שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ש"ץ שמתפלל עם טעויות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם צריך לעצור אדם שמתפלל עם טעויות?

תשובה: קודם כל, בוודאי שצריך לעזור לו לתקן בדרכי נועם. בכל זאת, גם תפילה עם טעויות נחשבת תפילה. חז"ל אמרו את זה לגבי לימוד התורה שכתוב (שה"ש ב, ד), "ודגלו עלי אהבה" – "ודילוגו עלי אהבה" (שה"ש רבה שם). כלומר הוא קורא בצורה מדולגת ובמקום לומר אהרן הוא אומר הרן, או במקום מושה משה, או במקום "ואהבת את ד'" הוא אומר "ואיבת" מלשון איבה. ובכל זאת יוצא ידי חובתו (תוספות עבודה זרה כב, ב).

גם כתוב בגמרא מגילה (כד, ב): "אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין, מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין". ובכל זאת בדיעבד יוצאים ידי חובתם (ש"ע או"ח נג, יב ומפרשים). גם היה רב בגמרא שלא יכול לבטא ח' אז מקום "וחכיתי לד'" (ישעיהו ח, יז) אמר "והכיתי לד'" וזה הופך לחירוף וגידוף - ובכל זאת העלו אותו לתיבה כי היה תלמיד חכם גדול (מגילה שם עם רש"י). גם בחו"ל לא ידעו לדבר עברית בצורה תקנית והרבה התפללו בצורה משובשת ובכל זאת יצאו ידי חובתם. הכוונה הכוללת היא לעשות את רצון ד' והתפילה מתקיימת.