדם קכו יד. ועיין אוצר הפוסקים אה"ע כד (וכן הרבי מסטמאר אמר שיותר טוב והגון שלא לעשות חדרים בפנימיה בישיבה של שני בחורים בלבד. וכשהגיעה השמועה להגר"ל מרגליות, ראש ישיבת תורה תמימה בברוקלין, אעפ"י שהפנימיה כבר היתה בנויה לתלפיות, סתר את כל הכתלים בהוצאה אדירה ובנה מחדש חדרים יותר גדולים. מגד מגעות עולם עמ' יח – מ"צ).


מסכת אב"כ

ש: האם יש לתלמיד ישיבה ללכת לקבל מסכת אב"כ, או שזה ביטול תורה?

ת: ילך אם יש הוראה של הצבא להצטייד (ושמעתי בשם הגר"ח קניבסקי: "מסכות? זה לפורים. תמשיכו ללמוד" – מ"צ).


ישיבות הקו

ש: מה הגדר של "ישיבות הקו"?

ת: לא לעשות פילוגים באומה. ודאי שיש הבדל בין אדם לאדם, אבל אין ליצור חתכים ציבוריים.


ישיבת הגוש

ש: האם נכון לומר שהיום אנחנו וישיבת הגוש שני עולמות נפרדים והמרחק בינינו הוא כמו מן החרדים?

ת: אינני יודע מי זה אנחנו. אך כל הישיבות הציונות אותו דבר, עם הבדלים דקים. וגם עם העולם החרדי, המשותף הוא לאין ערוך יותר גדול מן המפריד. אסור לעשות פילוגים באומה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ (עיין מאמרו של מרן הרב קוק "מסע המחנות" במאמרי הראיה – מ"צ).


פרסומת לא צנועה

ש: תלו על לוח מודעות של ישיבתנו פרסומת עם תמונה לא צנועה. מותר להוריד?

ת: יש להוריד. אך ברשות ראש הישיבה.


הר המור ומרכז הרב

ש: מה המחלוקת העקרונית בין הר המור ומרכז הרב?

ת: אין.


ישיבות בעיר העתיקה

ש: מדוע לא מקימים ישיבות נוספות בעיר העתיקה? הרי ככל שיהיו יותר ישיבות ותהיה יותר התיישבות בעיר העתיקה נראה פחות התפרעויות של ערבים.

ת: אכן, לאנשי היישוב הישן היו הרבה ישיבות בעיר העתיקה. שמעתי פירוש בעניין: יש מצוות שמירת המקדש. כשאין מקדש, אין שמירת מקדש, והקמת ישיבות מסביב למקום המקדש דינה כעין שמירת המקדש. לכן כל ישיבה בארץ השתדלה להקים סניף בעיר העתיקה.

מצד שני, צריך להוסיף שיקול נוסף בערך של הקמת ישיבות בכל מקום. לצערנו ישנם מקומות דלים בתורה, ואי אפשר להפקיר אותם, צריך למלא אותם אורה. פעמים רבות רבנים מישיבתנו הלכו עם תלמידים והקימו ישיבות במקומות אחרים. הפעם האחרונה הייתה ביפו, ששם צריך הרבה אור. הכל חשוב: ישיבות קרוב להר הבית, וישיבות בכל מקום בארץ.


הקמת ישיבה בהר סיני

ש: לאחרונה פורסם בתקשורת, כי נשיא המדינה, מר שמעון פרס, הציע להקים ישיבה בהר סיני שתיקרא ישיבת הר סיני. איני יודע אם הדבר רציני או לא. מה דעת כבוד הרב בנושא?

ת: לא שמעתי על הרעיון, אבל ניתן באופן עקרוני להקים ישיבה בכל מקום.

כמובן, איננו יודעים היכן נמצא הר סיני. ישנן השערות רבות, אבל איננו יודעים. על כל פנים, אין קדושה מיוחדת בהר סיני. ואם הר סיני נמצא במדבר סיני, הרי כיום אין שם יהודים ואין שם שלטון מדינת ישראל. צריך לגור בתוך ארץ ישראל ובתוך מדינת ישראל. לפני שקמה מדינת ישראל היו גרים יהודים בכל מקום בארץ ישראל. אמנם, לאחר קום מדינת ישראל צריך לגור בתוך מדינת ישראל ואין לצאת ממנה. הראיה הינה מדוד המלך שאמר: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ד' לאמר לך עבוד אלהים אחרים" (שמואל א כו, יט). ואמרו חז"ל בגמרא במסכת כתובות (קי, ב): וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים? אלא כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים. והרי, דוד המלך לא יצא לחו"ל, הוא היה בגת?! אלא, לא היה שם שלטון ישראל ואין ללכת למקום שאין בו שלטון ישראל. אינני יודע איפה הר סיני, אך מסתבר שזה במדבר סיני. א"כ, לא צריך ללכת לחו"ל כדי להקים ישיבות, יש להקים ישיבות בארץ ישראל.