שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

רשמים מכינוס הרבנים הגדול

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־19:42, 10 בדצמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

רשמים מכינוס הרבנים הגדול

[אתר סרוגים]


תקופה קשה לעמנו אך גם תקופה נפלאה. תקופה נפלאה של בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל וחזרת התורה לארץ ישראל. אך גם תקופה קשה, אויבים מבחוץ ומבפנים שרוצים לכלותנו. אך יותר חמורה היא סכנה רוחנית של שריפת נשמה וגוף קיים, כי גדול המחטיאו מן ההורגו, ואם על הפרט הדבר נאמר, קל וחומר על שריפת נשמת המדינה, על ידי חקיקה נגד התורה והדת.

אך ב"ה, לא אלמן ישראל, ולא עזב ד' את עמו. ב"ה יש רבנים שעומדים על משמר האומה,הרבנות הראשית לישראל ואיתה הרבנים שבכל אתר ואתר. וב"ה אנו נילחם נגד חילול השם הנורא של חוקי העוול וההבל.

ידענו מראש, שיבואו ימים קשים. בשנת האחרונה לחייו, רבנו הרב צבי יהודה חזר על כך כל מוצאי שבת, וזו מעין צוואתו הרוחנית: יבואו ימים שנצטרך ל"עצבים של ברזל".

וב"ה יש לנו עצבים של ברזל.

אך בל נטעה שיש לדאוג לתורה. התורה היא נצחית והיא מנצחת. היא נצחה פרס מדי ויוון, היא נצחה רומא ספרד וטורכיה. היא תנצח גם בארצנו. היא חזקה מכל.

אלא למדינה אנו דואגים. כמו שהפרט בלי נשמה, בלי תורה – אין לו חיים, כך מדינה. כאמור גם בזה לא יצליחו. אי אפשר להפריד את האומה מנשמתה. טועים אלה הריקים, המבולבלים והתינוקות הנשבים, הרוצים להתאים את התורה למדינה. אלא אדרבה, יש לרומם את המדינה לנשום את נשימת הנשמה.

האם באמת יש גל של חקיקה נגד האופי היהודי של המדינה? או שמא המצאה ודמיון יש כאן? לצערו עשרות חוקים נחקקו, הולכים ונחקקים והוכנו לחקיקה. חוקים שפוגעים בישיבות, ברבנות הראשית וברבנים, ביהדות עם ישראל על ידי חוק הגיור. ועוד רבים. הכורת אפילו פגע במשפחה, במשפחה הרגילה, הבריאה, הטהורה, - אך נחמתנו היא שחוקים אלה הם פרי של מיעוט קטן צעקני אך העם היושב בציון, הציבור הרחב, הינו חושב ישר ונכון. ב"ה העם צמא לתורה וצמא לטהרה.

חזק ונתחזק, הרבנות הראשית וכל רבני ישראל,לבטל את אותם 55 חוקי און שקודמו נגד המדינה היהודית.

הראשון לציון הג"ר יצחק יוסף סיפר שנפגש עם פוטין נשיא רוסיה שהרצה לפניו כשעה ורבע והסביר לו: תרבות מצרים חלפה, תרבות יוון חלפה, תרבות רומא חלפה. ותרבותכם לעולם עומדת. וזאת למה? – שאל פוטין, ובעצמו השיב: בזכות הרבנים שלכם.

חזק חזק ונתחזק והמחוקק האלהי לא יוזק.


בסיום אותו כנס היסטורי שכלל רבנים מכל הזרמים ומכל הגוונים, חתמו על גילוי דעת:

בתקופה האחרונה אנו עדים, לצערנו, לניסיונות של גורמים פוליטיים ואחרים לשנות את אופיה של מדינת ישראל ולפגוע ביסודות הקדושה של חיינו הציבוריים.

הדבר בא לידי ביטוי בחקיקתם של חוקים רבים כנגד התורה והדת, בניסיון לשנות את פניה של הרבנות בישראל, בפגיעה במעמדם של בתי הדין, במתן אפשרות לגיורים שלא על פי ההלכה ח"ו, ואף בניסיון להחדיר רוח רעה זו למערכה החינוך.

לאור זאת נתכנסנו, רבני ישראל המשמשים בקודש, ברבנות, בבתי הדין ובישיבות, שמצבה הרוחני של מדינת ישראל יקר ללבם והמודאגים מן המצב הקיים, בירושלים עיה"ק, ביום ב' ז' בטבת תשע"ה.

בסיכום הכנס אנו קוראים אל כל מי שנפש יהודי הומיה בו, ואל נציגי הציבור:

א. התורה, תורת משה המסורה על ידי חכמי הדורות, לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת.

ב. דברי התורה הם חיינו ואורך ימינו. כל המרים יד בתורת משה על ידי חקיקה אנטי דתית, פסיקה משפטית או הנחיות חינוכיות וכדו' הרי הוא פוגע ביסוד קיומו של עם ישראל.

ג. אנו מחזקים את ידיה של הרבנות לנהל ולהוביל את ענייני היהדות במערכות השלטון והמשפט במדינת ישראל. אנו קוראים לחוקק חוק שכל חיקה בנושאים דתיים תהיה טעונה אישור בכל שלב של הרבנות הראשית.

ד. אנו קוראים לכנסת הבאה לתקן את כל מה שעוות בתחום החקיקה והתקנות בנושאי היהדות בכנסת האחרונה ולהמשיך ולחזק את מעמדה של היהדות במדינה.

ה. אנו קוראים לנבחרי הציבור ששמירת התורה והמצוות יקרה להם לחרוט עקרונות אלו על דגלם ולפעול לפיהם.


וכבר הובטחנו מפי הנביא (ישעיה נד, יז): "כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם מאתי נאם ד'"


מתוך אמונה בד', השוכן בציון ובוחר בירושלים.


  • פורסם בשאילת שלמה 369